Szkolenie

Cash Flow przyjazny dla sporządzającego i czytającego

O szkoleniu

Podczas szkolenia powiemy co czytający sprawozdanie musi wiedzieć o sporządzaniu Cash Flow? Dlaczego sporządzający Cash flow musi wiedzieć, jak się je czyta? Jakie znaczenie ma rachunek przepływów pieniężnych w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa?
Program szkolenia obejmuje m.in. omówienie zasad memoriałowej i kasowej a także konsekwencje ich wyboru. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane ze strukturą sprawozdania, zawartością pozycji sprawozdania według KSR 1 i MSR 7, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w praktyce problemów.
Kto powinien wziąć udział?
• Jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń
• księgowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów, osób sporządzających rachunek przepływów pieniężnych
• analityków finansowych, kadry zarządzającej, pracowników komórek kredytowych banków

Program szkolenia

Dzień I - Co czytający sprawozdanie musi wiedzieć o sporządzaniu Cash flow ?:
1. Dlaczego czytający Cash flow musi wiedzieć, jak się je sporządza?
2. Zasada memoriałowa i zasada kasowa - konsekwencje wyboru w rachunkowości w długim i krótkim okresie.
3. Przepływy pieniężne w polskim prawie bilansowym - Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych – aktualizacja z roku 2010.
4. Wybrane regulacje krajowe i międzynarodowe w zakresie przepływów pieniężnych a praktyka polska – KSR 1
i MSR 7.
5. Metodologia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - metody: bezpośrednia i pośrednia, informacje objaśniające do rachunku przepływów.
6. Zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji sprawozdania
7. Cash Flow w raporcie biznesowym jednostki gospodarczej.

Dzień II - Co sporządzający sprawozdanie musi wiedzieć o interpretacji i analizie Cash flow?:
1. Dlaczego sporządzający Cash flow musi wiedzieć, jak się go czyta?
2. Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa
3. Wprowadzenie do analizy informacji o przepływach pieniężnych – ocena efektywności działalności – rentowność memoriałowa i kasowa jednostki.
4. Interpretacja informacji o przepływach pieniężnych – kształtowanie się strumieni pieniężnych z poszczególnych obszarów działalności:
• analiza pionowa i pozioma
• analiza 8 przypadków na wybranych przykładach liczbowych
5. Analiza wskaźnikowa cash flow – przydatność w ocenie standingu finansowego jednostki.
6. Cash flow jako element systemu wczesnego ostrzegania w jednostce – identyfikacja symptomów kryzysu finansowego przedsiębiorstwa.
7. Przepływy pieniężne w ujęciu ex post – kierunki zmian w sprawozdawczości przepływów pieniężnych.

Prelegenci

Cytat
Prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek - pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, renomowany wykładowca akademicki i ceniony trener-konsultant. Otrzymała I nagrodę w konkursie im. S. Skrzywana za najlepszą pracę doktorską z dziedziny rachunkowości. Na stałe współpracuje z Polskim Komitetem Standardów Rachunkowości. Brała udział w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, jest twórcą Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych. Jest autorką wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych oraz współautorką podręczników akademickich i komentarzy do znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

Michał Wiatr - specjalista w zakresie badań i analizy sprawozdań finansowych, organizacji systemu rachunkowości, zarządzania finansami, doradztwa transakcyjnego, analiz due diligence. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości, wyceny przedsiębiorstw. Konsultant firm doradczych, współtwórca projektów z rachunkowości finansowej i zarządczej dla wielu polskich przedsiębiorstw.

Gdzie i kiedy

Kraków 09 - 10 maja 2013
BDO Kraków

Kraków

Wadowicka 8A

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
+VAT
800 PLN
Cena zawiera:
  • materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat
Weź udział

Organizator

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
30-415 Kraków
Wadowicka 8A
woj. małopolskie
Firma EURODIRECT powstała w Krakowie, w listopadzie 1993 roku. We wrześniu 1994 roku został uruchomiony ośrodek w Katowicach i w tym kształcie firma Eurodirect s.c. istniała do 2001 roku kiedy to właściciele podjęli decyzje o przekształceniu jej w sp...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
30-415 Kraków Wadowicka 8A
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!