Budowanie długotrwałych relacji biznesowych

O szkoleniu

Trening jest dwudniowym spotkaniem dydaktycznym przeprowadzonym w formie aktywizującej i przeżyciowej. W programie wykorzystane są konwencje psychologicznego wpływu negocjacyjnego na poziomie paleopsychicznym (wpływ podświadomy) oraz techniki wpływu na poziomie świadomym psychiki partnera w m.in. w celu budowania dobrych relacji.

Dodatkowym wzmocnieniem efektu stanowić będzie rozszerzony program z komunikacji interpersonalnej, który dodatkowo wzmocni efekt adaptacji wiedzy o procesach negocjacyjnych.

Celem tego szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszej wiedzy z zakresu Psychologii Poznawczej oraz Psychologii Komunikacji Międzyludzkiej. Przedstawione zostaną techniki wykorzystywane przez najskuteczniejszych negocjatorów, sprzedawców, handlowców oraz menedżerów, służące uzyskiwaniu celów biznesowych. W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w warsztatach i ćwiczeniach z zakresu komunikacji, bazujących na prezentowanej wiedzy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia:

 • Poszerzą wiedzę na temat istoty konfliktów i będą potrafili omówić sposoby ich rozwiązywania.
 • Wyróżnią różne metody negocjacji i wymienią niezbędne warunki do zaistnienia procesu negocjacyjnego.
 • W zainscenizowanych sytuacjach wykażą się praktyczną umiejętnością pokonywania typowych barier współpracy.
 • Wykażą się znajomością struktury procesu negocjacji. Potrafią omówić kolejne etapy i ich znaczenia dla negocjacji.
 • Nauczą się aktywnie słuchać. W ćwiczeniach zademonstrują umiejętność posługiwania się parafrazą, pytaniami precyzującymi, dopasowaniem werbalnym i pozawerbalnym.
 • Będą potrafili w zainscenizowanych dialogach wykorzystać wzorce werbalne języka wpływu, perswazji, pokonywania obiekcji.
 • Zademonstrują w przygotowanych scenkach sposoby wykorzystania metod negocjacji oraz technik perswazji.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy Działu Zakupów
 • pracownicy Działu Handlowego
 • menedżerowie średniego i wysokiego szczebla

Program szkolenia

Dzień I – w trakcie dnia pierwszego skupimy się na powtórzeniu wiedzy i umiejętności zdobytej podczas odbytych szkoleń a następnie skupimy się na opanowaniu umiejętności Słuchania Odzwierciedlającego, niezbędnego do skutecznej komunikacji oraz zapoznaniu się z najczęściej występującymi „Przeszkodami komunikacyjnymi”, które wpływają na powstawianie sytuacji „trudnych” w kontakcie z klientem w kontekście budowania relacji z klientami w perspektywie długofalowej.

 1. Budowanie długotrwałych relacji. Myślenie strategicznie, czyli … 3 lata później:
  • życie toczy się rundami. Tydzień później, miesiąc później, kwartał później… siedem lat później…,
  • budowanie relacji B2B,
  • reguły wywierania wpływu wg Prof. Roberta Cialdiniego.
 2. Wzmacnianie partnerskich relacji z klientami wewnętrznymi oraz zarządzanie relacjami w kluczowym klientem. Co już wiemy i potrafimy, czyli jak postrzegamy kontakt z klientem na dzień dzisiejszy. Techniki zarządzania relacją z Klientem:
  • techniki i narzędzia do przeprowadzenia pełnego procesu obsługi Klienta - od nawiązania kontaktu, poprzez badanie potrzeb, do "dziękuję" ze strony Klienta,
  • właściwe proporce w procesie komunikacji z klientem: słuchanie, pytanie, odpowiadanie,
  • model 4P, czyli w 4 słowach - czego Klient od nas oczekuje,
  • jak budować relację sprzyjającą satysfakcji Klienta? Komunikacja jawna i niejawna,
  • co każdy Klient chciałby usłyszeć – słowa klucze do budowania długofalowych relacji,
  • język korzyści – czyli jak etycznie skierować Klienta ku optymalnemu rozwiązaniu.
 3. Jak precyzyjnie zadawać pytania, czyli najskuteczniejsze narzędzia w postaci pytań, służące do dochodzenia przyczyn sytuacji konfliktowych i problematycznych w trakcie kontaktu z drugim człowiekiem. Zapoznanie z tzw. Meta Modelem.
 4. Ćwiczenie ” Doradcy pozytywni i negatywni”. Czas trwania: 60 minut.
 5. Satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi, wymagają byśmy mieli wyczucie dla niewypowiedzianych myśli partnera oraz sami uświadomili sobie to, że mamy w głowie mnóstwo myśli, których nie wszystkich jesteśmy świadomi. To ćwiczenie komunikacji uwrażliwia uczestników i stwarza im możliwość zajmowania się niewypowiedzianymi myślami, które zawsze są w tle, gdy rozmawiamy z drugim człowiekiem.
 6. Błędy w komunikacji prowadzące najczęściej do sytuacji konfliktowych i sposoby radzenia sobie z nimi. Wykorzystanie tzw. Modelu Miltona, czyli narzędzia służące do prowokowania sytuacji konfliktowych i problematycznych.
 7. Długotrwałe relacje i myślenie strategiczne w biznesie. Patrzenie na biznes z szerokiej i długofalowej perspektywy w oparciu o koncepcję Poziomów Logicznych, wg Georga Batesona:
  • prezentacja Koncepcji Poziomów Logicznych, czyli wszystkie płaszczyzny na jakich postrzegany jest biznes i korporacje,
  • wpływ poszczególnych poziomów na siebie i na system oraz analiza charakterystycznych i specyficznych problemów na styku poszczególnych poziomów,
  • poziom Pierwszy: Środowisko. Przegląd i analiza dostępnych zasobów i możliwości ich wykorzystania do realizacji celów biznesowych firmy, czyli najbliżsi współpracownicy, klienci wewnętrzni zi zewnętrzni, przełożeni,
  • poziom Drugi: Obserwowalne zachowania w konkretnym środowisku. Analiza własnych zachowań, czyli w jaki sposób ja sam najczęściej się zachowuje w stosunku do moich klientów i współpracowników i jakie najczęściej osiągam rezultaty i czy w pełni jestem z nich zadowolony,
  • poziom Trzeci: Umiejętności. Przegląd kompetencji i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zajmowanej funkcji,
  • poziom Czwarty: Przekonania/Wartości promowanych przez firmę. Wpływ przekonań na realizacje celów biznesowych i na funkcjonowaniu ludzi w organizacji,
  • poziom Piąty: Tożsamość. Charakterystyka i zdefiniowanie roli, zachowań, przekonań, sposobów działania, czyli co tak naprawdę oznacza dla mnie: „Być pracownikiem firmy?”,
  • poziom Szósty: Misja, Wizja, Strategia firmy.

Dzień II - ta część szkolenia będzie poświęcona ćwiczeniu zaawansowanych umiejętności niezbędnych w skutecznej komunikacji w budowaniu relacji długofalowych. Dodatkowo ta część szkolenia będzie poświęcona rozwijaniu umiejętności z zakresu negocjacji i wywierania wpływu  oraz uświadomieniu sobie własnych wzorców reagowania na, konkretne zachowania drugiego człowieka. 

 1. Jak budować dobre i długofalowe relacje, czyli poznanie koncepcji Rapportu:
  • dopasowanie (rapport) na poziomie zachowania i słownictwa,
  • dopasowanie vs małpowanie zachowania? Jak nie popełniać podstawowych błędów w sztuce dopasowywania się.
 2. Na czym polega myślenie i planowanie strategiczne?:
  • zagrożenia wynikające z orientacji tylko na jeden kierunek myślenia,
  • myślenie analityczne i całościowe w kontekście zajmowanego stanowiska i realizowanych zadań.
 3. Techniki i narzędzia ukierunkowane na myślenie i planowanie strategiczne:
  • rangowanie elementów, określanie priorytetów i tworzenie hierarchii działań,
  • badanie współzależności procesów realizowanych działań,
  • istota i znaczenie analizy ABC,
  • problematyka badania spójności elementów (analiza spójności elementów cząstkowych względem celów/funkcji końcowych badanych zbiorowości).
 4. Analityczne podejście do przyczyn problemu:
  • określenie przyczyn problemu i znajdowanie odpowiednich i skutecznych rozwiązań, znajdowanie powiązań pomiędzy przyczynami problemu.
 5. Rozwiązywanie problemów w kontekście długofalowym:
  • identyfikacja, fazy rozwiązywania problemów (od rozpoznania poprzez analizę, generowanie możliwych rozwiązań i ich ocenę do wdrożenia wybranego rozwiązania),
  • identyfikacja i analiza przyczyn problemu,
  • analiza powiązań między przyczynami problemu,
  • generowanie wariantów rozwiązań problemu,
  • porównanie wariantów i wybór rozwiązania problemu (Analiza SWOT).
 6. Style Poznawcze i ich wpływ na myślenie i ocenianie innych ludzi i sytuacji:
  • styl poznawczy Globalny – Szczegółowy, warunkujący między innymi podejście do myślenia o otaczającej rzeczywistości,
  • globalny – Szczegółowy styl poznawczy a różnice w komunikacji i sposobie myślenia,
  • styl poznawczy Podobieństwa – Różnice, odpowiedzialny za dostrzeganie unikalnych, kreatywnych rozwiązań,
  • sposób komunikacji i techniki rozwoju Stylu poznawczego Podobieństwa - Różnice.
 7. Techniki analityczne i syntetyczne w praktyce:
  • rozwiązanie problemu metodą analityczną oraz syntetyczną,
  • przykład problemu rozwiązanego metodą analityczną (twardą),
  • przykład problemu rozwiązanego metodą syntetyczną,
  • myślenie analityczne i koncepcyjne: pokazanie zalet, wad, możliwości i ograniczeń obu sposobów myślenia.
 8. Ćwiczenie ” Budować relacje? Czyli czy z „wroga”, można uczynić „przyjaciela?. Czas trwania: 30 minut.
 9. Wymiana doświadczeń uczestników szkolenia – studia przypadków: Skuteczne i nieskuteczne metody i techniki osadzone w realnych sytuacjach uczestników szkolenia.

Czas trwania

2 dni - 16 godz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Best Western Premier****

31-323 Kraków

Opolska 14a

woj. małopolskie

Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***

53-332 Wrocław

Powstańców Śląskich 7

woj. dolnośląskie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1590 zł.
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!