Ceny transferowe oraz dokumentacja podatkowa z uwzględnieniem zmian od 2023 roku

O szkoleniu

Analiza wzoru dokumentacji. Uczestnicy otrzymują edytowalny wzór dokumentacji local file oraz analizy porównawczej

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie aktualnych wymogów, wynikających przede wszystkim z nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. w zakresie sporządzania dokumentacji. Podczas szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak, identyfikacja podmiotów powiązanych, zakres i zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych, pojęcie analizy porównawczej (benchmarkingowej) – zasady tworzenia i przykłady praktyczne, przykład dokumentacji podatkowej LOCAL FILE, obowiązki sprawozdawcze, etc. 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowana jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych  w spółkach i grupach kapitałowych polskich i międzynarodowych za rozliczanie cen transferowych, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Program szkolenia

I. Analiza pojęć ogólnych
   1. Katalog definicji i pojęć w obszarze cen transferowych
   2. Cena transferowa oraz podmioty powiązane
   3. Definicje powiązań i „wywierania znaczącego wpływu” oraz ich praktyczne konsekwencje

II. Zasada ceny rynkowej 

    1. Zasady identyfikacji transakcji kontrolowanej 

    2. Definicja transakcji jednorodnej

    3. Zasady wyboru metody ustalania ceny transferowej w zależności od rodzaju transakcji

    4. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

    5. Metoda ceny odprzedaży

    6. Metoda koszt plus

    7. Metoda marży transakcyjnej netto

    8. Inne metody

    9. Usługi o niskiej wartości dodanej (safe harbour)

    10. Pożyczki (safe harbour)

    11. Transakcje z rajami podatkowymi

 

III. Korekta ceny transferowej

    1. Przesłanki dokonania korekty

    2. Moment korekty

    3. Sposoby dokonania korekty

 

IV. Uprawnienia i obowiązki organów podatkowych i podatników

    1. Odstąpienie od określenia narzutu.

    2. Odstąpienie od określenia oprocentowania.

    3. Przesłanki korekty dochodów. 

    4. Brak obowiązku sporządzenia dokumentacji

       - Safe harbour

       - Mały i średni przedsiębiorca

       - Refaktura

       - Pozostałe przypadki

       - Ryzyko związane z brakiem dokumentacji podatkowej 

 

V. Dokumentacja cen transferowych

    1. Zasady określania progów wartości transakcji

       a) rzeczowe aktywa obrotowe

       b) środki trwałe 

       c) finansowanie dłużne 

       d) poręczenia lub gwarancje

       e) wartości niematerialne i prawne

       f) usługi

       g) środki trwałe (w tym najem, dzierżawa, leasing)

       h) wartości niematerialne i prawne (w tym licencje)

       i) przypisanie dochodu do zakładu zagranicznego

       j) inne transakcje

    2. Lokalna dokumentacja cen transferowych (local file)

       a) zakres obowiązku sporządzenia dokumentacji 

       b) wyłączenia obowiązku sporządzenia

       c) wymogi formalne lokalnej dokumentacji cen transferowych

       d) zasady kalkulacji ceny

       e) analiza funkcjonalna

       f) opis podmiotu

       g) strategia 

       h) obowiązek i zasady sporządzania analizy porównawczej (benchmark)

       i) zasady sporządzania analizy zgodności – jak sporządzić dokument

       j) bazy danych porównawczych

    3. Grupowa dokumentacja cen transferowych (master file)

       a) obowiązek sporządzenia

       b) zakres dokumentacji

   4. Sporządzania dokumentacji podatkowej na żądania organu podatkowego

   5. Wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

 

VI Zasady wypełniania formularza TP - R

   1. Analiza formularza TP – R

   2. Ogólne zasady wypełniania

   3. Dane podatnika

   4. Zasady obliczania wskaźników finansowych

   5. Zasady identyfikacji transakcji 

   6. Zgodność TP – R z dokumentacją podatkową

   7. Wybór metody 

   8. Wskazanie cen rynkowych oraz przedziały statystyczne

   9. Zasady dokonywania korekt

   10. Brak rynkowości transakcji a prawidłowość wypełnienia TP – R

   11. Analiza rozporządzenia oraz odpowiedzi na pytania Ministra Finansów

   12. Zasady podpisywania oraz wysyłania formularza TP – R

   13. Pozostałe zagadnienia 

 

VII Zmiany wprowadzone Polskim Ładem 3.0 od 2023 roku

   1. Zmiana zasad dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych.

      - Uchylenie obowiązku weryfikacji beneficjenta rzeczywistego przez sprzedawcę (oświadczenie).

      - Brak obowiązków po stronie sprzedawcy.

      - Podniesienie progów dokumentacyjnych.

      - Retrospektywne stosowanie zmian.

   2. Korekta przepisów w zakresie cen transferowych.

 

VIII Analiza wzoru dokumentacji podatkowej oraz TPR-C

   1. Dokumentacja lokalna (local file)

   2. Analiza porównawcza

   3. Analiza zgodności

   4. TPR-C

Czas trwania

1 dzień

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
490
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa
Szpitalna 1
woj. mazowieckie
Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa Szpitalna 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!