Szkolenie

Ceny transferowe w świetle obowiązujących przepisów podatkowych – warsztaty praktyczne

O szkoleniu

Zagadnienie cen transferowych, z uwagi na niezwykle szerokie uprawnienia organów podatkowych oraz stale wzrastającą liczbę kontroli w tym zakresie, nabiera aktualnie dla podatników szczególnie istotnego znaczenia. Efektywne ograniczanie ryzyka zakwestionowania cen transferowych, z uwagi na stopień skomplikowania wiążących regulacji i dynamikę tej tematyki, wymaga dogłębnej znajomości i orientacji w obowiązujących przepisach.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane m.in.:

* metody ustalania cen transferowych preferowane przez administrację podatkową oraz sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i skutecznej obrony cen transferowych
* aktualne wymogi dotyczące dokumentacji podatkowej i zasady jej prawidłowego sporządzania

Przedstawione zostaną także przykłady dokumentacji podatkowej dla wybranych transakcji typowo występujących pomiędzy podmiotami powiązanymi, co pozwoli uczestnikom uniknąć błędów w przygotowywaniu dokumentacji własnych transakcji oraz ograniczyć ryzyko zakwestionowania warunków transakcji przez organy podatkowe.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zaproszeni są w szczególności Dyrektorzy Finansowi, Główni Księgowi, Dyrektorzy Ekonomiczni, Dyrektorzy ds. Controllingu, Menedżerowie i Specjaliści ds. Podatków oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką cen transferowych.

Program szkolenia

Dzień pierwszy

1. Geneza i pojęcie cen transferowych
* Międzynarodowy aspekt cen transferowych - Wytyczne OECD
* Zasada pełnej konkurencji
* Pojęcie ceny transferowej
* Regulacje w zakresie cen transferowych w polskim prawie podatkowym
2. Kategorie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - obszary ryzyka podatkowego
* Identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych w świetle obowiązujących przepisów
* Typowe transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi
* Przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu
3. Preferowane metody szacowania cen
* Metody tradycyjne szacowania cen
* Metody zysku transakcyjnego
* Szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług
4. Aktywne formy zarządzania ryzykiem w obszarze cen transferowych – polityka cen transferowych, porozumienia cenowe
* Organizacja prac nad cenami transferowymi - tworzenie polityki cen transferowych
* Porozumienia w sprawie cen transakcyjnych – element strategii cen transferowych

Dzień drugi

1. Standaryzacja i centralizacja dokumentacji podatkowej na poziomie unijnym - wytyczne Unii Europejskiej w zakresie dokumentacji podatkowej
* Elementy dokumentacji unijnej
2. Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych
* Obowiązek sporządzenia dokumentacji
o próba zdefiniowania pojęcia transakcja
o zakres obowiązku dokumentacyjnego
* Elementy dokumentacji podatkowej:
o analiza funkcjonalna: wykonywane funkcje, zaangażowane aktywa oraz podejmowane ryzyko
o analiza kosztowa: określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminu zapłaty
o opis zastosowanej metody kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji
o określenie strategii gospodarczej
o wskazanie innych czynników mających wpływ na wartość przedmiotu transakcji
o określenie oczekiwanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń niematerialnych
3. Ceny transferowe a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa
* Stawka 50%
* Odpowiedzialność karno – skarbowa
* Praktyka organów skarbowych – doświadczenia dotychczasowych kontroli
* Interpretacje i orzeczenia w zakresie cen transferowych - analiza
4. Przykłady dokumentowania cen transferowych na przykładzie wybranych transakcji
* Dokumentacja podatkowa transakcji dostawy
* Dokumentacja podatkowa transakcji pożyczki
* Dokumentacja podatkowa transakcji sprzedaży usług

Prelegenci

Cytat
Paweł Babicz
Z-ca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; specjalizuje się w opracowaniu projektów polityki cen transferowych, jak również dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; wykładowca i autor publikacji z zakresu problematyki cen transferowych

Ewa Ścierska
Dyrektor Departamentu Cen Transferowych
Doradca podatkowy; prawnik; przez szereg lat współpracownik działu doradztwa podatkowego w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego; specjalizuje się w opracowywaniu projektów polityki cen transferowych oraz dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji międzynarodowych; uznany wykładowca i autorka publikacji z zakresu problematyki cen transferowych.

Gdzie i kiedy

Łódź 26 - 27 stycznia 2012
-

Łódź

-

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 23 - 24 stycznia 2012
-

Gdańsk

-

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Łódź 7 - 8 kwietnia 2011
-

Łódź

-

woj. łódzkie

Weź udział

Cena 1
-
850 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa, konsultacje z trenerem
Weź udział

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy na stronie ecddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!