Certified Assessor for Assessment & Development Centre

O szkoleniu

Cele szkolenia

Poznanie całościowej metodologii Assessment Centre/ Development Centre: diagnoza, określenie badanych kompetencji, tworzenie modeli kompetencyjnych

Nabycie umiejętności z zakresu przygotowania sesji AC/DC: opracowanie zadań i skali ocen, logistyka sesji

Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania sesji: podawanie instrukcji, prowadzenie ewidencji

Nauczenie się efektywnego pełnienia roli asesora – rozwój kompetencji asesorskich

Nabycie takich umiejętności, jak: udzielanie informacji zwrotnych, analiza i ocena sesji AC/DC (klasyfikacja informacji z ewidencji, dyskusja asesorów), raportowanie sesji

 

Korzyści dla organizacji i uczestników:

Poznanie metod AC i DC jako skutecznych narzędzi oceny pracowników i budowania ich indywidualnych ścieżek rozwoju

Podniesienie efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

Nabycie kwalifikacji, pozwalających na odpowiedzialną rekrutację, selekcję i rozwój pracowników
Kto powinien wziąć udział?
 • Menedżerowie HR
 • Specjaliści działów HR, odpowiadający za selekcję i rekrutację
 • Osoby zarządzające zespołami
 • Asesorzy AC/DC
 • Osoby pragnące nabyć kwalifikacje asesorskie

Program szkolenia

SESJA I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU ASSESSMENT/ DEVELOPMENT CENTRE. Kompetencje jako podstawa skuteczności oceny

 1. Assessment/ Development Centre – w jakich celach stosować tę metodę, w jakich obszarach HR się sprawdza?
 2. Zasady projektów AC/ DC
 3. Podobieństwa i różnice między AC i DC.
 4. Kompetencje, których nie można mierzyć w DC.
 5. Model kompetencyjny jako podstawa efektywnych ośrodków oceny i rozwoju.
 6. Właściwości kompetencji i ich związek ze zmiennymi psychologicznymi.
 7. Metodologia budowy modeli i tworzenia kompetencji.
 8. Przygotowanie opisów kompetencji na poziomach i zachowaniach.
 9. Zastosowanie wiedzy o tworzeniu kompetencji w case study – wybór kompetencji i przygotowanie arkuszy obserwacyjnych do AC/DC dla konkretnego stanowiska.
 10. Kryteria doboru testów i standardy użytkowników testów
 11. Rola analizy stanowiska pracy, profil stanowiska

 

SESJA II. KRYTERIA SUKCESU W BUDOWANIU ASSESSMENT/ DEVELOPMENT CENTRE: NARZĘDZIA, ROLA ASESORA, LOGISTYKA SESJI

 1. Osoby biorące udział w projekcie, ich zadania
 2. Rola asesora i zasady prowadzenia obserwacji
 3. Błędy w ocenie
 4. Rodzaje ćwiczeń wykorzystywanych w trakcie sesji
 5. Omówienie najistotniejszych aspektów międzynarodowych wytycznych
 6. Założenia wywiadu kompetencyjnego, budowa pytań, prowadzenie wywiadu
 7. Rodzaje testów: PTP, dla biznesu
 8. Logistyka sesji: harmonogramy, sprawy organizacyjne istotne w trakcie sesji

 

SESJA III. ROZWÓJ KOMPETENCJI ASESORSKICH: INTEGRACJA WYNIKÓW, TWORZENIE RAPORTÓW, FEEDBACK

 1. Symulacja fragmentu sesji
 2. Weryfikacja poprawności ćwiczeń
 3. Rozwój kompetencji obserwacji
 4. Generowanie ocen i integracja wyników
 5. Zakres raportu po ocenie, różnice w raportach po sesjach AC i DC
 6. Tworzenie raportu
 7. Określanie propozycji rozwojowych
 8. Informacja zwrotna po sesji AC/DC – zasady
 9. Udzielanie informacji zwrotnej
 10. Prowadzenie rozmów rozwojowych
 11. Skuteczność sesji AC/DC i czynniki wpływające na jego efektywność z uwzględnieniem międzynarodowych wytycznych

Czas trwania

48 godz., 6 dni

Prelegenci

Włodzimierz K. Buśkiewicz

Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School

senior konsultant/ senior trener

Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie zarządcze zdobył pracując między innymi jako dyrektor generalny Instytutu Rozwoju Biznesu (od 2015 r. – IBD Business School) oraz Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, a także dyrektor handlowy Herbapolu Lublin SA (Grupa Polpharma), dyrektor sprzedaży i działu obsługi klienta Masterlink Express Sp. z o.o. (Grupa Poczty Szwedzkiej) oraz National Sales  Manager IDV Poland (DIAGEO).

Od kilkunastu lat z sukcesem pracuje w złożonych projektach doradczo-rozwojowych oraz warsztatach rozwojowych dla najwyższej kadry oraz prowadzi coaching ekspercki dla firm. Współtworzy programy i narzędzia badawcze w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Kieruje także zespołami eksperckimi, przygotowującymi programy rozwojowe dla top managementu. Jego główne specjalizacje doradcze i trenerskie to m. in.: audyt menedżerski, badania organizacyjne indywidualne programy doradczo-rozwojowe dla firm z obszaru zarządzanie zespołem, przywództwa i rozwoju menedżerskiego  oraz zarządzanie zmianą.

 

Jolanta Hanc – senior konsultant/ senior trener

Z wykształcenia polonistka, absolwentka podyplomowych studiów: Zarządzanie i Marketing na SGH oraz Profesjonalny Trener Biznesu w Akademii Koźmińskiego i Instytucie Rozwoju Biznesu (obecnie: IBD Business School), certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji, mediator, asesor sesji Assessment Development Centre. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem, ma ponad 20 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach,  gdzie odpowiadała za kształtowanie, podnoszenie wiedzy oraz kompetencji pracowników.

Jako konsultant doradza klientom biznesowym w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalizuje się w działaniach dotyczących tworzenia narzędzi rozwoju potencjału pracowników, m.in. takich jak:  diagnoza oraz kształtowanie pożądanej kultury organizacyjnej, budowa modeli kompetencyjnych spójnych z filozofią i strategią organizacji, audyt kompetencji pracowniczych metodą Assessment Development Centre, ocena 360 stopni, zarządzanie talentami w organizacji, rozwój talentów z wykorzystaniem metody Development and Learning Centre, budowanie zespołów otwartych na współpracę, rozwiązywanie konfliktów, rozwijanie umiejętności komunikacji odważnej, motywowanie.

Posiada doświadczenie w pracy z klientami wielu branż, m.in. mediowej, wydawniczej, finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej, energetycznej, motoryzacyjnej.

Współpracowała przy projektach doradczych, szkoleniowych, rozwojowych dla wielu firm, m.in. Amplico, AmRest,  ArcelorMittal, Aster, Bertelsmann Media,  BGK, BGŻ BNP Paribas S.A., BMM, City Handlowy, Direct Point, Energa,  Grupa Maspex, Helion, INFOR, ING Nationale Nederlanden,  KGHM, Link4, LG Display, Marmite,  PKO BP,  Polpharma, Polkomtel,  PSG, PZU, Play, Rabe, Rider’s Digest, Roche, Skandia,  SMYK, SMC,  UNIQA, Volkswagen Group, TEVA, Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer Polska, Verlag Dashofer.

 

Małgorzata Klimowicz – senior konsultant/ senior trener

Absolwentka Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej. Dyplomowany trener biznesu, certyfikowany trener NLP, Certyfikowany Trener Zastępowania Agresji, mediator, coach, asesor AC/DC/DLC. Menedżer, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem, odpowiedzialna za rozwój pracowników, HR.

W latach 2001-2002 członek zarządu TNOiK, Oddział w Lublinie. W latach 2005-2007 w Arteria S.A. była odpowiedzialna za rekrutację i rozwój kompetencji menedżerów oraz specjalistów w ramach prowadzonych projektów dla takich firm jak: UPC Polska Sp. z o.o., ING Nationale Nederlanden, Amplico Life, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank, AmRest Sp. z o.o., Wydawnictwa: Helion S.A., Verlag Dashofer Sp. z o.o., Bertelsmann Media Sp. z o.o., Raabe, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

W latach 2008-2014 w Grupie Onet.pl S.A. budowała i wdrażała standardy adaptacji i rozwoju pracowników BU ZUMI. Była odpowiedzialna za  rozwój kompetencji menedżerów oraz specjalistów Działu Sprzedaży oraz Biura Obsługi Klienta. Jako konsultant wspierała także menedżerów we wdrożeniu do sprzedaży nowych produktów oraz mapowaniu procesów biznesowych w organizacji. Była również zaangażowana w projekt budowy modelu kompetencji Grupy Onet.pl S.A.

Od 2014 współpracuje z IBD Business School jako trener senior i trener konsultant Centrum Eksperckiego Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Przeprowadziła wiele szkoleń i projektów doradczych dot. m.in. : budowy modeli kompetencyjnych, rekrutacji i selekcji personelu, AC/DC i DLC, analizy i określania potrzeb szkoleniowych, budowania programów rozwojowych dla pracowników, systemów ocen oraz rozwoju kompetencji przywódczych. Realizowała projekty dla takich klientów, jak: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., Roche Polska, Polpharma S.A., KGHM Polska Miedź, BMM Sp. z o.o., ORLEN S.A, Arcelor Mittal Poland, ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego, BGŻ BNP Paribas S.A., Polkomtel Sp. z o.o., AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.
Małgorzata łącząc umiejętności asesorskie i trenerskie oraz kompetencje w zakresie sprzedaży i obsługi klienta świetnie sprawdziła się podczas certyfikacji dla doradców i sprzedawców punktów dealerskich Skoda. Jest też współtwórcą narzędzi certyfikacyjnych i asesorem w procesie certyfikacji.

Klienci i współpracownicy cenią ją za zaangażowanie i odpowiedzialność, rozumienie biznesu, myślenie kompleksowo o realizowanym projekcie, dotrzymywanie terminów, dbałość o najwyższą jakość pracy i zadowolenie klientów z rezultatów projektu oraz profesjonalne, merytoryczne doradztwo.

 

Marzena Kostelecka – trener/ konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Podyplomowe Studium Zarządzania Ludźmi) i Gender Studies (Uniwersytet Warszawski). Specjalizuje się w takich dziedzinach, jak: bilansowanie procesu oceny okresowej dla stanowisk menedżerskich i niższych, współtworzenie indywidualnych planów rozwojowych, detekcja potencjałów, rekrutacja (wewnętrzna/zewnętrzna) na stanowiska menedżerskie,  współtworzenie planów integracji i stażu dla stanowisk menedżerskich i specjalistycznych, planowanie zastępstw na stanowiska menedżerskie w regionie. Ponadto od lat prowadzi sesje assessment i development center, coaching, mentoring dla kadry menedżerskiej i kadry rezerwowej, a także szkolenia z zakresu: rekrutacji, oceny okresowej, umiejętności menadżerskich oraz rozwoju talentów.

 

Magdalena Olechnowicz – senior trener/ senior konsultant

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1997). Obecnie senior trener i konsultant w IBD Business School, wcześniej w latach 2006-2007 – dyrektor programowy w obszarze Zarządzanie i Marketing oraz dyrektor ds. marketingu.
Magdalena Olechnowicz jest praktykiem biznesu. Pracowała w takich branżach, jak: farmaceutyczna, FMCG, usługowa. Jej doświadczenie w marketingu na stanowiskach od Produkt Managera do Marketing Managera obejmuje w szczególności planowanie i analizy marketingowe na poziomie strategicznym i operacyjnym, konstruowanie programów lojalnościowych, planowanie i wdrażanie narzędzi marketingowych mix, badania rynku. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z obszaru marketingu, merchandisingu, a także obsługi klienta i technik sprzedaży. Szkoli również w zakresie doskonalenia umiejętności menedżerskich oraz komunikacji.

Autorka wielu publikacji specjalistycznych i publicystycznych (m.in.: Skuteczna rozmowa z klientem przez telefon, „Zarządzanie Działem Sprzedaży”, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2006; Ankieta dla klienta, „Reklama”, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2005).

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

brak danych

Katowice

woj. śląskie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

wymagany jest komputer z dostępem do internetu
wymagany jest komputer z dostępem do internetu
wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę za szkolenie stacjonarne
4 800
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę za szkolenie online
4 320
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa
ul. Panieńska 9
woj. mazowieckie
Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 5 200 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa ul. Panieńska 9
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!