Szkolenie: Certyfikowany AML Officer - poziom 1

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-aml-officer---poziom-1-69481

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany AML Officer - poziom 1


  ID szkolenia: 69481
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  ADN Centrum Konferencyjne
  Al.Jana Pawła II 25 p.9
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 11-12.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

jakie są główne założenia światowego i krajowego systemu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
jakie są międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowania terroryzmu
jakie są krajowe i międzynarodowe regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
jakie planowane są zmiany w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy wynikające z projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które implementują IV Dyrektywę AML
jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe – historycznei najbardziej istotne kary regulatorów
jakie są sankcje międzynarodowe oraz kary, które są związane z nieprzestrzeganiem regulacji odnośnie przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
jakie są schematy prania pieniędzy
jakie przesłanki pojawiają się w transakcjach, które mogą mieć związek z przeciwdziałaniem prania pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
gdzie i jak należy przekazać informację o transakcjach, w tym z zgłosić transakcje podejrzane
jaki jest wpływ przepisów FATCA/CRS

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
Szefów Departamentów Compliance
Pracowników Departamentów Compliance
Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia:

PROGRAM DZIEŃ 1, REGULACJE KRAJOWE

MODUŁ 1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

pranie pieniędzy – zagrożenie dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
katalog instytucji obowiązanych i ich zadania
centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych
procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości

Celem modułu jest poznanie:

zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy
zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
nowych pojęć i definicji zawartych w projekcie ustawy

MODUŁ 2. ZARZĄDZANIE NA BAZIE OCENY RYZYKA

podejście oparte na ocenie ryzyka
zasady oceny ryzyka klienta
czynniki wpływające na ryzyko instytucji obowiązanej, klienta
outsourcing stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Celem modułu jest poznanie:

praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem
czynników wpływających na ryzyko instytucji obowiązanej i klienta
zasad wyznaczenia oceny ryzyka klienta

MODUŁ 3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

środki bezpieczeństwa finansowego
identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
kto to jest PEP’s ? – nowe podejście
program „Poznaj Swojego Klienta”

Celem modułu jest poznanie:

katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz zmian w zakresie ich stosowania
zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania
praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a w oparciu o studium przypadku

MODUŁ 4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O TRANSAKCJACH DO GIIF

zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach
rejestr transakcji - co dalej?
zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

Celem modułu jest poznanie i zrozumienie:

zasad przekazywania informacji o transakcjach do GIIF, w tym transakcjach podejrzanych
różnic pomiędzy mechanizmem blokady rachunku, a wstrzymaniem transakcji
zagadnień związanych z prowadzeniem rejestru transakcji

MODUŁ 5. ANALIZA TRANSAKCJI

analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
karuzele podatkowe - przestępstwa dotyczące wyłudzeń VAT
analiza transakcji podejrzanych - studium przypadku

Celem modułu jest zrozumienie i opanowanie umiejętności:

rozpoznawania transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy
przygotowania zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych w oparciu o studium przypadku

MODUŁ 6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM

procedura zamrożenia wartości majątkowych
listy sankcyjne

Celem modułu jest zrozumienie i opanowanie umiejętności związanych z procedurą zamrożenia wartości majątkowych.

MODUŁ 7. KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE

kto podlega karze?
jaka może być wysokość kary?

Celem modułu jest poznanie sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach oraz projekcie ustawy.

MODUŁ 8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROCESIE AML/CFT

zidentyfikowane nieprawidłowości w procesie przeciwdziałania praniu
informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF w roku 2016

Celem modułu jest przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych.

PROGRAM DZIEŃ 2, REGULACJE MIĘDZYNARODOWE

MODUŁ 1. NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY, FINANSOWANIE TERRORYZMU I SANKCJE – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

definicja i etapy prania pieniędzy
co to jest pranie pieniędzy
jak pieniądze są prane, przykłady z praktyki międzynarodowej
finansowanie terroryzmu
sankcje międzynarodowe - jak to działa, listy sanacyjne

Celem modułu jest poznanie:

międzynarodowych regulacjami wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na, system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe

MODUŁ 2. MIĘDZYNARODOWI REGULATORZY I STOSOWNE REGULACJE

Zadania międzynarodowych regulatorów w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu:

Bank Światowy
Financial Action Task Force
MoneyVal
KomitetBazyjeski
KomisjaEuropejska
Grupa Egmont
Grupa Wolfsberg
Transparency International

Zadania krajowych regulatorów – GIIF, KNF, NBP

Prace regulatorów i ich znaczenie dla praktyki AML:

ocena ryzyka prania pieniędzy UE a krajowa ocena ryzyka
czynniki wpływające na ryzyko
typologie

Regulacje:

Rekomendacje FATF
IV Dyrektywa AML
US Patriot Act, Banking Secrecy Act, Kingpin Act
FATCA
Inne

System przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Polsce:

kluczowe obowiązki
kary i odpowiedzialność

Celem modułu jest zapoznanie uczestników i dogłębna analiza międzynarodowych przepisów i dobrych praktyk oraz odniesienie ich do wymagań krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz i finansowania terroryzmu.

MODUŁ 3. NOWE METODY PRANIA PIENIEDZY I KRYPTOWALUTY(BITCOIN)

kryptowaluty – jakie niosą ryzyka ?
waluty wirtualne
karty przedpłacone
płatności mobilne
Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?

Celem modułu jest omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy oraz wskazanie sposobu przeciwdziałania procederowi.

MODUŁ 4. PROCES ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY W INSTYTUCJI FINANSOWEJ

identyfikacja i weryfikacja klienta
kto jest klientem na potrzeby AML?
jak poznać i zrozumienić klienta
identyfikacja beneficjenta rzeczywistego

Celem modułu poznanie najnowszych sposobów realizacji programu Know Your Customer. Przygotuj się do IV Dyrektywy

MODUŁ 5. OCENA KLIENTA

ocena początkowa klienta
bieżąca ocena klient
monitorowanie i testowanie
zapobieganie ryzyku sankcji

Celem modułu jest pokazanie aspektu międzynarodowego i najnowsze wymagania w zakresie oceny klienta.

MODUŁ 6. KLASYFIKACJA KLIENTA I CZYNNIKI PODWYŻSZONEGO RYZYKA

czynniki podwyższonego ryzyka
zasady oceny klienta
uproszczone środki należytej staranności
standardowe środki należytej staranności
wzmocnione środki należytej staranności

Celem modułu jest zdobycie umiejętności jak identyfikować i oceniać ryzyko związane z klientem oraz kiedy i jakie używać środki zapobiegawcze
Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
case study
ćwiczeń w grupach
dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Informacje o prelegentach:

Paweł Kuskowski
Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.
Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.
Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju.
Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoina), w szczególności w aspekcie Compliance i AML. Współpracuje z najbardziej innowacyjnymi firmami w tym zakresie.
Jest twórcą prestiżowych programów szkoleniowych i certyfikujących w zakresie compliance i AML. Od czterech lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszającego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracującego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy International Compliance Association.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Bankowość i Finanse na Uniwersytecie w Udine we Włoszech.Tomasz Wojtaszczyk
Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).
Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance;ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości,
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu przestępczości gospodarczej (pranie pieniędzy, oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.
Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.
Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT (uzyskałcertyfikat PRINCE 2 Foundation).
Posiada doświadczenie trenerskie - ukończył certyfikowane szkolenie „Train the trainer”.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1970 - zgłoszenie do 27.08.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 28.08.2017 - 2 270 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw egzamin końcowy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Szkolenie, kurs: Certyfikowany AML Officer - poziom 1