Szkolenie

CENY TRANSFEROWE – REGULACJE PRAWNE, DOKUMENTACJA PODATKOWA, ANALIZA RYNKOWA– WARSZTATY PRAKTYCZNE

O szkoleniu

Jak przygotować prawidłową dokumentację podatkową? Jakie metody stosować ustalając rozliczenia z podmiotem powiązanym? Jak budować politykę cen transferowych w ramach grupy? Na co szczególnie zwracają uwagę organy podatkowe w czasie kontroli cen transferowych?
Kto powinien wziąć udział?
Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania będzie w szczególności przedmiotem prowadzonego szkolenia. Ponadto prowadzący podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie tworzenia dokumentacji podatkowej do wybranych typów transakcji, najczęściej występujących między podmiotami powiązanymi (warsztaty z uczestnikami spotkania) oraz w zakresie przeprowadzania analiz rynkowych na potrzeby cen transferowych.

Program szkolenia

Dzień 1

• Geneza i pojęcie cen transferowych:
a) międzynarodowy aspekt cen transferowych - wytyczne OECD, z uwzględnienie zmiany dokonanej w roku 2010,
b) zasada pełnej konkurencji,
• Kategorie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - obszary ryzyka podatkowego:
• identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych w świetle obowiązujących przepisów,
• przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu.
• Preferowane metody szacowania cen z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 września 2009 r.:
1. metody tradycyjne szacowania cen,
2. metody zysku transakcyjnego,
3. szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług.
• Aktywne formy zarządzania ryzykiem w obszarze cen transferowych – polityka cen transferowych, porozumienia cenowe:
• organizacja prac nad cenami transferowymi - tworzenie polityki cen transferowych,
• porozumienia w sprawie cen transakcyjnych – element strategii cen transferowych.
• Analiza porównywalności transakcji - benchmarking

Dzień 2

1. Standaryzacja i centralizacja dokumentacji podatkowej na poziomie unijnym - wytyczne Unii Europejskiej w zakresie dokumentacji podatkowej:
a) elementy dokumentacji unijnej.
2. Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych:
a) obowiązek sporządzenia dokumentacji – pojęcie i wartość transakcji,
b) elementy dokumentacji podatkowej,
c) sankcje.
3. Propozycje zmian aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszących się do problematyki cen transferowych
4. Przykłady dokumentowania cen transferowych na wybranych transakcjach:
a) dokumentacja podatkowa transakcji dostawy,
b) dokumentacja podatkowa transakcji pożyczki,
c) dokumentacja podatkowa transakcji świadczenia usług wewnątrzgrupowych

Prelegenci

Cytat
prawnik, specjalizuje się w opracowaniu projektów polityki cen transferowych, jak również dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; wykładowca i autor publikacji z zakresu problematyki cen transferowych. z-ca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Gdzie i kiedy

Katowice 26 - 27 lutego 2013
BDO Katowice

Katowice

Korfantego 2

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
+VAT
900 PLN
Cena zawiera:
  • materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat
Weź udział

Organizator

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
30-415 Kraków
Wadowicka 8A
woj. małopolskie
Firma EURODIRECT powstała w Krakowie, w listopadzie 1993 roku. We wrześniu 1994 roku został uruchomiony ośrodek w Katowicach i w tym kształcie firma Eurodirect s.c. istniała do 2001 roku kiedy to właściciele podjęli decyzje o przekształceniu jej w sp...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
30-415 Kraków Wadowicka 8A
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!