Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ceny-transferowe-regulacje-prawne-dokumentacja-podatkowa-analiza-rynkowa-warsztaty-praktyczne-46429-id503

Informacje o szkoleniu

 • Ceny transferowe – regulacje prawne, dokumentacja podatkowa, analiza rynkowa – warsztaty praktyczne


  ID szkolenia: 46429
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  siedziba firmy
  Postepu 12
  02-676 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  BDO Sp. z o.o.
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jak przygotować prawidłową dokumentację podatkową? Jakie metody stosować ustalając rozliczenia z podmiotem powiązanym? Jak budować politykę cen transferowych w ramach grupy? Na co szczególnie zwracają uwagę organy podatkowe w czasie kontroli cen transferowych?

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania będzie w szczególności przedmiotem prowadzonego szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do:

Prowadzący podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie tworzenia dokumentacji podatkowej do wybranych typów transakcji, najczęściej występujących między podmiotami powiązanymi (warsztaty z uczestnikami spotkania) oraz w zakresie przeprowadzania analiz rynkowych na potrzeby cen transferowych.

Program szkolenia:

Dzień 1

1. Geneza i pojęcie cen transferowych:
a) międzynarodowy aspekt cen transferowych - wytyczne OECD, z uwzględnienie zmiany dokonanej w roku 2010,
b) zasada pełnej konkurencji,
2. Kategorie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - obszary ryzyka podatkowego:
a) identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych w świetle obowiązujących przepisów,
b) przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu.
3. Preferowane metody szacowania cen z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 września 2009 r.:
a) metody tradycyjne szacowania cen,
b) metody zysku transakcyjnego,
c) szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług.
4. Aktywne formy zarządzania ryzykiem w obszarze cen transferowych – polityka cen transferowych, porozumienia cenowe:
a) organizacja prac nad cenami transferowymi - tworzenie polityki cen transferowych,
b) porozumienia w sprawie cen transakcyjnych – element strategii cen transferowych.
5. Analiza porównywalności transakcji - benchmarking

Dzień 2

1. Standaryzacja i centralizacja dokumentacji podatkowej na poziomie unijnym - wytyczne Unii Europejskiej w zakresie dokumentacji podatkowej:
a) elementy dokumentacji unijnej.
2. Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych:
a) obowiązek sporządzenia dokumentacji – pojęcie i wartość transakcji,
b) elementy dokumentacji podatkowej,
c) sankcje.
3. Propozycje zmian aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszących się do problematyki cen transferowych
4. Przykłady dokumentowania cen transferowych na wybranych transakcjach:
a) dokumentacja podatkowa transakcji dostawy,
b) dokumentacja podatkowa transakcji pożyczki,
c) dokumentacja podatkowa transakcji świadczenia usług wewnątrzgrupowych

Informacje o prelegentach:

Paweł Babicz - prawnik, specjalizuje się w opracowaniu projektów polityki cen transferowych, jak również dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; wykładowca i autor publikacji z zakresu problematyki cen transferowych. z-ca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1150 netto

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu BDO jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@bdo.pl lub faksem na numer +48 22 543 17 87.

Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto nr 24 1140 1010 0000 5231 5500 1001 , po uprzednim otrzymaniu z BDO potwierdzenia odbycia się szkolenia na 3-4 dni przed szkoleniem.

BDO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.

Warunki i zasady rezygnacji.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wydarzenie: Ceny transferowe – regulacje prawne, dokumentacja podatkowa, analiza rynkowa – warsztaty praktyczne