Ceny transferowe w praktyce z uwzględnieniem zmian 2016

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu obowiązków podatkowych podmiotów powiązanych, z uwzględnieniem zmian mających wejść w życie od stycznia 2016r.
Kto powinien wziąć udział?
soby prowadzące działalność gospodarczą, właściciele spółek, kierownicy finansowi, główni księgowi firm powiązanych krajowo lub zależnych od przedsiębiorstw zagranicznych; osoby na kierowniczych stanowiskach, zajmujące się rozliczaniem podatków.

Program szkolenia

I Podmioty powiązane w prawie podatkowym

-Konsekwencje powiązań w Ordynacji podatkowej;
-Powiązania w Ustawie o VAT;
-Podatki dochodowe - zakres obowiązków.

II Regulacje dotyczące podmiotów powiązanych w podatkach dochodowych, z uwzględnieniem planowanych zmian na 2016 rok.

-Regulacje międzynarodowe w zakresie cen transferowych. Zalecenia OECD oraz konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania;
-Unijne soft law w zakresie dokumentacji podatkowej podmiotów powiązanych a projektowane zmiany;
-Prawo krajowe – zakres regulacji ustawowej;
-Rozporządzenie dot. dokumentacji cen transferowych z 2009 roku i jego nowelizacja w 2013r.
-Odpowiedzialność podatników za sporządzenie dokumentacji.
-Rozszerzenie obowiązku sporządzania dokumentacji na hybrydowe spółki osobowe od 2015 roku.
-Nowe zasady dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi od stycznia 2016r.

III Pojęcie powiązań w przepisach podatkowych

-Powiązania w przepisach prawa handlowego, bilansowego i podatkowego – zestawienie prawnoporównawcze;
-Międzynarodowe powiązania na potrzeby dokumentacji;
-Powiązania krajowe a dokumentacja cen transferowych;
-Wartość obrotów pomiędzy podmiotami powiązanymi a obowiązek sporządzenia dokumentacji z uwzględnieniem zmian mających obowiązywać od stycznia 2016r.;

IV Struktura dokumentacji cen transferowych

-Struktura dokumentacji wg. zaleceń Komisji Europejskiej;
-Struktura w krajowych przepisach podatkowych;
-Projektowana, trójdzielna struktura dokumentacji od stycznia 2016r.
-Elementy obligatoryjne dokumentacji: ryzyko, funkcje, termin i warunki płatności itp.;
-Elementy fakultatywne dokumentacji: strategia gospodarcza, usługi niematerialne itp.;
-Analiza porównywalności w świetle zaleceń OECD
-Usługi o niskiej wartości i katalog wydatków udziałowca – uproszczenia w dokumentacji;
-Transakcje szczególne (pożyczki, usługi reklamowe, WNiP);
-Restrukturyzacja działalności jako nowy obszar dokumentacji.

V Metody szacowania ceny

-Brak hierarchii metod szacowania i jej konsekwencje;
-Metody ustawowe i pozostałe metody szacowania cen w transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi;
-Metoda ceny porównywalnej;
-Metoda ceny odprzedaży;
-Metoda ”koszt plus”;
-Metody zysku transakcyjnego;
-Metody właściwe dla transakcji szczególnych;
-Dobór oraz źródła danych na potrzeby cen transferowych.

VI Dokumentacja na przykładzie umowy pożyczki - warsztaty

-Dokumentowany okres transakcji;
-Wpływ elementów obligatoryjnych i fakultatywnych na treść dokumentacji
-Dobór metody szacowania ceny
-Obrona posiadanej dokumentacji przed organami podatkowymi

VII Proceduralne aspekty związane z cenami transferowymi

-Metody wyłączenia ryzyka prawidłowego ustalenia wartości transakcji;
-Procedura zatwierdzenia metody szacowania ceny przez Ministra Finansów (advanced pricing agreement, APA);
-Drugostronna korekta cen transferowych. Konwencja arbitrażowa i jej zastosowanie w Polsce.

VII Pytania uczestników

Czas trwania

9.00-15.00

Prelegenci

Doradca podatkowy, adiunkt na Katedrze Finansów, Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ekonomia – specjalizacja: finanse przedsiębiorstw) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo – specjalizacja: prawo podatkowe). Doktorat obronił na Uniwersytecie Ekonomicznym, którego tezy dotyczyły ryzyka podatkowego na krajowym rynku kapitałowym. Szkolenia z obszarów obejmujących problematykę podatkową i cywilnoprawną prowadzi od dziesięciu lat. Ukończył szereg kursów zawodowych, w tym również kurs dla trenerów obejmujący zagadnienia związane z przygotowaniem i ewaluacją szkoleń tzw. ”twardych”. Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

INITIUM

Wrocław

Karkonoska 10

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
cena podstawowa
470
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienny certyfikat, koszt trenera
Zapisz się

Organizator

INITIUM Kursy i szkolenia Sp. z o.o.
53-015 Wrocław
Karkonoska 10
woj. dolnośląskie
INITIUM Kursy i szkolenia Sp. z o.o. powstała z długoletniej współpracy trenerów posiadającymi fachową wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie biznesowe i dydaktyczne. Naszą misją jest doskonalenie i rozwój pracowników zgodnie ze wzrastającymi wym...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie karty zgłoszenia oraz otrzymanie pisemnego potwierdzenia o przyjęciu na listę uczestników od organizatora. 2. W terminie nie później niż 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszający powinien dokonać wpłaty. 3. W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, jednak nie później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszych rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 60% jego wartości. Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do zapłaty pełnej należności. 4. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w wysokości 100%. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

INITIUM Kursy i szkolenia Sp. z o.o.
53-015 Wrocław Karkonoska 10
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!