Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ceny-transferowe-regulacje-prawne-dokumentacja-podatkowa-analiza-rynkowa-warsztaty-praktyczne-43911-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jak przygotować prawidłową dokumentację podatkową? Jakie metody stosować ustalając rozliczenia z podmiotem powiązanym? Jak budować politykę cen transferowych w ramach grupy? Na co szczególnie zwracają uwagę organy podatkowe w czasie kontroli cen transferowych?

Szkolenie skierowane jest do:

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania będzie w szczególności przedmiotem prowadzonego szkolenia. Ponadto prowadzący podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie tworzenia dokumentacji podatkowej do wybranych typów transakcji, najczęściej występujących między podmiotami powiązanymi (warsztaty z uczestnikami spotkania) oraz w zakresie przeprowadzania analiz rynkowych na potrzeby cen transferowych.

Program szkolenia:

Dzień 1

• Geneza i pojęcie cen transferowych:
a) międzynarodowy aspekt cen transferowych - wytyczne OECD, z uwzględnienie zmiany dokonanej w roku 2010,
b) zasada pełnej konkurencji,
• Kategorie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - obszary ryzyka podatkowego:
• identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych w świetle obowiązujących przepisów,
• przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu.
• Preferowane metody szacowania cen z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 września 2009 r.:
1. metody tradycyjne szacowania cen,
2. metody zysku transakcyjnego,
3. szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług.
• Aktywne formy zarządzania ryzykiem w obszarze cen transferowych – polityka cen transferowych, porozumienia cenowe:
• organizacja prac nad cenami transferowymi - tworzenie polityki cen transferowych,
• porozumienia w sprawie cen transakcyjnych – element strategii cen transferowych.
• Analiza porównywalności transakcji - benchmarking

Dzień 2

1. Standaryzacja i centralizacja dokumentacji podatkowej na poziomie unijnym - wytyczne Unii Europejskiej w zakresie dokumentacji podatkowej:
a) elementy dokumentacji unijnej.
2. Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych:
a) obowiązek sporządzenia dokumentacji – pojęcie i wartość transakcji,
b) elementy dokumentacji podatkowej,
c) sankcje.
3. Propozycje zmian aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszących się do problematyki cen transferowych
4. Przykłady dokumentowania cen transferowych na wybranych transakcjach:
a) dokumentacja podatkowa transakcji dostawy,
b) dokumentacja podatkowa transakcji pożyczki,
c) dokumentacja podatkowa transakcji świadczenia usług wewnątrzgrupowych

Informacje o prelegentach:

doradca podatkowy; prawnik; przez szereg lat współpracownik działu doradztwa podatkowego w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego; specjalizuje się w opracowywaniu projektów polityki cen transferowych oraz dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji międzynarodowych; uznany wykładowca i autorka publikacji z zakresu problematyki cen transferowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 900 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Ceny transferowe – regulacje prawne, dokumentacja podatkowa, analiza rynkowa – warsztaty praktyczne