Certyfikat AEO i procedura uproszczona. Ułatwienia celne dla eksporterów, importerów oraz firm obsługujących operacje celne

O szkoleniu

Jeżeli:

 • jesteś producentem towarów na eksport (ale sam nie sprzedajesz towaru poza obszarem UE)
 • eksportujesz towary poza granice UE (w tym do Wielkiej Brytanii)
 • prowadzisz międzynarodowe usługi spedycyjne
 • wykonujesz usługi z wykorzystaniem składu celnego
 • jesteś przedstawicielem celnym (agencje celne)
 • świadczysz międzynarodowe usługi transportowe
 • importujesz towary spoza obszaru UE (w tym z Wielkiej Brytanii)
 • bierzesz udział w operacjach celnych (załadunek, rozładunek, magazynowanie towarów) – w trakcie realizacji procedury tranzytu, eksportu, importu, procedur gospodarczych

Chcesz korzystać z palety ułatwień celnych, jakie proponuje Unijny Kodeks Celny, osiągając przy tym bardzo realne i wymierne korzyści biznesowe:

 • Tworzenie bezpiecznego łańcucha dostaw
 • Szybsze dysponowanie towarem z importu
 • Szybsze dostarczenie towaru do odbiorcy w imporcie, eksporcie, tranzycie (także w operacjach z Wielką Brytanią)
 • Zmniejszenie kosztów obsługi operacji celnych
 • Zwiększenie liczby kontrahentów w tym nawiązanie współpracy z dużymi koncernami
 • Bezpieczne korzystanie z przyznanych wcześniej ułatwień (między innymi AEO, procedura uproszczona)
 • Stosowanie zabezpieczenia generalnego z częściowym lub całkowitym zwolnieniem ze składania gwarancji finansowych
 • Korzystanie z odprawy scentralizowanej na terenie całej UE

To szkolenie prowadzone przez praktyka z zakresu zarządzania ryzykiem celnym jest dla Ciebie.

Cel szkolenia:

 • przekazanie uczestnikom wiedzy na temat ułatwień celnych, AEO i procedury uproszczonej,
 • rozwinięcie umiejętności praktycznych poprzez ćwiczenia, warsztaty i analizę przykładów.
Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w warsztatach umożliwi uczestnikom uzyskanie następujących korzyści:

 • zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu skutecznego ubiegania się o ułatwienia celne,
 • zdobycie umiejętności identyfikowania ryzyka celnego, badania ich istotności dla swojej firmy, planowania i budowania procedur pozwalających na ubieganie się i utrzymanie ułatwień celnych,
 • rozwinięcie umiejętności współdziałania w ramach różnych zespołów np. księgowość, produkcja, magazyny, biuro eksportu, importu, zarząd.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców, których profil działalności jest powiązany z wymianą towarową poza obszarem Unii Europejskiej:

 • dla dotychczas nie korzystających z ułatwień celnych, rozważających wystąpienie o pozwolenia AEO, procedurę uproszczoną,
 • a także dla posiadających stosowne pozwolenia lub korzystających z procedury uproszczonej w ramach pozwolenia agencji celnej (przygotowanie do ponownego audytu, procedury naprawcze).

Profil szkolenia uwzględnia przede wszystkim importerów i eksporterów jako uczestników bezpiecznego łańcucha dostaw.

Program szkolenia

Ułatwienia celne zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym

 • Zgłoszenie uproszczone – wprowadzenie
 • Pozwolenie AEO: AEOC, AEOS, AEOF – omówienie, przykłady + ćwiczenia
 • Odprawa scentralizowana – wprowadzenie
 • Inne ułatwienia

Kryteria i wymogi pozwalające się ubiegać o ułatwienia celne AEOC,  AEOS wpis do rejestru. Dotyczy także podmiotów korzystających z ułatwień

 • Wymogi formalne – wprowadzenie
 • Wymogi merytoryczne – wprowadzenie
 • Miejsce uznane – wprowadzenie

Obowiązki różnych uczestników bezpiecznego łańcucha dostaw - omówienie, przykłady + ćwiczenia.

Korzyści w związku z posiadaniem pozwoleń na procedurę uproszczoną oraz po uzyskaniu certyfikatów AEOC, AEOS, AEOF – omówienie, przykłady + ćwiczenia

Zarządzanie ryzykiem jako niezbędny element do skutecznego ubiegania się o ułatwienia celne. Podstawy zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie – omówienie, przykłady + ćwiczenia.

Budowa procedur dot. AEO i procedur uproszczonych – studia przypadków

 • Sposób budowy procedur postępowania na newralgicznych stanowiskach w swojej firmie dot. wymogów celnych, zarządzania ewidencjami
 • Rozwiązania powalające na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników zatrudnionych na newralgicznych stanowiskach
 • Procedury z zakresu bezpieczeństwa i ochrony

Badanie spełniania kryteriów – studia przypadków, przykłady, ćwiczenia

 • Jak w praktyce przygotować się do badania kryteriów z zakresu organizacja, przestrzeganie wymogów celnych, wypłacalność, zarządzanie ewidencjami, kwalifikacje pracowników spełnienia standardów

Badanie spełniania kryteriów w obszarze dot. bezpieczeństwa i ochrony – studia przypadków, przykłady, ćwiczenia

Odpowiedzi na pytania Uczestników, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Analityk – ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, certyfikowany trener II stopnia. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem.

Były pracownik administracji celnej, w tym m.in. naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w izbie celnej. Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów i metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów.

Specjalizacje trenerskie: zarządzanie ryzykiem w organizacjach, analiza ryzyka w służbie celno-skarbowej, zarządzanie ryzykiem personalnym w organizacjach z wykorzystaniem dobrostanu pracowników, stosowanie w praktyce metod heurystycznych.

Przeprowadził szkolenia dla ponad 2000 funkcjonariuszy celnych i pracowników administracji skarbowej, a także dla ponad 1500 pracowników przedsiębiorstw. Wykładowca z zakresu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach na uczelni wyższej (studia podyplomowe dla audytorów).

Jest autorem publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, personalnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych. Twórca polskiego narzędzia do badania wellbeingu w organizacjach.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!