Ceny transferowe – dokumentacja

O szkoleniu

Szkolenie zostało przygotowane pod kątem zmian w cenach transferowych, jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. z uwzględnieniem regulacji Polskiego Ładu, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Na szkoleniu omówione zostaną najistotniejsze zagadnienia z zakresu transakcji wewnątrzgrupowych, takie jak przesłanki obligujące do powstania obowiązku dokumentacyjnego, wartości limitów, katalog metod szacowania cen transferowych.

Omówione zostaną również zmiany wprowadzone ustawą, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Do najistotniejszych można zaliczyć:

zmiany w korekcie cen transferowych
modyfikację oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych
rozszerzenie zwolnień z obowiązku sporządzenia analiz porównawczych
modyfikację przesłanek obligujących do sporządzenia dokumentacji grupowej
dodatkowe sankcje odnoszące się do cen transferowych.
Omówione zostaną nowe obowiązki dla tzw. pośrednich transakcji rajowych oraz nowy obowiązek opracowania strategii podatkowej.

Omówione zostaną na przykładach szczegółowo wymagania dotyczące elementów dokumentacji cen transferowych (wzór dokumentacji local file, master file). Przedstawione zostaną zasady sporządzania analizy cen transferowych (analiza porównawcza/analizy zgodności), rodzaje analiz porównawczych, bazy danych wykorzystywane do sporządzenia analiz porównawczych. Przedstawiona również zostanie metodologia sporządzenia analizy porównawczej (wzór na wybranym przykładzie). Przedstawimy rozwiązania odnośnie sporządzenia analiz porównawczych w przypadku braku dostępu do baz komercyjnych.

Na szkoleniu omówione zostaną również obowiązki sprawozdawcze z uwzględnieniem terminów raportowania, ze szczegółowym zwróceniem uwagi na nowy wzór formularza TPR-C.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymają przykładowe wzory dokumentacji cen transferowych: local file, master file. Omawiany jest też przykładowy wzór analizy porównawczej.

Podczas szkolenia zostanie omówiony również projekt z 27 czerwca który m.in. proponuje nowe limity do kwot: 200 000 zł / 500 000 zł / 2 500 000 zł.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane: do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych,  audytorów wewnętrznych, osób zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia

Dzień I.

1. Regulacje z zakresu cen transferowych. Omówienie struktury przepisów.

2. Raje podatkowe – nowe regulacje.

3. Nowy limit 500 000 zł

4. Procedura należytej staranności

4.1.Oświadczenie wiedzy

4.2.Klauzula KYC (ang. Know Your Customer)

5. Obowiązki sprawozdawcze za 2021 r.

6. Przesłanki powstania obowiązku dokumentacyjnego.

7. Definicja ceny transferowej.

8. Wartości limitów. Czy zdarzenia podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu?

9. Omówienie transakcji kontrolowanej.

9.1.Sposób identyfikacji transakcji.

9.2.Ustalenie transakcji o charakterze jednorodnym.

9.3.Na co zwrócić uwagę przy klasyfikacji transakcji.

10. Ryzyka podatkowe w dokumentacji local file.

11. Ryzyka podatkowe w dokumentacji grupowej Master File.

12. Korekta cen transferowych (ang. transfer pricing adjustment).

13. Oświadczenie zarządu.

13.1. Omówienie wzoru.

13.2. Klauzula rynkowości transakcji – co zrobić, gdy wybrane transakcje odbiegają od warunków rynkowych? Przykłady.

14. Informacja TPR-C.

14.1. Kluczowe elementy.

14.2. Ryzyka podatkowe.

14.3. Wypełnianie interaktywnego formularza dla wybranych przykładów.

15. Analiza cen transferowych – kluczowe elementy.

16. Katalog metod szacowania cen transferowych.

17. Ceny transferowe w czasie kryzysu.

18. Sposoby na nierynkowość transakcji po COVID-19.

19. Ceny transferowe a obowiązek raportowania MDR. Które transakcje wewnątrzgrupowe stanowią schemat podatkowy?

Dzień II.

1. Redefinicja podmiotów powiązanych – definicja powiązań.

2. Dokumentacja local file.

2.1.Omówienie elementów dokumentacji lokalnej we wskazaniem zmian w przepisach.

2.2.Prezentacja dokumentacji lokalnej wraz z udostępnieniem aktualnego wzoru.

3. Analiza cen transferowych.

3.1.Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.

3.2.Rola analizy porównawczej.

3.3.Elementy analizy porównawczej.

3.4.Analiza porównawcza za pomocą porównania wewnętrznego.

3.5.Metodologia sporządzenia analizy porównawczej.

3.5.1. Wybór okresu badawczego.

3.5.2. Wybór strony badanej.

3.5.3. Wybór metody badawczej.

3.6.Typowanie podmiotów do badania.

3.7.Zastosowanie kryteriów zawężających.

3.8.Omówienie wybranych baz danych.

3.9.Omówienie wzoru analizy porównawczej.

3.10. Przesłanki sporządzenia analizy zgodności.

3.11. Elementy analizy zgodności.

3.12. Prezentacja przykładowej analizy zgodności.

4. Dokumentacja grupowa Master File.

4.1.Przesłanki obligujące podatników do sporządzenia dokumentacji grupowej.

4.2.Elementy dokumentacji grupowej.

4.3.Omówienie wzoru dokumentacji grupowej.

5. Zagadnienia specyficzne.

5.1.Zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej.

5.2.Zwolnienia z obowiązku przygotowania analiz porównawczych dotyczące 2021 r.

5.3. Safe harbours.

5.4.Recharakteryzacja i pominięcie transakcji.

5.5. Secret comparables.

5.6.Restrukturyzacja działalności.

6. Doszacowanie i sankcje karno- skarbowe.

7. Kontrole z zakresu cen transferowych.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), “Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

 

Beata Rawa

Beata jest absolwentką finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. Manager zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

Beata jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 23-24 sierpień 2022
Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Online 27-28 wrzesień 2022
Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Online 26-27 październik 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 22-23 listopad 2022
Łódź

Łódź

woj. łódzkie

Online 27-28 lipiec 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 23-24 czerwiec 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 26-27 maj 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 21-22 kwiecień 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 23-24 marzec 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 8-9 marzec 2022
Katowice

Katowice

woj. śląskie

Online 16-17 luty 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 19-20 styczeń 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Katowice

Katowice

woj. śląskie

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Katowice

Katowice

woj. śląskie

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Toruń

Toruń

woj. kujawsko-pomorskie

Rejestracja

Szkolenie on-line
890
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
Dostępne zniżki:
  • 33.71% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
  • 17.27% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 181B
woj. mazowieckie
Instytut Cen Transferowych wspiera klientów w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, raportowania schematów podatkowych MDR oraz opodatkowania podatkiem u źródła. Oferujemy usługi w zakresie: sporządzenia dokumentacji ce...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracji online - po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Przy zgłoszeniu na 14 dni przed terminem szkolenia przysługuje 10% rabat.

Live Webinar

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa Aleje Jerozolimskie 181B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!