Budowa zespołu – warsztaty kierownicze

O szkoleniu

KREOWANIE ZESPOŁU, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, MOTYWACJA, KONFLIKT, SYTUACJE AWARYJNE, ELEMENTY NEGOCJACJI I MEDIACJI
Umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jako podstawa skutecznego realizowania wyznaczonych zadań w organizacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

• Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności wspomagających liderów w tworzeniu sprawnie funkcjonujących zespołów.
• Zapoznanie uczestników z dynamiką tworzenia zespołu, rolami przyjmowanymi w grupie.
• Wpływanie na postawę poszczególnych członów zespołu.
• Poznanie zasad działania motywacji w zespole
• Poznanie narzędzi wspomagających proces budowy sprawnego zespołu
• Zrozumienie, czym jest konflikt
• Identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów w zespole
• Poznanie własnych sposobów reagowania i radzenia sobie z konfliktami
• Budowanie strategii oraz wzorców zachowań zapobiegających konfliktom w przyszłości
• Poznanie metod mediacji i negocjacji jako narzędzi pracy i rozwoju zespołu

Praca odbywa się metodami aktywnego przekazu wiedzy; uczestnicy pracują indywidualnie (testy samooceny, ankiety), w małych grupach (praca nad zagadnieniami praktycznymi oraz nad case study), a także biorą udział w dyskusjach panelowych na forum całej grupy. Używane są takie materiały jak: flipchart, mazaki i inne materiały biurowe. Prezentacja materiałów: laptop i rzutnik multimedialny (lub folie i rzutnik do tego przystosowany)

Kto powinien wziąć udział?
 • liderzy zespołów
 • kadra kierownicza średniego szczebla zarządzania
 • Kierownicy liniowi, Mistrzowie, Brygadziści, Liderzy obszarów..
 • Koordynatorzy projektów, menagerowie hr, jak też członkowie zespołu zainteresowani rozwojem na ścieżce kariery zawodowej – kierowniczej

Program szkolenia

Dzień I 8.00 – 16.00

1. Budowa współpracującego zespołu – wprowadzenie

• „Historia kryminalna w odcinkach” – zadanie zespołowe – jak pracuje zespół a jak grupa?
• Grupa czy zespół? – podstawowe różnice
• Proces budowania zespołu – główne fazy i rola lidera w ich przebiegu.
• Tworzenie norm grupowych.
• Najczęściej przyjmowane role w grupie – Test Belbina
• „Bezludna wyspa” – gra szkoleniowa
• Ćwiczenie: „Mur kompetencji” -Różnorodność kompetencji członków grupy, jako siła zespołu

2. Formułowanie celów – jako element integrujący pracę zespołu.

• Identyfikacja i umiejętność precyzowania problemów.
• Zmiana postawy skierowanej na problem na perspektywę skierowaną na cel
• „Gracz czy ofiara?” – test zachowań indywidualnych
• Organizowanie zespołu poprzez stawianie celów – cele indywidualne i grupowe.
• SMART czyli…?
• „Polowanie na wielkiej prerii” – Gra fabularyzowana czyli przenosimy się w czasie i przestrzeni do epoki Apaczów i Komanczów – współpraca czy rywalizacja, jak osiągniemy cele?

3. Zespół, jako system.

• Wpływ postawy i nastawienia na atmosferę i jakość współpracy.
• Skuteczność a sposób myślenia o sobie, współpracownikach, firmie i pracy.
• Dzielenie ryzyka i odpowiedzialności w zespole.
• Etapy tworzenia zespołu – od grupy do teamu!
• Rola zaufania w zespole – Efekt synergii.
• Zespołowe podejmowanie decyzji – kreatywność grupy

4. Motywowanie pracowników

• Strategie motywacyjne pracowników.
• Polska mapa motywacji
• Rozpoznawanie indywidualnej strategii motywacyjnej pracownika.
• System nagród i kar – rola lidera
• Lista 200 nagród i 100 kar czyli zasada 2:1
• Motywacja lidera a praca zespołu
• „Konkurs projektów wysokościowych” – zadania symulacyjne – wspólnota celów i zaangażowanie jako najskuteczniejsze metody motywacji zespołu – role wg Belbina w praktyce
• Jak przejść od postaw „Nie da się” do „Jak to wykonać?”

Dzień II 8.00 – 16.00

5. Prawidłowa komunikacja w zespole jako podstawa jego efektywności

• „Budowa skomplikowanej konstrukcji” – symulacyjne zadanie zespołowe
• Rola komunikatu werbalnego i pozawerbalnego w pracy zespołu
• Precyzja Informacji a błędy w wykonaniu zadania
• Rola Inteligencji emocjonalnej – empatia i asertywność w pracy zespołowej
• Sztuka słuchania i zadawania prawidłowych pytań
• Typowe bariery komunikacyjne w zespole

6. Udzielanie Informacji zwrotnej
• Czym jest informacja zwrotna i po co jej udzielać?
• Konstruktywna ocena – zastosowanie pochwały i krytyki
• Rozwój zespołu poprzez prawidłowe udzielanie Informacji zwrotnej
• Autorytet lidera a zdolność udzielania Informacji zwrotnej

7. Ogólny model sytuacji konfliktowej w zespole.

• „Gra irlandzka, czyli kto kogo przechytrzy?” – gra symulacyjna – indywidualne zdolności negocjacyjne a konflikty i praca w zespole
• Definicja i zasady konfliktu.
• Przyczyny, rodzaje i źródła konfliktu.
• Cechy oraz struktura sytuacji konfliktowej – pozytywy i negatywy.
• Konflikt pomiędzy pojedynczymi osobami, a konflikt zespołowy.
• Reguły kryzysu grupowego.
• Metody rozwiązywania konfliktów – od wykluczenia do porozumienia
• Metoda Gordona – 6 kroków
• Interwencja lidera w sytuacjach konfliktowych.
• Konflikt, jako sytuacja rozwojowa w zespole

8. „Fabryka marzeń” czyli… symulacyjna gra zespołowa – podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zespołowej

9. Wnioski do dalszej pracy

Czas trwania

2 dni: 08:00-16:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Pomorski Park Naukowo Technologiczny

81-451 Gdynia

Al. Zwycięstwa 96/98

woj. pomorskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 300
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J&J Grupa Szkoleniowo Doradcza
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
woj. pomorskie
Zwiększanie kompetencji pracowników firmy jest jednym z podstawowych warunków jej rozwoju. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wspieramy naszych klientów w planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju pracowników oferując organizację oraz prowadzenie szkole...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!