Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/budowanie-systemu-szkolen-stanowiskowych-wg-twi-instrukcje-i-instruktaz-36046-id2073

Informacje o szkoleniu

 • Budowanie systemu szkoleń stanowiskowych wg TWI - instrukcje i instruktaż


  ID szkolenia: 36046
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  LEI Polska
  Muchoborska 18
  54-424 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Warsztaty trwają 2 dni - 16h

  TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
  19-20.03.2019 BSH, Łódź
  9-10.05.2019 Sitech, Polkowice
  5-6.12.2019 Parker Hannifin, Siechnice
 • Organizator szkolenia:

  Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
  Muchoborska 18
  54-424 Wrocław
  woj. dolnośląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Instruowanie pracowników wg TWI
Metoda instruowania pracowników wchodząca w skład programu TWI umożliwia ich szkolenie w dziedzinie prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań. Dzięki niej przełożeni są w stanie szybciej i skuteczniej szkolić nowych operatorów, co prowadzi do wzrostu wydajności pracy. Metodę tę opracowali najlepsi praktycy i naukowcy z USA w latach 40. XX wieku, ale do dziś docenia się jej uniwersalność i elastyczność – stosują ją w niezmienionej formie wszystkie liczące się koncerny z branży samochodowej.

Szkolenie skierowane jest do:

ADRESACI SZKOLENIA
Niższa kadra zarządzająca (np. mistrzowie, brygadziści, liderzy) oraz osoby odpowiedzialne za szkolenia stanowiskowe pracowników.

Program szkolenia:

Cel szkolenia
Poznaj w praktyce, jak radzić sobie z problemami i wyzwaniami takimi jak:

• Niewłaściwie przeszkoleni pracownicy.
• Brak standardów wykonywania pracy.
• Niewłaściwie prowadzony instruktaż stanowiskowy (oraz brak audytów takiego instruktażu).
• Nieżyciowe, trudne w zastosowaniu instrukcje stanowiskowe, połączone z brakiem odpowiedniego podziału pracy (lub ich zupełny brak).
• Brak systemów oceny kompetencji pracowników (nie wiadomo, kto i co potrafi).Zdobycie umiejętności skutecznego i poprawnego przeprowadzania instruktażu stanowiskowego oraz planowania i zarządzania szkoleniami stanowiskowymi. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość wcielenia się w rolę trenera, ucznia albo audytora podczas praktycznego instruktażu stanowiskowego w rzeczywistym procesie produkcyjnym. Zdobędą również wiedzę i umiejętności tworzenia arkuszy podziału pracy, które są niezbędnym narzędziem w poprawnym przeprowadzeniu instruktażu.

Metoda instruowania pracowników, wchodząca w skład programu TWI, umożliwia szkolenie pracowników w dziedzinie prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań. Dzięki tej metodzie przełożeni są w stanie szybciej i skuteczniej szkolić nowych operatorów, co prowadzi do wzrostu wydajności. Metodę opracowali najlepsi praktycy i naukowcy z USA w latach 40. ubiegłego wieku, ale do dziś docenia się jej uniwersalność i elastyczność – używają jej w niezmienionej formie wszystkie liczące się koncerny z branży samochodowej.
Program szkolenia
Metoda instruowania pracowników, wchodząca w skład programu TWI, to praktyczne narzędzie wspomagające szkolących w poprawnym i efektywnym poprowadzeniu instruktażu stanowiskowego. Dzięki tej metodzie przełożeni są w stanie szybciej i skuteczniej szkolić nowych operatorów, co prowadzi wprost do wzrostu wydajności, poprawy jakości oraz zmniejszenia liczby braków. Metodę opracowali najlepsi praktycy i naukowcy w USA w latach 40. XX wieku, ale do dziś docenia się jej uniwersalność i elastyczność – stosują ją w niezmienionej formie m.in. wszystkie liczące się koncerny z branży motoryzacyjnej.


Korzyści dla firmy

1. Skrócenie czasu szkoleń pracowników.
2. Zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez operatorów podczas pracy.
3. Opracowanie arkusza wspomagającego zarządzanie procesem szkoleń – arkusz wszechstronności operatorów (macierz kompetencji).
4. Standaryzacja pracy operatorów.

Korzyści dla uczestnika

1. Umiejętność przygotowania arkusza podziału pracy.
2. Umiejętność przeprowadzania szkolenia stanowiskowego z wykorzystaniem metody TWI – Instruowanie pracowników.
3. Poznanie praktycznych przykładów z wprowadzenia metody TWI – Instruowanie pracowników w innych firmach produkcyjnych.
4. Umiejętność opracowania macierzy umiejętności (ang. Skills Matrix).

Informacje o prelegentach:

-

Wydarzenia towarzyszące:

Doskonalenie metod pracy wg TWI
Rozwiązywanie problemów w relacjach z pracownikami wg TWI

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2400 zł netto

Cena zawiera:

4x przerwy kawowe, 2x obiad, materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.lean.org.pl. Jeżeli chcesz otrzymać formularz drogą mailową zadzwoń pod numer 71 798 57 33.

Cena uzależniona od liczby uczestników z jednej firmy:
liczba uczestników z jednej firmy

1 - 2 uczestników- 2 200 zł netto / za osobę

3 - 5 uczestników- 2 000 zł netto/ za osobę

6 - i więcej uczestników - 1 800 zł netto / za osobę

Wydarzenie: Budowanie systemu szkoleń stanowiskowych wg TWI - instrukcje i instruktaż