Szkolenie: BSCM. Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bscm-supply-chain-management---zarzadzanie-lancuchem-dostaw-34606

Informacje o szkoleniu

 • BSCM. Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw


  ID szkolenia: 34606
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Zaopatrzenie, zakupy
 • Adres szkolenia:

  Dell Products Polska
  Informatyczna 1
  92-410 Łódź
  woj. łódzkie
 • Termin szkolenia:

  Data: 20-22.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni po 8 godzin
 • Organizator szkolenia:

  MPM Productivity Management Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - Fundamenty - szkolenie BSCM jest szkoleniem otwierającym kurs APICS CPIM (Certified in Production and Inventory Management), poświęcony najlepszym światowym praktykom w dziedzinie planowania i sterowania produkcją. Wiedza ta, w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, jest owocem tysięcy projektów opracowanych i zrealizowanych w wielu przedsiębiorstwach na całym świecie, w ciągu ostatnich 50-ciu lat. Doświadczenia uczestników owych projektów, ich sukcesy, a przede wszystkim ich potknięcia, pozwoliły na usystematyzowanie tej wiedzy przez organizację APICS (American Production and Inventory Control Society), zrzeszającą najbardziej doświadczonych menedżerów i specjalistów szeroko rozumianej logistyki - produkcji, planowania, zaopatrzenia.

Sprawdzone w praktyce, optymalne zasady, metody i techniki zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym, zostały opracowane pod kątem dydaktycznym w ramach kursu APICS CPIM, którego wstępem jest szkolenie podstawowe BSCM. Termin 'podstawowe' (basics) nie oznacza tutaj bynajmniej zakresu wiedzy trywialnej, nadającej się – jak mogłoby się wydawać – kształceniu jedynie początkujących specjalistów logistyki, produkcji czy też jakości. BSCM - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - Fundamenty jest szkoleniem przekrojowym. Obejmuje cały zakres kursu APICS CPIM, umożliwiając jego uczestnikowi zbudowanie solidnych podstaw wiedzy z zakresu zintegrowanego systemu planowania wykorzystania zasobów, w procesie zarządzania łańcuchem dostaw.

Szkolenie skierowane jest do:

top management, kadra kierownicza średniego szczebla, specjaliści

Program szkolenia:

Cele szkolenia:

Zrozumienie istoty oraz funkcjonalności systemowego podejścia od problemu planowania wykorzystania zasobów firmy oraz sterowania procesami ich wykorzystania.
Zrozumienie hierarchicznego porządku zintegrowanego systemu planowania MRPII oraz poznanie kompetencji i odpowiedzialności jego uczestników.
Poznanie głównych zasad, metod i technik rządzących zasadniczymi obszarami systemu MRPII, w szczególności zaś obszarami:
prognozowania i zarządzania popytem,
nadrzędnego planowania zasobów,
planowania zapotrzebowania materiałowego,
szczegółowego badania dostępności wymaganych zasobów,
harmonogramowania i sterowania operacyjnego,
gospodarki materiałowej i magazynowej,
zaopatrzenia,
jakości.
Główne sesje szkolenia:

Zarządzanie łańcuchem dostaw - wstęp
Prognozowanie – Zarządzanie Popytem
Planowanie Nadrzędne
Planowanie Potrzeb Materiałowych
Zarządzanie Zdolnościami Produkcyjnymi i Sterowanie Produkcją
Fundamenty Zarządzania Zapasami
Techniki Zarządzania Zapasami
Zakupy i Fizyczna Dystrybucja
Lean/JiT i Zarządzanie Jakością
Teoria Ograniczeń

Informacje o prelegentach:

Konrad Grondek

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2900 - +23% VAT

Cena zawiera:

wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe w języku angielskim, obiady i napoje.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza, który można uzyskać w biurze.

Wydarzenie: BSCM. Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw