BUDOWANIE ZESPOŁU ORAZ EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - WARSZTATY

O szkoleniu

Cel szkolenia
Zapoznanie się z różnorodnymi stylami zarządzania oraz zasadami ich stosowania adekwatnie od sytuacji.

Cele szczegółowe:
• doskonalenie umiejętności tworzenia „zgranego” zespołu
• doskonalenie umiejętności szukania konstruktywnych rozwiązań w sytuacji kryzysu i konfliktu
• usystematyzowanie wiedzy na temat procesów zachodzących w zespole, czynnikach wpływających na sukcesy i porażki w jego pracy

Metody szkolenia
• metody aktywizujące, które odwołują się do wiedzy i doświadczeń uczestników z danego obszaru (wymiana wiedzy w ramach pracy w parach, pracy w mniejszych zespołach, dyskusje moderowane)
• gry i zadania symulacyjne uruchamiające osobisty potencjał każdego uczestnika w kontekście trenowanych umiejętności
• krótkie wykłady służące usystematyzowaniu wiedzy
• sesje informacji zwrotnych pomagające w klaryfikacji osobistego stylu funkcjonowania
• w danym obszarze, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów do pracy
• narzędzia auto-diagnostyczne

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• poprawa efektywności pracy zespołów zadaniowych oraz skuteczności radzenia sobie w potencjalnie konfliktowych sytuacjach
• zwiększenie nacisku na współpracę oraz efekty osiągane wspólnym wysiłkiem, świadome wykorzystywanie efektu synergii dla uzyskiwania lepszych rezultatów
• poprawa jakości komunikacji w zespole
• zwiększenie świadomego uczestniczenia w pracy zespołowej – podniesienie satysfakcji z wykonywanych zadań
• wzmocnienie kultury organizacyjnej poprzez usprawnienie przepływu informacji w zespołach
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• członkowie zespołu zadaniowego/projektowego, którzy świadomie chcą uczestniczyć w grupie i efektywnie korzystać ze swojego potencjału
• menedżerowie, którzy chcą świadomie wykorzystywać wiedzę o procesach grupowych do efektywniejszego zarządzania zespołem
• menedżerowie lub kierownicy projektów pragnących doskonalić umiejętności komunikacyjne niezbędne w pracy zespołowej

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do poruszanych zagadnień w trakcie szkolenia
• Zawarcie kontraktu oraz jego rola w efektywnym zarządzaniu
• Tworzenie sytuacji sprzyjającej uczeniu się w trakcie warsztatu

2. Sztuka argumentowania, jako narzędzi wpływu
• Zapoznanie się z mechanizmami grupowymi funkcjonującymi w zespołach
• Doskonalenie sztuki argumentowania

3. Praca zespołowa – fazy życia zespołu
• Doskonalenie umiejętności diagnozowania fazy „życia zespołu” oraz adekwatnego działania w zależności od fazy
• Jak wspomagać/stymulować grupę do przejścia od momentu orientacji do fazy współpracy?

4. Role grupowe
• Autodiagnoza – jakie role przyjmuję w zespole i dlaczego? Poszerzenie wiedzy na własny temat w kontekście efektywności pracy indywidualnej oraz zespołowej
• Doskonalenie sztuki przyjmowania różnorodnych ról zespołowych (w zależności od oczekiwań oraz własnego wyboru)

5. Komunikacja w pracy zespołowej - projektowej
• Rola prawidłowej komunikacji w pracy zespołowej
• Praca strukturą w dużych zespołach. Na czym polega przestrzeganie struktury komunikacyjnej – praktyczne wprowadzenie jej w życie organizacji

6. Praca z konfliktem
• Konflikt potencjalny a utajony. Rola członków zespołu oraz rola lidera w zaistniałej sytuacji. Wypracowanie narzędzi komunikacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów

7. Różnorodne koncepcje zarządzania
• Dobór odpowiednich metod zarządzania w zależności od rodzaju zespołu oraz wykonywanego zadania
• Zapoznanie z różnorodnymi koncepcjami zarządzania

8. Podsumowanie, planowanie, utrwalenie
• „100 pytań do” – sesja wymiany wiedzy, pomysłów, spostrzeżeń
• Zebranie najważniejszych zagadnień oraz zaplanowanie wdrożenia ich w życiu zawodowym.

© Copyright Maciej Baryłka

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

MACIEJ BARYŁKA - Ekspert w dziedzinie umiejętności menedżerskich. Certyfikowany trener biznesu, psycholog, coach. Specjalizuje się w doskonaleniu umiejętności menedżerskich, interpersonalnych, negocjacyjnych, budowania oraz zarządzania zespołami, budowania relacji z partnerami biznesowymi. Posiada wieloletnią praktykę w szkoleniach biznesowych, treningach grupowych oraz indywidualnej pracy z przedstawicielami średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. coachingach menedżerskich. W prowadzonych szkoleniach świetnie stymuluje aktywność i zaangażowanie uczestników oraz łączy refleksyjności z praktycznym podejściem. Ekspert i trener Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Umiejętności Menedżerskich

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 210
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!