Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/budowanie-motywacji-i-zaangazowania-pracownikow-73517-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Główne cele szkolenia:

-zrozumienie zasad motywowania i angażowania pracowników
-rozpoznawanie typów motywacyjnych wśród pracowników
-kształtowanie motywacji indywidualnej i zespołowej
-uświadomienie roli emocji w pobudzaniu aktywności pracowników
-wypracowanie konstruktywnych propozycji zmian w pracy działu

Korzyści dla uczestników:

-opracowanie planu motywacyjnego
-wzrost efektywności pracy własnej i współpracowników
-poprawa relacji i atmosfery w dziale
-rozwój umiejętności wzajemnego motywowania się
-stymulowanie działań wychodzących poza zakres obowiązków pracowników
-mobilizacja do aktywnych działań na rzecz zespołu i organizacji

Szkolenie skierowane jest do:

 • kadra kierownicza
 • liderzy
 • kandydaci na funkcje kierownicze
 • pracownicy działów personalnych

Program szkolenia:

DZIEŃ I

Wprowadzenie – specyfika motywowania pracowników

 • Motywacja jako zasób energii
 • Akumulator jako metafora motywacji
 • Analogie działania
 • Typy preferencji energetycznych

Diagnoza preferencji motywacyjnych

 • Budowanie własnego profilu motywacyjnego
 • Krótko, średnio i długoterminowe wyznaczniki motywacji
  • style funkcjonowania społecznego
  • motywacyjne DNA
  • kotwice kariery
 • Automotywacja w oparciu o profil motywacyjny
 • Eliminacja demotywatorów, złodziei czasu i rozpraszaczy

Prokrastynacja – odkładanie i zwlekanie

 • Specyfika prokrastynacji
 • Rodzaje prokrastynacji i prokrastynatorów
 • Przyczyny odwlekania
 • Sposoby radzenia sobie

Analiza środowiska motywacyjnego

 • Persona – charakterystyka pracownika
 • Identyfikacja motywacyjnego potencjału pracownika
 • Mapa empatii środowiska pracy
 • Podróż w pracy i przez pracę
 • Przerywanie negatywnego sprzężenia zwrotnego
 • Uruchamianie pozytywnego sprzężenia zwrotnego

DZIEŃ II

Zasób motywatorów pozytywnych i negatywnych

 • Typy i siła motywatorów i demotywatorów – 4 wskaźniki pracownika
 • Typ  motywacyjny przełożonego
 • Plan motywacyjny krótko, średnio i długoterminowy
 • Budżet motywacyjny działu
 • Motywatory skuteczne, efektywne i sprawne

Motywowanie pokoleniowe

 • Przyczyny różnic międzypokoleniowych
 • Motywowanie 1.0. – BB
 • Motywowanie 2.0. – X
 • Motywowanie 3.0. – Y
 • Motywowanie 4.0. – Z

Od motywacji do zaangażowania

 • Przywiązanie do organizacji a zaangażowanie w pracę
 • Przywiązanie do organizacji i jego uwarunkowania
 • Zaangażowanie w pracę – znaczenie charakteru pracy
 • Piramida zaangażowania

Motywowanie członków zespołu – podejście zespołowe

 • Motywacja finansowa i pozafinansowa
 • Nagrody indywidualne i zespołowe
 • Motywowanie przez lidera i współpracowników
 • Motywacyjna mapa zespołu – 4 wskaźniki zespołu
 • Motywatory zbiorowe – typ grupy

Podsumowanie – zasady skutecznego motywowania

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1490 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników.