CENY TRANSFEROWE 2019/2020 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

O szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie uczestnikom aktualnych informacji z zakresu transfer pricing. Omówione będą zarówno metody szacowania cen transferowych, procedura sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych jak i przedstawiona zostanie w szczególności metodologia sporządzania analizy porównawczej (ang. benchmark study).

Dodatkowo wskazane zostaną potencjalne zagrożenia wynikające z kodeksu karnego skarbowego oraz omówione zostaną sposoby optymalizacji podatkowej transakcji narażonych na szczególne ryzyko kontrolne UKS.

Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo nowe przepisy uchwalone w ostatnich miesiącach wraz z szerokim komentarzem. Istotną uwaga poświęcona zostanie również tzw. safe harbours oraz tematyce podatkowych grup kapitałowych.
Kto powinien wziąć udział?

Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się rozliczanie transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych, do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, audytorów wewnętrznych oraz specjalistów ds. compliance w obszarze podatkowym.

Program szkolenia

DZIEŃ I

I. Systematyka przepisów w zakresie cen transferowych

1. Definicje:
a) cena transferowa,
b) transakcja kontrolowana,
c) transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym.
2. Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego.
3. Rodzaje transakcji.
4. Transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego.
5. Rodzaje przychodów, do których nie stosuje się przepisów o cenach transferowych.
6. Obowiązki:
a) local file,
b) analiza porównawcza,
c) master file,
d) analiza zgodności.

II. Redefinicja podmiotów powiązanych

1. Pojęcie znaczącego wpływu.
2. Powiązania kapitałowe.
3. Powiązania osobowe.
4. Powiązania z rajami podatkowymi.

III. Transakcje specyficzne a obowiązek dokumentacyjny

1. Restrukturyzacja.
2. Umowa o podziale kosztów.
3. Umowa spółki osobowej.
4. Umowa o współpracy.
5. Cash pooling.

IV. Katalog metod szacowania cen transferowych

1. Metoda porównywalny ceny niekontrolowanej:
a) porównanie wewnętrzne,
b) porównanie zewnętrzne.
2. Metoda ceny odprzedaży.
3. Metoda koszt plus.
4. Metoda podziału zysków.
5. Metoda transakcyjnej netto.
6. Technika wyceny.
7. Inne metody.
8. Hierarchia stosowania metod.

V. Dokumentacja cen transferowych

1. Elementy local file.
2. Przykładowa dokumentacja local file – transakcja materialna.
3. Przykładowa dokumentacja local file – transakcja finansowa.

VI. Dokumentacja master file

1. Elementy.
2. Przykładowa dokumentacja master file.

DZIEŃ II

VII. Zagadnienia specyficzne

1. Wyłączenia ze stosowania przepisów TP.
2. Wyłączenia z obowiązku sporządzania dokumentacji TP.
3. Recharakteryzacja i nieuznawanie transakcji – istota i warunki zastosowania przez organ podatkowy.
4. Safe harbours – pożyczki, kredyty, obligacje.
5. Safe harbours – usługi rutynowe.
6. Wykaz usług o niskiej wartości dodanej.
7. Secret comparables.
8. Transfer Pricing Adjustment.
9. Restrukturyzacja.
10. Kompensata warunków transakcji kontrolowanych.

VIII. Zasada ceny rynkowej. Istota i zakres stosowania

IX. Obowiązki sprawozdawcze

1. CIT-8.
2. Oświadczenie.
3. TP-R.
4. Informacje podatkowe (ORD-U/ORD-TK/ORDW1/IFT-2R).
5. Obowiązki w zakresie raportowania CBC.

X. Sankcje

1. Sankcje materialne.
2. Sankcje karne skarbowe.

XI. Analiza porównawcza

1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.
2. Rodzaje analiz porównawczych.
3. Bazy danych.
4. Metodologia sporządzenia analizy porównawczej:
a) wybór okresu badawczego,
b) wybór metody badawczej,
c) typowanie podmiotów do badania,
d) zastosowanie kryteriów zawężających,
e) analiza ryzyk i pełnionych funkcji,
f) korekty statystyczne,
g) wyznaczenie przedziałów miar pozycyjnych.
5. Przykładowa analiza porównawcza.

XII. Podatkowa grupa kapitałowa

1. Warunki założenia PGK.
2. PGK a obowiązek dokumentacyjny.
3. Szanse i ryzyka związane z PGK.

XIII. Ceny transferowe a raportowanie schematów podatkowych (MDR)

XIV. Kontrole w zakresie cen transferowych

1. Warunki dobrej dokumentacji cen transferowych.
2. Czynności sprawdzające a dokumentacja cen transferowych.
3. Kontrola podatkowa i celno-skarbowa a ceny transferowe.

XV. Przepisy przejściowe

1. Możliwość wyboru stosowania nowych regulacji do transakcji za 2018 rok. Szanse i zagrożenia.
2. Przepisy przejściowe dotyczące aktów wykonawczych.

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi dedykowany trener

dr Jarosław F.Mika – Partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2017, Wydanie 2), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności” (C.H. Beck, Warszawa 2014), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012).

Mateusz Cedro – Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN. Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Paweł Rosiński – Doradca Podatkowy, Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Słuchacz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie zajmuje się m.in. sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.

Paula Arciszewska – Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Praktykantka w licznych kancelariach prawnych. W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie zajmuje się sporządzaniem dokumentacji podatkowych oraz rozliczaniem transakcji usługowych.

Beata Rawa – Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. Lider zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych. Współautor publikacji „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji”, „Leksykon cen transferowych”, „Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)”. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Ośrodek szkoleniowy w centrum miasta

Warszawa

Centrum miasta

woj. mazowieckie

Ośrodek szkoleniowy w centrum miasta

Poznań

Centrum miasta

woj. wielkopolskie

Ośrodek szkoleniowy w centrum miasta

Katowice

Centrum miasta

woj. śląskie

Ośrodek szkoleniowy w centrum miasta

Rzeszów

Centrum miasta

woj. podkarpackie

Ośrodek szkoleniowy w centrum miasta

Gdańsk

Centrum miasta

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
cena za 1 os.
1 190
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia, w odpowiedzi prześlemy informacje niezbędne do dokonania płatności.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!