Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ceny-transferowe-regulacje-prawne-dokumentacja-podatkowa-analiza-rynkowa-warsztaty-praktyczne-42743-id503

Informacje o szkoleniu

 • Ceny transferowe - regulacje prawne, dokumentacja podatkowa, analiza rynkowa - warsztaty praktyczne


  ID szkolenia: 42743
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  .
  centrum miasta
  00-000 Gdańsk
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00 - 15.30
 • Organizator szkolenia:

  BDO Sp. z o.o.
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jak przygotować prawidłową dokumentację podatkową? Jakie metody stosować ustalając rozliczenia z podmiotem powiązanym? Jak budować politykę cen transferowych w ramach grupy? Na co szczególnie zwracają uwagę organy podatkowe w czasie kontroli cen transferowych?

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania będzie w szczególności przedmiotem prowadzonego szkolenia. Ponadto prowadzący podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie tworzenia dokumentacji podatkowej do wybranych typów transakcji, najczęściej występujących między podmiotami powiązanymi (warsztaty z uczestnikami spotkania) oraz w zakresie przeprowadzania analiz rynkowych na potrzeby cen transferowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Księgowych i finansistów

Program szkolenia:

Dzień 1

1. Geneza i pojęcie cen transferowych:

międzynarodowy aspekt cen transferowych - wytyczne OECD, z uwzględnienie zmiany dokonanej w roku 2010,
zasada pełnej konkurencji,

2. Kategorie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - obszary ryzyka podatkowego:

identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych w świetle obowiązujących przepisów,
przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu.

3. Preferowane metody szacowania cen z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 września 2009 r.:

metody tradycyjne szacowania cen,
metody zysku transakcyjnego,
szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług.

4. Aktywne formy zarządzania ryzykiem w obszarze cen transferowych - polityka cen transferowych, porozumienia cenowe:

organizacja prac nad cenami transferowymi - tworzenie polityki cen transferowych,
porozumienia w sprawie cen transakcyjnych - element strategii cen transferowych.

5. Analiza porównywalności transakcji - benchmarking

Dzień 2

1. Standaryzacja i centralizacja dokumentacji podatkowej na poziomie unijnym - wytyczne Unii Europejskiej w zakresie dokumentacji podatkowej:

elementy dokumentacji unijnej.

2. Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych:

obowiązek sporządzenia dokumentacji - pojęcie i wartość transakcji,
elementy dokumentacji podatkowej,
sankcje.

3. Propozycje zmian aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszących się do problematyki cen transferowych

4. Przykłady dokumentowania cen transferowych na wybranych transakcjach:

dokumentacja podatkowa transakcji dostawy,
dokumentacja podatkowa transakcji pożyczki,
dokumentacja podatkowa transakcji świadczenia usług wewnątrzgrupowych

Cena* :

1150 zł + 23% VAT - za jedną osobę
1050 zł + 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

Strona wydarzenia:
http://www.szkolenia-bdo.pl/szkolenia-BDO/edycja-szkolenia/id20700/Otwarte/Ceny-transferowe-regulacje-prawne-dokumentacja-podatkowa-analiza-rynkowa-warsztaty-praktyczne.html

Informacje o prelegentach:

Janusz Krzysztof - Departament Cen Transferowych, ekonomista, ekspert w Departamencie Cen Transferowych, doświadczony wykładowca z zakresu problematyki cen transferowych; specjalizuje się w sporządzaniu dokumentacji podatkowej do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi; posiada doskonałe zdolności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność słuchania i skutecznego przekazywania treści. Absolwent specjalności Inwestycje i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1150 zł/os + VAT
 • 1050 ZŁ/os + VAT - przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z firmy

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu BDO jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@bdo.pl lub faksem na numer +48 22 543 17 87.

Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto nr 24 1140 1010 0000 5231 5500 1001 , po uprzednim otrzymaniu z BDO potwierdzenia odbycia się szkolenia na 3-4 dni przed szkoleniem.

BDO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.

Warunki i zasady rezygnacji.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wydarzenie: Ceny transferowe - regulacje prawne, dokumentacja podatkowa, analiza rynkowa - warsztaty praktyczne