Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/cash-flow-przyjazny-dla-sporzadzajacego-i-czytajacego-warsztaty-praktyczne-52310-id503

Informacje o szkoleniu

BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia powiemy co czytający sprawozdanie musi wiedzieć o sporządzaniu Cash Flow? Dlaczego sporządzający Cash flow musi wiedzieć, jak się je czyta? Jakie znaczenie ma rachunek przepływów pieniężnych w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa?
Program szkolenia obejmuje m.in. omówienie zasad memoriałowej i kasowej a także konsekwencje ich wyboru. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane ze strukturą sprawozdania, zawartością pozycji sprawozdania według KSR 1 i MSR 7, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w praktyce problemów.

Poza częścią merytoryczną przygotowaliśmy dla Państwa spacer po Warszawie i zaprosimy Państwa na kolację do restauracji Pani Magdy Gessler "U Fukiera" na starówce.

Dziś restauracja "U Fukiera: jest jedyną, historyczną restauracją w Warszawie, która bezkompromisowo kontynuuje tradycje nie tylko przedwojenne ale i te sięgające XVII wieku. Restauracja "U Fukiera" to magiczne połączenie smaków, zapachów, kolorów i wspomnień. Doświadczą tu Państwo etnicznej, polskiej kuchni - z jednej strony skrajnie ortodoksyjnej, z drugiej zaś niepozbawionej charakterystycznej dla Magdy południowej lekkości życia. Warto skosztować tej magii.
Restauracja "U Fukiera" jest miejscem niezwykłym. Odwołując się do najwspanialszej polskiej tradycji kulinarnej przenosi swoich gości na wyżyny smaku zupełnie im nieznane.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone dla:

Jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń
księgowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów, osób sporządzających rachunek przepływów pieniężnych
analityków finansowych, kadry zarządzającej, pracowników komórek kredytowych banków

Program szkolenia:

Dzień I - Co czytający sprawozdanie musi wiedzieć o sporządzaniu Cash flow:

1. Dlaczego czytający Cash flow musi wiedzieć, jak się je sporządza?

2. Zasada memoriałowa i zasada kasowa - konsekwencje wyboru w rachunkowości w długim i krótkim okresie

3. Przepływy pieniężne w polskim prawie bilansowym - Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych - aktualizacja z roku 2010"

4. Wybrane regulacje krajowe i międzynarodowe w zakresie przepływów pieniężnych a praktyka polska - KSR 1
i MSR 7

5. Metodologia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - metody: bezpośrednia i pośrednia, informacje objaśniające do rachunku przepływów

6. Zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji sprawozdania

7. Cash Flow w raporcie biznesowym jednostki gospodarczej

Dzień II - Co sporządzający sprawozdanie musi wiedzieć o interpretacji i analizie Cash flow:

1. Dlaczego sporządzający Cash flow musi wiedzieć, jak się go czyta?

2. Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

3. Wprowadzenie do analizy informacji o przepływach pieniężnych - ocena efektywności działalności - rentowność memoriałowa i kasowa jednostki

4. Interpretacja informacji o przepływach pieniężnych - kształtowanie się strumieni pieniężnych
z poszczególnych obszarów działalności:

analiza pionowa i pozioma
analiza 8 przypadków na wybranych przykładach liczbowych

5. Analiza wskaźnikowa cash flow - przydatność w ocenie standingu finansowego jednostki

6. Cash flow jako element systemu wczesnego ostrzegania w jednostce - identyfikacja symptomów kryzysu finansowego przedsiębiorstwa

7. Przepływy pieniężne w ujęciu ex post - kierunki zmian w sprawozdawczości przepływów pieniężnych

Informacje o prelegentach:

prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek
pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, renomowany wykładowca akademicki i ceniony trener-konsultant. Otrzymała I nagrodę w konkursie im. S. Skrzywana za najlepszą pracę doktorską z dziedziny rachunkowości. Na stałe współpracuje z Polskim Komitetem Standardów Rachunkowości. Brała udział w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, jest twórcą Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych. Jest autorką wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych oraz współautorką podręczników akademickich i komentarzy do znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1790 zł-os. +23% VAT cena z zakwaterowaniem
  • 1090 zł-os +23% VAT cena bez zakwaterowania

Cena zawiera:

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, (szkolenie odbywa się w dniach 8 - 9.08.2013 r.) autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 7.08 do obiadu w dniu 9.08), 2 noclegi w pokojach dwuosobowych w dniach 7 - 9.08.2013 r., (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości 250 PLN + 23% VAT), ; Cena szkolenia bez zakwaterowania obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Proszę dokonywać płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia realizacji zajęć.

Wydarzenie: Cash flow przyjazny dla sporządzającego i czytającego. Warsztaty praktyczne.