Szkolenie

Ceny transferowe – dokumentacja

O szkoleniu

Szkolenie zostało przygotowane pod kątem zmian w cenach transferowych, jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Na szkoleniu omówione zostaną najistotniejsze zagadnienia z zakresu transakcji wewnątrzgrupowych, takie jak przesłanki obligujące do powstania obowiązku dokumentacyjnego, wartości limitów, katalog metod szacowania cen transferowych. Omówione zostaną nowe obowiązki z rajami podatkowymi oraz nowy obowiązek opracowania strategii podatkowej.

Omówione zostaną na przykładach szczegółowo wymagania dotyczące elementów dokumentacji cen transferowych (wzór dokumentacji local file, master file). Przedstawione zostaną zasady sporządzania analizy cen transferowych (analiza porównawcza/analizy zgodności), rodzaje analiz porównawczych, bazy danych wykorzystywane do sporządzenia analiz porównawczych. Przedstawiona również zostanie metodologia sporządzenia analizy porównawczej (wzór na wybranym przykładzie). Przedstawimy rozwiązania odnośnie sporządzenia analiz porównawczych w przypadku braku dostępu do baz komercyjnych.

Na szkoleniu omówione zostaną również obowiązki sprawozdawcze z uwzględnieniem terminów raportowania, ze szczegółowym zwróceniem uwagi na nowy wzór formularza TPR-C.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymają przykładowe wzory dokumentacji cen transferowych: local file, master file. Omawiany jest też przykładowy wzór analizy porównawczej.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane: do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych,  audytorów wewnętrznych, osób zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Regulacje w zakresie cen transferowych. Omówienie struktury przepisów.

2. Raje podatkowe – nowe regulacje

3. Nowy limit 500 000 zł

4. Procedura należytej staranności 4.1 Oświadczenie wiedzy 4.2 Klauzula KYC (ang. Know Your Customer)

5. Obowiązki sprawozdawcze za 2020 r.

6. Przesłanki powstania obowiązku dokumentacyjnego.

7. Definicja ceny transferowej

8. Wartości limitów. Czy zdarzenia podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu?

9. Omówienie transakcji kontrolowanej. 9.1 Sposób identyfikacji transakcji. 9.2 Ustalenie transakcji o charakterze jednorodnym. 9.3 Na co zwrócić uwagę przy klasyfikacji transakcji.

10. Ryzyka podatkowe w dokumentacji local file.

11. Ryzyka podatkowe w dokumentacji grupowej Master File.

12. Korekta cen transferowych (ang. transfer pricing adjustment).

13. Oświadczenie zarządu. 13.1. Omówienie wzoru. 13.2. Klauzula rynkowości transakcji – co zrobić, gdy wybrane transakcje odbiegają od warunków rynkowych? Przykłady.

14. Informacja TPR-C. 14.1. Kluczowe elementy. 14.2. Ryzyka podatkowe. 14.3. Wypełnianie interaktywnego formularza dla wybranych przykładów.

15. Analiza cen transferowych – kluczowe elementy.

16. Katalog metod szacowania cen transferowych.

17. Ceny transferowe w czasie kryzysu.

18. Sposoby na nierynkowość transakcji po COVID-19.

19. Ceny transferowe a obowiązek raportowania MDR. Które transakcje wewnątrzgrupowe stanowią schemat podatkowy?

 

DZIEŃ II

1. Redefinicja podmiotów powiązanych – definicja powiązań.

2. Dokumentacja local file. 2.1.Omówienie elementów dokumentacji lokalnej we wskazaniem zmian w przepisach. 2.2.Prezentacja dokumentacji lokalnej wraz z udostępnieniem aktualnego wzoru.

3. Analiza cen transferowych. 3.1.Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej. 3.2.Rola analizy porównawczej. 3.3.Elementy analizy porównawczej. 3.4.Metodologia sporządzenia analizy porównawczej. 3.4.1. Wybór okresu badawczego. 3.4.2. Wybór strony badanej. 3.4.3. Wybór metody badawczej. 3.5.Typowanie podmiotów do badania. 3.6.Zastosowanie kryteriów zawężających. 3.7.Omówienie wybranych baz danych. 3.8.Omówienie wzoru analizy porównawczej. 3.9.Przesłanki sporządzenia analizy zgodności. 3.10. Elementy analizy zgodności. 3.11. Prezentacja przykładowej analizy zgodności.

4. Dokumentacja grupowa Master File. 4.1.Przesłanki obligujące podatników do sporządzenia dokumentacji grupowej. 4.2.Elementy dokumentacji grupowej. 4.3.Omówienie wzoru dokumentacji grupowej.

5. Zagadnienia specyficzne. 5.1.Zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej. 5.2. Safe harbours. 5.3.Recharakteryzacja i pominięcie transakcji. 5.4. Secret comparables. 5.5.Restrukturyzacja działalności.

6. Doszacowanie i sankcje karno- skarbowe.

7. Kontrole z zakresu cen transferowych

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Cytat

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), “Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

 

Beata Rawa

Beata jest absolwentką finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. Manager zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

Beata jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.

Gdzie i kiedy

Online 16-17 luty 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 16-17 luty 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 8-9 marzec 2022

Gdzie i kiedy

Katowice 8-9 marzec 2022
Katowice

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Online 23-24 marzec 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 23-24 marzec 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 21-22 kwiecień 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 21-22 kwiecień 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 26-27 maj 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 26-27 maj 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 23-24 czerwiec 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 23-24 czerwiec 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 19-20 styczeń 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 19-20 styczeń 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 9-10 grudzień 2021
Katowice

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 6-7 grudzień 2021
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25-26 listopad 2021
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26-27 październik 2021
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 23-24 sierpień 2021
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 18-19 sierpień 2021
Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 5-6 sierpień 2021
Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Katowice 26-27 lipiec 2021
Katowice

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 20-21 lipiec 2021
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Toruń 8-9 lipiec 2021
Toruń

Toruń

woj. kujawsko-pomorskie

Zapisz się

Szkolenie on-line
890 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
Dostępne zniżki:
  • 33.71% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
1390 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
  • 17.27% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa
aleje jerozolimskie 181B
woj. mazowieckie
Instytut Cen Transferowych wspiera klientów w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, raportowania schematów podatkowych MDR oraz opodatkowania podatkiem u źródła. Oferujemy usługi w zakresie: sporządzenia dokumentacji ce...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracji online - po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Przy zgłoszeniu na 14 dni przed terminem szkolenia przysługuje 10% rabat.

Live Webinar

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa aleje jerozolimskie 181B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!