Szkolenie

Ceny transferowe 2021 – przegląd aktualnych obowiązków w zakresie stosowania cen rynkowych, dokumentowania i raportowania

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych wymogów, wynikających przede wszystkim z dużej nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. w zakresie sporządzania dokumentacji, przygotowywania informacji o grupie, podatniku, informacji finansowych i sporządzania odpowiednich analiz dla potrzeb cen transferowych. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe różnice między dotychczasowym system a nowymi regulacjami, prowadzący kładzie nacisk na praktyczne aspekty wdrażania koniecznych zmian, mając na uwadze m.in. realia dotyczące zasad wymiany informacji między jednostkami w grupie. Program szkolenia uwzględnia aktualne polskie regulacje, wytyczne OECD, prace JTPF, aktualne tendencje pojawiające się w orzeczeniach sądów administracyjnych i rozstrzygnięciach organów podatkowych, jak również Ministerstwa Finansów i polskiego Forum Cen Transferowych.
Kto powinien wziąć udział?

Niniejsze szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentacji podatkowych, jak również nadzorujących proces dokumentowania, identyfikujących zakres obowiązków dokumentacyjnych w grupach kapitałowych. 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które posiadają już podstawową wiedzę i doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowych i ustalania zasad współpracy między jednostkami powiązanymi.

Program szkolenia

Wprowadzenie – omówienie podstawowych regulacji

 • podstawowe regulacje dotyczące cen transferowych i ich znaczenie w relacjach międzynarodowych i w relacjach krajowych;
 • wytyczne OECD oraz aktualne, dalsze prace OECD i JTPF;
 • polskie regulacje dotyczące cen transferowych;
 • porównanie regulacji 2019/2020 z dotychczas obowiązującym systemem – wskazanie kluczowych różnic;

Zasady ogólne ustalania obowiązku stosowania cen rynkowych i sporządzania dokumentacji

 • zasada ceny rynkowej - generalne zobowiązanie do stosowania cen rynkowych;
 • pojęcie transakcji kontrolowanej, pojęcie ceny transferowej wg. regulacji 2019;
 • nowy, poszerzony katalog podmiotów obowiązanych do sporządzania dokumentacji i wykonywania obowiązków sprawozdawczych;
 • pojęcie podmiotu powiązanego wg. nowej regulacji;
 • rodzaje powiązań (powiązania kapitałowe, osobowe, pozostałe, kryterium wywierania znacznego wpływu, reguły dotyczące powiązań pośrednich, zasady dotyczące spółek osobowych);
 • praktyczne problemy z identyfikacją podmiotów powiązanych i ustaleniem obowiązku dokumentacyjnego.

Wyłączenia i zasady uproszczone

 • przypadki wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego – przesłanki stosowania;
 • brak konieczności sporządzania dokumentacji w przypadku transakcji między jednostkami krajowymi – zasady stosowania;
 • zasady szczególne – safe harbour dla transakcji finansowych;
 • zasady szczególne – safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej;
 • planowane uproszczenia i wyłączenia

Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi

 • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia;
 • informacja o cenach transferowych TPR – zasady raportowania informacji o transakcjach – formularz obowiązujący w 2020 roku (dot. transakcji z 2019);
 • informacja o cenach transferowych TPR – planowane zmiany w 2020 i 2021 roku;
 • konsekwencje uchybień w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych – dla jednostki i osób reprezentujących jednostkę.

Dokumentacja lokalna

 • nowe progi dokumentacyjne i praktyczne zasady ich stosowania;
 • grupowanie transakcji dla potrzeb stosowania progów dokumentacyjnych;
 • dokumentacje sporządzana dla wielu transakcji oraz dla wielu uczestników transakcji w ramach jednej grupy;
 • elementy obowiązkowe dokumentacji lokalnych;
 • sposób prezentowania danych dotyczących ustalenia ceny i rozliczania transakcji w dokumentacji lokalnej;
 • możliwość wykorzystania dokumentacji sporządzonych wg. poprzedniego systemu funkcjonujących w jednostce;
 • dokumentacje otrzymane od jednostek powiązanych – zakres zastosowania dla własnych potrzeb podatnika.

Dokumentacja grupowa

 • elementy dokumentacji grupowej, zawartość dokumentacji, nowe elementy od 2019 r.;
 • master file a polityka cen transakcyjnych w grupie;
 • zakres informacji o innych jednostkach, o funkcjonowaniu grupy koniecznych do sporządzenia dokumentacji grupowej, konieczny przepływ informacji;
 • master file otrzymany od jednostki zagranicznej z grupy – praktyczne problemy związane z opracowaniem dokumentacji grupowej, odpowiedzialność za sporządzenie dokumentacji grupowej;
 • znaczenie dokumentacji grupowej dla lokalnych transakcji oraz weryfikacji krajowych organów podatkowych.

Metody szacowania cen i analizy

 • ustalenie ceny realizowanej w transakcji a weryfikacja rynkowego poziomu tej ceny;
 • metody szacowania cen dopuszczalne wg. regulacji 2019;
 • zasady wyboru metody i sposoby ich stosowania;
 • analiza porównawcza – dostępność danych, możliwość wykorzystania danych wewnętrznych dostępnych u podatnika oraz podmiotu powiązanego;
 • analiza porównawcza – zasady przeprowadzania badania porównywalności i stosowania kryteriów porównywalności;
 • analiza porównawcza – zakres wykorzystania zewnętrznych danych pochodzących z komercyjnych baz danych;
 • nowa analiza zgodności – przesłanki stosowania;
 • nowa analiza zgodności – zasady sporządzania;
 • zasady dokonywania korekt;
 • możliwość stosowania zewnętrznych wycen, operatów, analiz biegłych itd.

Kontrola i weryfikacja dokumentacji oraz cen rynkowych, obowiązki

 • informacje o cenach transferowych w deklaracjach podatkowych: CIT-TP, TPR, CIT-8;
 • oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i stosowaniu cen rynkowych;
 • raportowanie CBC-R;
 • wnioski z dotychczasowych postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych – tendencje, statystyki;
 • aktualne oraz planowane działania administracji skarbowej w zakresie weryfikacji cen transferowych – stosowane procedury, narzędzia, identyfikacja podatników do kontroli;
 • przypadki szczególnie narażone na kontrole w zakresie cen transferowych;
 • przebieg postępowania kontrolnego, możliwość uzupełniania dokumentacji, wykorzystania innych dowodów i materiałów;
 • sankcje za uchybienia w zakresie cen transferowych.

Szczególne rodzaje transakcji – omówienie kluczowych aspektów dotyczących sposobu analizowania i dokumentowania poszczególnych transakcji

 • transakcje towarowe;
 • transakcje usługowe;
 • transakcje świadczone przez centra usług wspólnych;
 • transakcje finansowe;
 • transakcje dotyczące udostępnienia wartości niematerialnych w grupie (znaki towarowe, know-how itd.);
 • umowy spółek osobowych oraz umowy konsorcjalne;
 • restrukturyzacja w kontekście cen transferowych.

Podsumowanie i dyskusja

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat

Leszek Dudkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie cen transakcyjnych, postępowań podatkowych oraz optymalizacji podatkowej. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Gdzie i kiedy

Online 13 grudnia 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
380 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa
al. Jerozolimskie 123A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa al. Jerozolimskie 123A
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!