Szkolenie: BUDŻET ZADANIOWY W ŚWIETLE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/budzet-zadaniowy-w-swietle-ustawy-o-finansach-publicznych-70020

Informacje o szkoleniu

 • BUDŻET ZADANIOWY W ŚWIETLE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH


  ID szkolenia: 70020
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość Prawo Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  IP ALTER
  Al. Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 11-12.06.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 10.30 /c.d zajęć 2 godz./
  godz. 10.30 - 10.45 /przerwa na kawę/
  godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 12.15 - 13.15 /lunch/
  godz. 13.15 - 14.45 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Głównym celem jest uzyskanie przez Uczestników wiedzy, nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie planowania, realizacji oraz oceny wyniku ewaluacji z zastosowaniem budżetu zadaniowego w świetle ustawy o finansach publicznych.

Celami szczegółowymi jest:

- Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu tego, czym jest monitoring i ewaluacja przy wykorzystaniu systemu budżetu zadaniowego, jak powinna być projektowana i przeprowadzana, oraz – w przypadku zamawiających usługi ewaluacyjne – jakimi standardami i wymaganiami warto kierować się przy organizacji współpracy z wykonawcami.

- Nabycie wiedzy z zakresu efektywnych metod i technik badawczych.

- Podniesienie umiejętności włączania ewaluacji do każdego działania podejmowanego w jednostce sektora finansów publicznych, jako jego integralnego elementu, który pomaga osiągać cele, jakie stawia sobie kierownictwo jednostki i jej pracownicy w ramach budżetu zadaniowego.

- Nabycie przez uczestników szkolenia teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru oceny efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów zgodnie z wymogiem art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- Podniesienie umiejętności wykorzystywania wyników/ wniosków z ewaluacji do rozwoju systemu zarządzania finansami publicznymi w jednostce.

Uczestnik po szkoleniu w sposób prawidłowy będzie tworzyć plan wieloletni w oparciu o budżet zadaniowy i zarządzanie strategiczne z zastosowaniem stosownych konstrukcji budżetu zadaniowego. Będzie potrafił sprawnie zaplanować budżet zadaniowy i skutecznie mierzyć wyniki i wybierać wskaźniki. Poprzez poznanie zasad ewidencji księgowej kosztów i rozliczania kosztów pośrednich na zadania będzie w sposób pewniejszy podchodził do obowiązków służbowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Wszystkie osoby wymienione w powyższym zbiorze muszą uczestniczyć w realizacji zadań zwianych z budżetem zadaniowym.

Program szkolenia:

1. Budżet zadaniowy – dostosowanie do prawa obowiązującego w Polsce (ustawa o finansach publicznych i polskie uwarunkowania dla wprowadzania budżetu zadaniowego)

2. Koncepcja budżetu zadaniowego.

3. Budżet tradycyjny a budżet zadaniowy

4. Metodologia planowania i ewidencji wydatków w układzie zadaniowym

5. Budżet zadaniowy – plusy i minusy, znaczenie dla jednostki.

6. Skutki nowelizacji ustawy o finansach publicznych w kontekście budżetu zadaniowego.

7. Definiowanie zadań, podzadań, działań i celów, mierników oraz określenie wartości bazowej i docelowej mierników.

8. Jak sprawnie zaplanować budżet zadaniowy w jednostce.

- plan działalności bieżącej w układzie zadaniowym;
- plan inwestycyjny.

9. Etapy wdrożenia budżetowania zadaniowego.

10. Wyznaczanie celów nadrzędnych, celów podrzędnych, celów szczegółowych i działań przy tworzeniu budżetu zadaniowego.

11. Badania ewaluacyjne w kontekście budżetowania zadaniowego

Czym jest ewaluacja przy wykorzystaniu systemu budżetu zadaniowego?
Czym nie jest ewaluacja?
Dlaczego przeprowadza się ewaluację przy wykorzystaniu budżetu zadaniowego?
Ewaluacja zadań, podzadań i działań budżetu zadaniowego.
Ewaluacja celów i miar budżetu zadaniowego.
12. Metody i techniki monitoringu i ewaluacji stosowane przy ocenie wydatków publicznych

13. Jakie zagadnienia poruszane są podczas ewaluacji przy wykorzystaniu budżetu zadaniowego?

14. Kluczowe zagadnienia ewaluacji.

15. Przeprowadzanie ewaluacji przy wykorzystaniu systemu budżetu zadaniowego.

16. Przedstawienie modeli ewaluacji.

17. Techniki zbierania danych.

18. Techniki analizy danych.

19. Przegląd wydatków (spending reviews) narzędziem ewaluacji.

20. Metodyka oceny sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych.

21. Metodyka analizy ryzyk i wrażliwości w kontekście osiągania celów i realizacji zadań publicznych.

23. Źródło analizy ryzyk w systemie kontroli zarządczej.

24. Typologia ryzyka.

25. Ocena ryzyka.

26. Proponowana metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu budżetowania zadaniowego.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Radosław Gierałtowski
Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 800 zł - netto

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Szkolenie, kurs: BUDŻET ZADANIOWY W ŚWIETLE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH