CERTYFIKOWANE szkolenie: „Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PCM – standard UE”.

O szkoleniu

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie akredytujące, zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu kompetencji zarządczych.

Uwaga:
Uczestnicy którzy pozytywnie zaliczą egzamin końcowy otrzymają certyfikat.
Osoby, które nie przystąpią do egzaminu certyfikującego otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Metoda Project Cycle Management (PCM) jest wymagana i akceptowana przez Komisję Europejską i Instytucje systemu wsparcia w procesie przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy UE. Już w 1992 roku KE oficjalnie przyjęła tę metodę do zarządzania projektami finansowanymi ze środków unijnych.

PCM główny nacisk kładzie na zapewnienie, że projekt spełni oczekiwania finansującego. Przy użyciu tej metody w przejrzysty sposób są formułowane cele projektowe, zadania, jak i rezultaty przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka projektowego. Dzięki PCM projekty są realizowane zgodnie z przyjętymi terminami, określonym budżetem oraz wyznaczonymi celami.

Podstawowym narzędziem w tej metodyce jest matryca logiczna, wykorzystująca fazę analizy oraz planowania do pełnego określenia projektu. PCM kładzie nacisk na zaangażowanie interesariuszy w różnych etapach cyklu życia projektu. Bardzo ważnym aspektem metody jest trwałość rezultatów projektu, co jest zgodne z polityką Komisji Europejskiej.

W odróżnieniu od metod zarządzania takich jak PRINCE2 czy PMI, metodę PCM można wprost zaimplementować do projektu unijnego. Już na etapie opracowania projektu i przygotowania wniosku aplikacyjnego należy opisać projekt zgodnie z ustalonymi przez Komisję Europejską zasadami, które zawierają się w metodzie Project Cycle Management. Również dla Ekspertów oceniających wnioski, projekty opracowane oraz zarządzane zgodnie z metodą PCM są czytelne, a tym samym lepiej oceniane.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na praktyczne przećwiczenie obowiązujących od dnia 01.01.2011r. zmian przy zastosowaniu metodologii standardu Zarządzania Cyklem Projektu (PCM), identyfikacji indywidualnych cech projektów i oceny ich korelacji z wymogami Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 pozwalającymi na standaryzowanie ocen projektów,
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w różnych sektorach społeczno-gospodarczych:

Pracowników instytucji publicznych – pracowników, przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, pracowników szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji zdrowia publicznego
Pracowników, współpracowników firm i przedsiębiorstw
Pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych

Program szkolenia

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15
Dzień 3: 9.00 – 16.15

1. ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU wprowadzenie
2. CYKL PROJEKTU
3. ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU
4. NARZĘDZIA PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA ZCP
5. PODEJŚCIE OPARTE NA RAMIE LOGICZNEJ (LFA) – NARZĘDZIE PLANOWANIA I ANALIZY
6. FAZA ANALIZY

- Analiza problemu
- Analiza celów
- Analiza Strategii

7. FAZA PLANOWANIA

- Matryca Logiczna
- Poziom celów
- Założenia
- Czynniki zapewniające trwałość
- Obiektywnie Weryfikowalne Wskaźniki
- Źródła weryfikacji
- Środki i koszty
- Matryca logiczna – Przykłady

8. UŻYCIE MATRYCY LOGICZNEJ DO UTWORZENIA HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ I WYKORZYSTANIA ZASOBÓW
9. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYKORZYSTANIA ZASOBÓW.

- Lista kontrolna do przygotowania harmonogramu działań.
- Prezentacja harmonogramu działań

10. PRZYGOTOWYWANIE HARMONOGRAMU WYKORZYSTANIA ZASOBÓW

- Lista kontrolna do określenia środków i planowania kosztów.

11. MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE
12. PROJEKTOWANIE SYSTEMU MONITOROWANIA

- Analiza celów projektu
- Przegląd procedur wdrażania
- Przegląd wskaźników
- Raportowanie

13. PRZEGLĄD I EWALUACJA PROJEKTU
14. KRYTERIA EWALUACJI
15. POWIĄZANIE Z MATRYCĄ LOGICZNĄ

- Koszty
- Działania
- Wyniki
- Cel projektu
- Cele ogólne

16. MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA EWALUACJI

Warsztaty szkoleniowe z praktycznego stosowanie metodyki PCM

Egzamin kompetencyjny – 1 h.Ramowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Czas trwania

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15
Dzień 3: 9.00 – 16.15

Prelegenci

Artur Bartoszewicz

Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej od 16 lat zajmujący się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Pracował m.in. w Agencji Techniki i Technologii oraz Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kraków

31-532 Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto +VAT
1 550
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Zapisz się

Organizator

Europoint
31-532 Kraków
ul. Grzegórzecka 33
woj. małopolskie
Firma Szkoleniowo-Doradcza EUROPOINT powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności zajmuje się organizacją szkoleń o tematyce unijnej oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Oferta szkoleniowa została następnie rozbudo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą faxu lub na adres:
EUROPOINT Group
31-532 Kraków

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Europoint
31-532 Kraków ul. Grzegórzecka 33
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!