Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI

O szkoleniu

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• funkcjonowania systemów controllingowych w firmie
• planowania kosztów w firmie
• budżetowania i analizowania wydatków firmowych
• analizowania rentowości firmy
• planowania w wymiarze operacyjnym i strategicznym
• projektowania i stosowania KPI
• stosowania wielowymiarowych narzędzi typu dashbord, managerial cockpit, socrecard
Kto powinien wziąć udział?

.Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, służby niefinansowe, pracownicy działów planowania i analiz oraz controllingu, oraz wszyscy zainteresowani problemami sfery finansów.

Program szkolenia

I. Uwarunkowania funkcjonowania budżetowania i controllingu

1. Znaczenie controllingu we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą:
a) istota controllingu i podstawowe zasady jego projektowania,
b) w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów finansowych przedsiębiorstwa.

2. Problemy związane z kosztami prowadzenia działalności w controllingu i budżetowaniu
a) jak mierzyć koszty i jak sterować kosztami w przedsiębiorstwie?
b) klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty na potrzeby controllingu i zarządzania przedsiębiorstwem?
c) analiza zmienności kosztów – jak badać koszty stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania sprzedaży wpływają na koszty?

3. Controlling a rachunek odpowiedzialności z punktu widzenia budżetowania i projektowania KPI:
a) kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności i strategicznych jednostek biznesowych (SBU),
b) ocena i kontrola dokonań centrów kosztów i centrów zysku.

II. Budżetowanie w controllingu

1. Podstawowe uwarunkowania budżetowania w controllingu:
a) cele, funkcje i zasady budżetowania – po co budżetować?
b) proces i etapy budżetowania,
c) metody budżetowania (odgórne i oddolne, przyrostowe i od zera),
d) rodzaje budżetów (sztywne i elastyczne, statyczne i kroczące).

2. Budżet główny całej firmy
a) budżety operacyjne – jak przygotować i skoordynować budżety przychodów i kosztów?
b) budżety finansowe – jak sporządzić sprawozdanie finansowe pro forma? (budżet gotówki, bilans pro forma, rachunek wyników pro forma),
c) konsolidacja budżetów cząstkowych w budżet główny.

3. Organizacyjne aspekty budżetowania:
a) problemy formalizacji budżetowania,
b) zadania komórki zajmującej się budżetowaniem,
c) instrukcja budżetowania,
d) komisja budżetowa,
e) harmonogram budżetowania.

4. Kontrola wykonania budżetów i analiza odchyleń:
a) operacyjnych,
b) finansowych.

III. Sporządzanie budżetów w praktyce

1. Sporządzenie budżetów operacyjnych:
• budżet przychodów,
• budżet kosztów zasobów bezpośrednich (np. wynagrodzeń, materiałów),
• budżet kosztów pośrednich,
• budżet kosztów sprzedaży,
• budżet kosztów ogólnego zarządu,
• budżet kosztów produktów, usług, zleceń,
• budżet wyniku ze sprzedaży na poziomie EBIT.

2. Sporządzenie budżetów finansowych:
• budżet wpływów i wydatków,
• bilans pro forma,
• rachunek zysków i strat pro forma,
• rachunek przepływów pieniężnych pro forma, czyli budżet gotówki.

3. Kontrola wykonania budżetów:
• kontrola wykonania budżetów operacyjnych,
• kalkulacja kosztów rzeczywistych i wyniku EBIT,
• określenie budżetu sztywnego, elastycznego,
• uzgodnienie wyniku finansowego z budżetu sztywnego z wynikiem rzeczywistym,
• Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetów finansowych.

IV. Projektowanie i wykorzystanie KPI w praktyce

1. Koncepcja performance measurement w praktyce:
• istota pomiaru dokonań (efektywności i wydajności) w zarządzaniu firmą,
• krytyczne czynniki sukcesu (critical success factors),
• kluczowe mierniki dokonań KPI (key performance indicators).

2. Koncepcja pomiaru wielowymiarowego w nurcie BSC:
• systemy pomiaru wyników,
• założenia zrównoważonej karty wyników (balanced scorecard),
• perspektywy BSC,
• wady i zalety i problemy praktyczne BSC.

3. Projektowanie systemu BSC:
• metodyka projektowania systemu zintegrowanych KPI,
• założenia organizacji zorientowanej na strategię (strategy-focused organization),
• planowanie w kontekście projektowania KPI,
• mapowanie strategiczne.

4. Wdrażanie systemu obmiaru KPI opartego na BSC:
• komunikowanie wyników,
• kaskadowanie pomiaru na niższe szczeble w strukturze organizacyjnej,
• wykorzystanie KPI w celu poprawy efektywności.

5. Projektowanie przykładowych KPI:
• metodyka projektowania KPI,
• identyfikacja czynników sukcesu,
• atrybuty KPI,
• uwarunkowania sytuacyjne przy projektowaniu KPI,
• budowa i rodzaje mierników typu KPI.

6. Studium przypadku:
• projektowanie i wdrażanie systemu pomiaru dokonań z wykorzystaniem BSC dla wybranej firmy.

Czas trwania

10:00 – 15:30

Prelegenci

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bardzo doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego i strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa. Laureat nagrody „Złote skrzydła” dla autorów najlepszych w Polsce książek z tematyki zarządzania (Gazeta Prawna i KPMG). Autor ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny finansów przedsiębiorstw, controllingu i rachunkowości zarządczej, w tym m.in. „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem” (Wolters Kluwer, Kraków 2008), „Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa” (PWE, Warszawa 2007), „Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie” (Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010). Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!