Szkolenie: CEIDG w teorii i praktyce

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ceidg-w-teorii-i-praktyce-39037-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie:
• Omówienia regulacji prawnych związanych CEIDG,
• Przedstawienie obowiązków organów gmin z zakresie przyjmowania wniosków o wpis do CEIDG,
• Prezentacja formularza CEIDG-1 wraz omówieniem migracji danych.

Korzyści ze szkolenia:
• Uczestniczy po szkoleniu będą znali regulacje prawne związane z Centralną Ewidencją
i Informacją o Działalności Gospodarczej, będą umieli poruszać się po systemie CEIDG
oraz po formularzu CEIDG-2, CEIDG-3,
• Osoby biorące udział w szkoleniu będą wiedzieli, jak wypełnić formularz dotyczący przekazywania informacji o działalności regulowanej,
• Uczestnicy wymienią doświadczenia z osobami bezpośrednio zaangażowaną we wdrażanie systemu.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących w urzędach ewidencją działalności gospodarczej.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do CEIDG
 główne cele i zadania
 usługi uruchomione
 metody rejestracji
 architektura funkcjonowania
 rola gminy/urzędów współpracujących z CEIDG
 organizacja i działanie CEIDG
2. Regulacje prawne związane z CEIDG
 podstawy prawne – przepisy regulujące
 ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 formularz CEIDG-1
 obowiązki urzędnika w świetle ustawy
 rejestr działalności reglamentowanych – przekazywanie do CEIDG informacji
o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz uprawnień wynikających z koncesji, zezwolenia lub licencji
3. Praktyczne ćwiczenia w CEIDG
 rejestracja i logowanie (podpis elektroniczny/profil zaufany)
 składanie wniosków w CEIDG
 interfejs urzędnika
 obsługa wpisów – wprowadzania wniosków, zmiany, sprostowania
 pomocne funkcjonalności
 wyszukiwanie zaawansowane w CEIDG
4. Nowe funkcjonalności w systemie CEIDG
 zgłoszenie informacji o udzieleniu pełnomocnictwa
 zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne w zakresie podatku VAT
 zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS-ZUA, ZUS-ZZA)
 sposób postępowania z wpisami migrowanymi zawierającymi niepełne dane oraz z wpisami zwielokrotnionymi – CEIDG-2, CEIDG-3
 sprostowania wpisów – funkcjonalność CEIDG-4
 powiązanie z Pojedynczym Punktem Kontaktowym (ePK)
5. Dyskusja – pytania i odpowiedzi
 omówienie znanych problemów w CEIDG
 odpowiedzi na pytania

Informacje o prelegentach:

ekspert, członek zespołu projektowego - projekt CEIDG. Posiada wiedzę z zakresu realizacji projektu CEIDG i jego produktu czyli Systemu CEIDG. Uczestniczy w realizacji każdego aspektu projektu, od budowy Studium Wykonalności, przez konstrukcje SIWZ-ów oraz obecną konsultacją prawną (UoSDG), Komisje Przetargowe, budowę procesów zachodzących w CEIDG, uzgodnień międzyresortowych. Absolwent kierunku Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, uczestnik licznych konferencji poświęconych tematyce ICT, IT,e-usług, e-usług w administracji publicznej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 390 - zw

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: CEIDG w teorii i praktyce