Szkolenie

Ceny transferowe – regulacje prawne, dokumentacja podatkowa, analiza rynkowa – warsztaty praktyczne

O szkoleniu

Jak przygotować prawidłową dokumentację podatkową? Jakie metody stosować ustalając rozliczenia z podmiotem powiązanym? Jak budować politykę cen transferowych w ramach grupy? Na co szczególnie zwracają uwagę organy podatkowe w czasie kontroli cen transferowych?
Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania będzie w szczególności przedmiotem prowadzonego szkolenia
Kto powinien wziąć udział?
Ponadto prowadzący podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie tworzenia dokumentacji podatkowej do wybranych typów transakcji, najczęściej występujących między podmiotami powiązanymi (warsztaty z uczestnikami spotkania) oraz w zakresie przeprowadzania analiz rynkowych na potrzeby cen transferowych.

Program szkolenia

Dzień 1

1. Geneza i pojęcie cen transferowych:
a) międzynarodowy aspekt cen transferowych - wytyczne OECD, z uwzględnienie zmiany dokonanej w roku 2010,
b) zasada pełnej konkurencji,
2. Kategorie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - obszary ryzyka podatkowego:
a) identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych w świetle obowiązujących przepisów,
b) przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu.
3. Preferowane metody szacowania cen z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 września 2009 r.:
a) metody tradycyjne szacowania cen,
b) metody zysku transakcyjnego,
c) szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług.
4. Aktywne formy zarządzania ryzykiem w obszarze cen transferowych – polityka cen transferowych, porozumienia cenowe:
a) organizacja prac nad cenami transferowymi - tworzenie polityki cen transferowych,
b) porozumienia w sprawie cen transakcyjnych – element strategii cen transferowych.
5. Analiza porównywalności transakcji - benchmarking

Dzień 2

1. Standaryzacja i centralizacja dokumentacji podatkowej na poziomie unijnym - wytyczne Unii Europejskiej w zakresie dokumentacji podatkowej:
a) elementy dokumentacji unijnej.
2. Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych:
a) obowiązek sporządzenia dokumentacji – pojęcie i wartość transakcji,
b) elementy dokumentacji podatkowej,
c) sankcje.
3. Propozycje zmian aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszących się do problematyki cen transferowych
4. Przykłady dokumentowania cen transferowych na wybranych transakcjach:
a) dokumentacja podatkowa transakcji dostawy,
b) dokumentacja podatkowa transakcji pożyczki,
c) dokumentacja podatkowa transakcji świadczenia usług wewnątrzgrupowych

Prelegenci

Cytat
Paweł Babicz - prawnik, specjalizuje się w opracowaniu projektów polityki cen transferowych, jak również dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; wykładowca i autor publikacji z zakresu problematyki cen transferowych. z-ca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Gdzie i kiedy

Wrocław 18 - 19 grudnia 2012
siedziba firmy

53-332 Wrocław

Powstańców Śląskich 7a

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena 1
netto
1150 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO
Weź udział

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu BDO jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@bdo.pl lub faksem na numer +48 22 543 17 87.

Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto nr 24 1140 1010 0000 5231 5500 1001 , po uprzednim otrzymaniu z BDO potwierdzenia odbycia się szkolenia na 3-4 dni przed szkoleniem.

BDO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.

Warunki i zasady rezygnacji.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!