Certified Compensation and Benefits Professional

O szkoleniu

Program jest zwartym kompendium praktycznej wiedzy z zakresu budowania i wdrażania systemów wynagrodzeń w firmie, zasad tworzenia opisów stanowisk i ich wartościowania oraz siatek płac.

Szkolenie pozwala gruntownie i w usystematyzowany sposób poznać kompleks zagadnień związanych z wynagrodzeniami pracowników i różnymi formami ich motywowania.

Cele szkolenia

Poznanie zasad tworzenia skutecznych systemów wynagrodzeń pakietowych

Nabycie umiejętności przygotowania profesjonalnych opisów stanowisk

Poznanie technik i zasad wartościowania stanowisk pracy

Poznanie zasad tworzenia siatek płac

Nauczenie zasad budowy systemów płac zasadniczych i całkowitych

Zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania wynagrodzeniami
Kto powinien wziąć udział?
 • Menedżerowie HR
 • Właściciele, przedstawiciele kadry zarządzającej firmami
 • Specjaliści działów HR, odpowiadający za tworzenie systemów motywacyjnych
 • Osoby planujące udział w projekcie budowania systemów wynagrodzeń pracy w organizacji

Program szkolenia

SESJA I. SYSTEM WYNAGRODZEŃ PAKIETOWYCH

1. Projektowanie systemów wynagrodzeń pakietowych w organizacji

 • Funkcje wynagrodzeń pakietowych
 • Determinanty skutecznego motywowania przez system wynagrodzeń
 • Procedury projektowania systemu wynagrodzeń
 • Zasady kształtowania struktury wynagrodzeń całkowitych
 • Wynagrodzenia pakietowe

2. Elementy systemu wynagrodzeń pakietowych –  wynagradzanie indywidualne, bodźce krótkoterminowe, bodźce długoterminowe i świadczenia dodatkowe

 • Rodzaje i zasady wynagrodzeń krótkoterminowych
 • Zalety i wady bodźców krótkoterminowych
 • Indywidualne formy wynagrodzeń
 • Grupowe formy wynagrodzeń
 • Forma wynagrodzeń kafeteryjnych
 • Rodzaje i zasady wynagrodzeń długoterminowych
 • Zalety i wady bodźców długoterminowych
 • Rodzaje i zasady świadczeń dodatkowych
 • Zalety i wady świadczeń dodatkowych

3. Praktyczne wskazówki w procesie przygotowania i wdrożenia systemów wynagrodzeń pakietowych

4. Benefity pozapłacowe wraz z przykładami ich praktycznego wykorzystania w różnych organizacjach

 

SESJA II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

1. Wycena stanowisk pracy jako narzędzie do budowy wynagrodzeń zasadniczych

 • Co to jest wartościowanie
 • Etapy procesu wartościowania
 • Metody wartościowania pracy
 • Przygotowanie organizacji i pracowników do projektu oraz efekty wdrożenia wartościowania stanowisk pracy
 • Zasady konstruowania tabel płacowych – tradycyjne czy elastyczne
 • Korzyści projektu wartościowania dla organizacji
 • Finalne efekty dla organizacji wdrożenia wartościowania stanowisk pracy
 • Najlepsze praktyki w zakresie budowania i zarządzania płacami zasadniczymi

2. Opis stanowiska pracy jako podstawa zarządzania wynagrodzeniami – struktura, rola i metodologia tworzenia opisów stanowisk

 • Rola i wykorzystanie opisów stanowisk w organizacji
 • Analiza pracy jako podstawa opisów stanowisk pracy
 • Struktura oraz etapy opisu stanowiska pracy

 

SESJA III. WYNAGRODZENIE ZMIENNE

1. Systemowa ocena efektów pracy jako narzędzie do budowy wynagrodzeń pakietowych

 • Rola i zasady oceny efektów pracy
 • Ocena organizacyjnych efektów pracy
 • Ocena grupowych efektów pracy
 • Okresowa ocena indywidualnych efektów pracy
 • Korelacja ocen efektów pracy z wynagrodzeniem

2. Zasady budowania efektywnych systemów premiowych

3. Zasady i metody tworzenia podsystemów wynagrodzeń pakietowych dla różnych jednostek biznesowych

 • Systemy, struktura i specyfika wynagradzania kadry menedżerskiej
 • Główne składniki wynagrodzeń dla działów handlowych
 • Etapy i zasady projektowania systemów wynagrodzeń dla działów handlowych
 • Systemy premiowania – rola i strategia w działach handlowych
 • Systemy wynagrodzeń w produkcji i służbach technicznych
 • Główne składniki wynagrodzeń dla obszaru „back office”
 • Najlepsze praktyki i wdrożenia dla systemów wynagradzania w organizacjach

4. Zarządzanie wynagrodzeniami jako skuteczny element realizacji strategii organizacji

 • Zasady podwyższania płac
 • Metody analizy systemów wynagrodzeń
 • Kontrola budżetowa systemów wynagrodzeń
 • Rola controllingu personalnego
 • Analiza rynku wynagrodzeń – metodyka przeglądów płacowych

Czas trwania

48 godz, 6 dni

Prelegenci

Ewelina Grygiel – senior trener/ senior konsultant

Absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Śląskiego, studiów mastere Inżynierii Finansowej Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej, studiów podyplomowych Psychologii w Zarządzaniu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także Mediacji i Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na AGH w Krakowie.
Ukończyła również Szkołę Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Grupa Active Change), kurs Zarządzania Projektami (Akademia PMP®), Studium Menedżerskie ZZL w ARG. Posiada certyfikat Trenera Biznesu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania grupy MATRIK.

Ponad 14-letnie doświadczenie w biznesie korporacyjnym w obszarze HR w dużych polskich i międzynarodowych spółkach produkcyjnych, usługowych m.in. z branży hutniczej, energetycznej, elektroenergetycznej, motoryzacyjnej, drzewnej. Obecnie Dyrektor HR w jednej ze spółek dużej międzynarodowej grupy kapitałowej EDF Polska. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. pracując jako Country HR Dyrektor w GE, Vesuvius Poland/Foseco, Barlinku, Firmie Chemicznej Dwory (obecnie Synthos Dwory).
Prowadzi również szkolenia w zakresie controllingu personalnego, prawa pracy, systemów motywacyjnych, zarządzania przez cele, oceny pracowniczej, zarządzania zmianą oraz prowadzi audyty personalne.
Praca w HR to jej pasja.

Aneta Ropek – trener

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu (kierunek zarządzanie i marketing), Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwem). Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, na kierunkach: „Life & Business Coaching” (2015-2016) oraz „Mediacje gospodarcze i pracownicze, negocjacje” (2017-2018).

Trener praktyk sprzedaży i zarządzania. Coach. Konsultant biznesowy. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zarządzania zespołami, sprzedażą, coachingu kadry managerskiej i zespołów handlowych, technik sprzedaży i obsługi klientów. Konsultant badania analitycznym testem MindSonar – style myślenia w określonych kontekstach. Mediator w sprawach pracowniczych, cywilnych i gospodarczych. Wspiera Klientów w rozwiązywaniu konfliktów w organizacjach.

Na początku pracy zawodowej pracowała na stanowisku Przedstawiciela Handlowego w firmie Bosch. W latach 2004 – 2007 Kierownik działu sprzedaży w Neptun Software – firmie z sektora IT. Zarządzała zespołem sprzedaży w strukturze rozproszonej. Odpowiadała za tworzenie i realizację strategii marketingowej i sprzedażowej. Następnie Kierownik Oddziału w Agrex Arcon a od 2008 roku Manager pomorskiego oddziału Farutex (sektor: FMCG, HoReCa) gdzie kierowała pracą 40-osobowego zespołu.

W latach 2010 – 2014 jako Dyrektor w Cetrowet – Cezal (sektor medyczny) była odpowiedzialna za prowadzenie oddziału i realizację planów sprzedażowych, przetargowych. W firmie Over Group jako Dyrektor działu weterynaryjnego odpowiadała za zmianę ogólnopolskiej strategii sprzedażowej. Zarządzała pracą podległego zespołu handlowego i zespołu call center. Efektywnie zarządzała działaniami handlowymi w celu osiągania przez zespół ponadprzeciętnych wyników sprzedaży.

Obecnie prowadzi firmę Meeting Szkolenia Coaching, która zajmuje się świadczeniem usług konsultacyjnych, szkoleniami i coachingiem na terenie kraju.

Agnieszka Sabat – senior trener/ senior konsultant

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, psycholog pracy i organizacji (SWPS) oraz magister zarządzania (GWSH). Przygotowanie trenerskie uzyskała na studiach podyplomowych Akademii Trenerów Biznesu (WSB). Ukończyła również I stopień kształcenia Controllerów Zarządzania Szkoły Controllingu w Katowicach.

Poprzednio: HR Biznes Partner, aktualnie Konsultant HR. Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze HR poczynając od systemów zarządczych opartych na Management by Objectives, Balance Scorecard, modeli kompetencyjnych, aż po optymalizację pakietów płacowych i bonusowych. Prowadzi również projekty związane z budową funkcji personalnej, oceną i diagnozą personelu (Assesssment Center i Development Center) oraz szkolenia z tematyki HR.

Najważniejsze doświadczenia zawodowe obejmują projekty m.in. dla firm: ArcelorMittal, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Fortum, Humax, Rhenus Logistic, SEJ, Mercedes Benz, Polpharma S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., BNP Paribas Securite Services, GoWork.pl, Havi Logistics, Vega Systemy Informatyczne s.c., Droma Sunshade Experts, Skala Studio, Wyższa Szkoła Bankowa, Em STUDIO, Konstrukcja, Auchan Polska, Pumar Hydraulika Sp. z o.o., BePRinż Sp. z o.o., Multimedia Polska, Consorg S.A. Jej zainteresowania badawcze dotyczą uwarunkowań procesu podejmowania decyzji oraz twórczego rozwiązywania problemów w biznesie.

Paweł Szabelewski – konsultant

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim (fizyka) i na SGH (zarządzanie). Przez ponad 12 lat związany był z korporacją Mars Inc. (Masterfoods),  gdzie pracował na wielu stanowiskach menedżerskich w działach personalnym, sprzedaży i badań rynku. Zajmował się projektami zarówno dla oddziału firmy w Polsce, jak i dla jednostek z regionu Europy Środkowej. Był odpowiedzialny między innymi za projektowanie organizacji, a także wartościowanie stanowisk pracy. Doświadczenia w pracy działu HR zdobywał, będąc odpowiedzialnym za systemy motywacyjne, wynagrodzenia, relacje pracownicze w dużych międzynarodowych zespołach oraz proces rekrutacji i rozwoju kadry menedżerskiej. W czasie, gdy pełnił obowiązki menedżera działu sprzedaży, miał szansę poznać praktyczną stronę zarządzania ludźmi pracującymi w dużych i rozproszonych zespołach. Niewątpliwie ciekawym okresem życia zawodowego było prowadzenie działu badań rynku dla Europy Środkowej, współtworząc tym samym długofalowe strategie biznesowe.

W roku 2005 rozpoczął pracę jako konsultant w obszarze HR, wspierając swoim doświadczeniem firmy z branży farmaceutycznej, FMCG, produkcji budowlanej, handlowej i finansowej głównie w projektach budowy organizacji, wartościowania stanowisk pracy i budowy strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz szeroką gamą projektów z obszaru wynagrodzeń.

Beata Wiernicka-Bełz – trener/ konsultant

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła również Polsko-Niemieckie Studium Menadżerskie „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Doświadczony menedżer, dyrektor HR, trener i konsultant. Specjalista w zakresie budowania i wdrażania rozwiązań HRM. Zespoły, którymi kierowała lub których była członkiem, efektywnie wykorzystywały nowoczesne metody i narzędzia HR, przyczyniając się do wzrostu poziomu motywacji pracowników i poprawy relacji międzyludzkich, zapewniając przy tym najwyższy standard usługi. Doświadczony i certyfikowany trener biznesu  (Akademia Trenerów Biznesu SET). Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i NLP (Practitioner in the Art of NLP, Business Practitioner in the Art of NLP, Master NLP), wykładowca w Instytucie Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, trener i konsultant w IBD Business School.

Praktyczne doświadczenie zawodowe związane z tematyką ZZL zdobyła pracując między innymi jako menedżer  (Pepsico-Poland Sp. z o.o.), dyrektor ds. personalno-szkoleniowych (Szlenkier S.A.), kierownik personalny (SIMPLE S.A) i dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi (Plastics Group Sp. z o. o.). Na zajmowanych stanowiskach była odpowiedzialna za wdrażanie polityki personalnej firm, rekrutację i selekcję, diagnozowanie oraz promowanie pracowników, określanie potrzeb szkoleniowych i planowanie „sukcesji” kadry.

Przeprowadziła wiele szkoleń i projektów doradczych z zakresu: opisów stanowisk pracy, rekrutacji i selekcji personelu, analizy i określania potrzeb szkoleniowych, systemów wynagrodzeń i motywacyjnych, analizy i wartościowania stanowisk pracy, systemów ocen, controllingu personalnego.

 

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 grudzień 2020-29 styczeń 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 22 październik-20 listopad 2020

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę za szkolenie stacjonarne
4 500
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę za szkolenie online
4 050
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa
ul. Panieńska 9
woj. mazowieckie
Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 4900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów po ukończeniu programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa ul. Panieńska 9
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!