Szkolenie

Budżetowanie projektu i bieżące zarządzanie jego wykonaniem w oparciu o MS Project

O szkoleniu

Opis szkolenia i cel
Centralnym elementem prowadzenia przedsięwzięć (projektów) jest kontrola kosztów, a w szczególności wiedza dotycząca odchyleń od planowanych wartości, która staje się kluczowa nie tylko dla utrzymania rentowności projektu, ale również rentowności całego przedsiębiorstwa. Coraz ważniejszym elementem procesu realizacji projektu staje się zatem przygotowanie Planu Budżetowego Projektu i bieżąca realizacja jego wykonania. Tym samym to właśnie na projekcie należy skupić w głównej mierze uwagę w trakcie projektowania całego systemu informacyjnego.
Przydatna w trakcie szkolenia będzie ogólna wiedza na temat zarządzania projektami, doświadczenia osobiste w prowadzeniu projektów na etapie tworzenia budżetu czy wykonywania studium wykonywalności. NIE JEST WYMAGANA WIEDZA Z OBSZARU FINANSÓW. Dodatkową wartością będą: umiejętność opracowania struktury podziału pracy, tworzenie diagramów sieciowych, ogólna umiejętność obsługi MS Project na poziomie podstawowym. Szkolenie odwołuje się do standardu PMBOK® Guide.

Korzyści dla uczestników
Warsztat poświęcony jest pogłębieniu wiedzy i utrwaleniu umiejętności z obszarów związanych z finansowymi aspektami projektów. Wartość płynąca z warsztatu dla kierowników projektu to możliwość uruchomienia głębokiej i skutecznej analityki ekonomicznej (finansowej) projektu. Warsztat jest dla Project Managerów, którzy mają podstawowe doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu projektami w oparciu o MS Project. Szczególnie zalecany jest dla pracowników Biur Projektów (PMO - Project Management Office), aby mogli służyć wsparciem z zakresu budżetowania projektów jednostkom, dla których takie biuro powołano.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:
• Jak samodzielnie przygotowywać realny budżet i ocenić opłacalność projektu?
• Jak planować i zarządzać kosztami oraz wydatkami w projekcie?
• Jak prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe dane i wskaźniki finansowe w projekcie?
• Jak zapewnić płynność finansową w projekcie?
• Jak ocenić rentowność i opłacalność projektu?
• Jak obliczyć i ocenić odchylenia od planu w realizacji projektu?
• Jak minimalizować ryzyko podejmowania błędnych decyzji finansowych w projekcie?
• Jak zarządzać zapasami, należnościami i zobowiązaniami w projekcie?
• Jak prawidłowo rozliczyć budżet projektu?

Na poziomie wiedzy:
• uczestnicy szkolenia zdobędą nową wiedzę na temat metod planowania i szacowania zadań w projekcie,
• będą potrafili ocenić opłacalność projektu,
• poznają nowe metody szacowania i budżetowania zadań w projekcie oraz metody kontroli postępu prac przedsięwzięcia.

Na poziomie umiejętności:
• uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu harmonogramowania i budżetowania zadań projektowych,
• uczestnicy będą potrafili przeprowadzić analizę opłacalności realizacji przedsięwzięcia,
• zdobędą nowe umiejętności analizy aktualnego stanu realizowanego projektu oraz usprawniania działań zmierzających do efektywnego zakończenia przedsięwzięcia,

Na poziomie postaw:
• uczestnicy uświadomią sobie znaczenie procesu planowania i szacowania projektu oraz jego wpływu na późniejszą realizację przedsięwzięcia
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do budżetowania
• podstawowe pojęcia
• projekt jako inwestycja
• konstrukcja uzasadnienia biznesowego
• zasady szacowania kosztorysu
• ryzyko jako pozycja budżetowa
• rezerwy budżetowe i sposób ich wykorzystania

2. Jak rozumieć finanse wykorzystywane w projekcie
• czynniki sukcesu i niepowodzenia
• podstawowe pojęcia tj. stopa procentowa, stopa dyskontowa, koszt kapitału, model określania wartości pieniądza w czasie, wartość bieżąca, prosty i zdyskontowany okres zwrotu, wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźniki finansowe, ryzyko w finansach

3. Budowa budżetu w MS Project
• przegląd kosztów
• sytuacje związane z kosztami
• wprowadzanie kosztów zasobów ludzkich
• wprowadzanie kosztów materiałowych
• wprowadzanie kosztów obiektu i maszyny
• wprowadzanie różnych stawek kosztów
• specjalne zasoby budżetowe
• przypisywanie kosztów dla specjalnych zasobów budżetowych

4. Konstruowanie przydziałów
• czym jest przydział?
• pola specyficzne przydziałów
• maksymalna liczba jednostek
• wybór opcji
• tabela wpisów do przydzielania zasobów
• rodzaje zadań szczegółowych
• zarządzanie kosztami
• przypisywanie kosztów do przydziałów
• zmienne koszty zasobów pracy
• koszty zasobów materiałowych
• rejestrowanie kosztów użycia zasobów
• zmiana atrybutów przypisania
• zamiana zasobów generycznych na zasoby indywidualne

5. Analiza kosztów
• koszty stałe i koszty zmienne zasobów
• próg rentowności
• cash flow
• próg rentowności na cash flow
• wartość pieniądza w czasie

6. Ocena projektów
• wskaźniki finansowe (rentowności, płynności, jakości)
• projekcje finansowe
• stopa dyskontowa
• dźwignia finansowa

7. Zarządzanie wartością wypracowaną (EVM)
• omówienie zarządzania wartością wypracowaną
• podstawowe elementy
• warianty
• wskaźniki
• prognozy

8. Zastosowanie zarządzania wartością wypracowaną w MS Project
• EVM i planowanie
• zakres
• harmonogram
• zasoby i koszty
• metody pomiaru wartości budżetowej i zarobkowej w czasie
• pomiar parametrów wyjściowych
• analiza wydajności i prognozy EVM
• tabele wskaźników
• EVM i progi jakości
• pomiar wartości bazowej pomiaru wydajności
• przypadki specjalne EVMWarsztat poświęcony jest pogłębieniu wiedzy i utrwaleniu umiejętności z obszarów związanych z finansowymi aspektami projektów.
• raportowanie wartości wypracowanej w MS Project
• doświadczenia projektu i raport poprojektowy

9. Portfel projektów organizacji
• projekt a portfel projektów
• Enterprise Project Management (EPM)
• komponenty EPM
• model procesu EPM
•planowanie strategiczne w zarządzaniu projektami

10. Podsumowanie

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Prelegenci

Cytat
-

Gdzie i kiedy

Wrocław 14 - 15 listopada 2019
Hotel Mercure Wrocław Centrum****

Wrocław

Pl. Dominikański 1

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena 1
1490 PLN
Cena zawiera:
  • Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia
Weź udział

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

-

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!