Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-oraz-budzetowanie-elastyczne-zprkrpca-69986-id176

Informacje o szkoleniu

 • Budżetowanie w przedsiębiorstwie oraz budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)


  ID szkolenia: 69986
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
  Al. Jerozolimskie 181b
  02-222 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Dzień 1: 10:00 - 17:00
  Dzień 2: 9:00 - 15:00
  Dzień 3: 9:00 - 15:00
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Menedżera
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki stosowania budżetowania. Dzięki nim system ten może przynosić wymierne korzyści w poprawie wyników firmy zarówno syntetycznych jak i na poziomie pojedynczych zasobów. Omówione będą zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi budżetowania oraz praktyczne metody ich zastosowania. Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów wspartych prezentacjami multimedialnymi.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do:

Dyrektorów Finansowych
Dyrektorów Controllingu
Głównych Księgowych
Controllerów
Analityków Kosztów
Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
Kadry kierowniczej i menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie kosztami i rentownością w swoich przedsiębiorstwach

Program szkolenia:

Dzień 1 i 2
1. WYKORZYSTANIE BUDŻETOWANIA W ZARZĄDZANIU
Zadania i funkcje budżetu
Proces zarządzania z wykorzystaniem budżetowania
Zasada aktualizacji budżetów metodą planowania kroczącego w zakresie strategicznym
i operacyjnym
Zasady reakcji na odchylenia w budżecie:

dla kosztów stałych
dla kosztów zmiennych i przychodów
Rodzaje budżetów:

wieloletni budżet strategiczny a jednoroczny budżet operacyjny
budżet sztywny, elastyczny i półelastyczny
budżet zamknięty i otwarty
budżet zadaniowy i tradycyjny
zasady doboru rodzaju budżetu do rodzaju prowadzonej działalności
Piramida budżetowa wskazująca związki pomiędzy budżetem syntetycznym firmy a budżetem pojedynczego centrum kosztów
Zasady dokonywania podziału przedsiębiorstwa na centra budżetowe (MPK)

2. BUDŻET KOSZTÓW STAŁYCH
Tworzenie struktur budżetu pojedynczych centrów odpowiedzialności uwzględniające:

zarządzanie procesowe
wymogi rachunkowości zarządczej i finansowej
zakres odpowiedzialności
specyfikę działalności komórki
wielowymiarowe struktury analizy ekonomicznej
Przystosowanie budżetu do zakresu odpowiedzialności

przekształcanie budżetu według konsumentów kosztów na twórców kosztów
rodzaje odpowiedzialności za koszty (bezpośrednia, pośrednia)
zadania kierowników centrów odpowiedzialności w ramach różnych rodzajów odpowiedzialności
Przykłady rodzajów budżetów MPK uwzględniające specyfikę działalności komórek

3. METODY PLANOWANIA POJEDYNCZYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH
ekstrapolacji historycznych trendów
zorientowaną na cele (na bazie zerowej)
zasady konstrukcji tabel budżetowych przystosowane do różnych metod planowania
zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych
4. BUDŻET PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZMIENNYCH
Wielowymiarowe struktury budżetu przychodów
Planowanie ilościowe produkcji
Planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnej
Planowanie zaopatrzenia
Planowanie kosztów zmiennych

Dzień 3
BUDŻETOWANIE ELASTYCZNE (ZPRK/RPCA)

Informacje o prelegentach:

dr Michał Chalastra

Działa od 20 lat, prowadzi wąski profil działalności i koncentruje się na kluczowych obszarach controllingu. Realizuję duże projekty i specjalizuję się w rozwiązaniach ponadstandardowych zgodnych z najlepszymi światowymi wzorcami controllingu.

Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający firmy w praktycznych wdrożeniach controllingu. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek rady Programowej czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu.

REALIZUJE USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE:
Audytu systemu controllingu
Badania stanu controllingu funkcjonującego w przedsiębiorstwie pod kątem najlepszych polskich i światowych praktyk. Celem audytu jest wskazanie działań usprawniających system controllingu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1890 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w trzydniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch we wszystkie dni.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr 61 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-25-27-06-2018-2/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

Wydarzenie: Budżetowanie w przedsiębiorstwie oraz budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)