Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/cash-flow-budowa-i-analiza-dla-finansistow-53470-id1103

Informacje o szkoleniu

 • CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW


  ID szkolenia: 53470
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
  ul. Moniuszki 4/8
  40-005 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00-15:45
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe FRR
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie relacji, jakie zachodzą pomiędzy rachunkiem przepływów pieniężnych a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz przekazanie praktycznej umiejętności analizy danych z rachunku w kontekście zarządzania płynnością finansową jednostki. Szkolenie ukierunkowane jest na potrzeby menedżerów różnych szczebli, zajmujących się finansami, którzy chcieliby nabyć wiedzę na temat budowy i analizy rachunku przepływów pieniężnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się nauczyć sprawnie czytać i analizować rachunek przepływów pieniężnych, w szczególności zapraszamy menedżerów, analityków oraz wszystkie osoby zarządzające finansami.

Program szkolenia:

I. Rachunek przepływów pieniężnych jako element sprawozdania finansowego według Ustawy o Rachunkowości.

1. Zasady memoriałowa a kasowa w kontekście sporządzania sprawozdań finansowych
2. Podstawowe definicje dotyczące przepływów, zawarte w Ustawie i Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1.
3. Charakterystyka segmentów rachunku: operacyjnego, inwestycyjnego i finansowego.
4. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych: bezpośrednia i pośrednia.
5. Powiązanie pozycji rachunku z pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat.
6. Omówienie najważniejszych pozycji rachunku przepływów pieniężnych.
7. Podstawy sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych – case studies.
8. Rachunek według KSR 1 a sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSR 7 - podobieństwa i różnice.

II. Analiza rachunku przepływów pieniężnych w kontekście zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie.

1. Analiza powiązań między bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz rachunkiem
przepływów pieniężnych.
2. klasyczne wskaźniki płynności a wskaźniki oparte o Cash flow.
3. Cash flow w rachunkowości zarządczej jako podstawa ustalenia przyszłych przepływów gotówkowych.

Informacje o prelegentach:

Ekspert FRR

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 799,00 brutto

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, lunch,

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/526/cash-flow-budowa-i-analiza-dla-finansistow

Wydarzenie: CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW