Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-aml-officer-poziom-1-72020-id608

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany AML Officer poziom 1


  ID szkolenia: 72020
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-17
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

COMPLIANCE, AML

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu „Certyfikowany AML Oficer”. Instytucje coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Natomiast liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi i zadania dla podmiotów obowiązanych.

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do realizacji obowiązków, w tym m.in.: wdrożenia nowych procedur wewnętrznych, przygotowania oceny instytucji oraz zmiany podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze środowiska AML i compliance przygotowaliśmy unikatowy program edukacyjny – „Certyfikowany AML Oficer”, który został stworzony przez praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Zakres szkolenia został zatwierdzony przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska.

W trakcie szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zaprezentujemy najnowsze metody prania pieniędzy na podstawie przykładów. Ponadto przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i ich wpływu na zadania krajowych instytucji obowiązanych.

W drugim dniu szkolenia omówimy zadania i obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto przedstawimy zasady praktycznego przeciwdziałania praniu pieniędzy, m.in.: monitorowanie klienta i jego transakcji, typologie transakcji podejrzanych oraz aktualne trendy w krajowej praktyce prania pieniędzy. Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji obowiązanych do nowych przepisów zachęcamy Państwa do udział w praktycznym szkoleniu, które pozwoli Państwu na sprawne poruszanie się w gąszczu regulacji, definicji i wymagań oraz regulatorów.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
Szefów Departamentów Compliance
Pracowników Departamentów Compliance
Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia:

1. NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

co to jest pranie pieniędzy ?
definicja
etapy prania pieniędzy
przyczyny występowania procederu prania pieniędzy
jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy? jaki mają cel?
Czym jest finansowanie terroryzmu
Przeciwdziałanie terroryzmowi
Sankcje międzynarodowe
Cele modułu:

przedstawienie międzynarodowych regulacji wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
określenie wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy na system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe
2. PODMIOTY WYZNACZAJĄCE STANDARDY AML/CFT

Bank Światowy
Financial Action Task Force
MoneyVal
Komitet Bazylejski
Komisja Europejska
Grupa Egmont
Grupa Wolfsberg
OFAC, Kingpin Act
FATCA / CRS
Cele modułu – wskazanie międzynarodowych regulacji i dobrych praktyk w zakresie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

3. NOWE METODY PRANIA PIENIĘDZY – PRZYKŁADY Z MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYKI

kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?
crowdfunding
karty przedpłacone
płatności mobilne
organizacje non profit
usługi w zakresie nieformalnego transferu wartości
Cele modułu – omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy.

4. WYTYCZNE W SPRAWIE PODEJŚCIA OPARTEGO NA ANALIZIE RYZYKA ORAZ NADZORU NA BAZIE OCENY RYZYKA

Wdrożenie modelu RBS
Określenie czynników ryzyka ML/TF
Ocen ryzyka
Nadzór
Działania monitorujące i działania następcze
Cele modułu – przedstawienie charakterystyki podejścia opartego na analizie ryzyka w odniesieniu do AML/CFT oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka, które powinny stosować organy nadzorcze.

5. WYTYCZNE W SPRAWIE STOSOWANIA UPROSZCZONYCH I WZMOŻONYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO ORAZ CZYNNIKI RYZYKA

Wprowadzenie do oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
Metodologia oraz czynniki ryzyka
Ocena ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Zarządzanie ryzykiem – uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
Monitorowanie i przegląd
Cele modułu – zaprezentowanie najnowszych wymagań międzynarodowych w zakresie stosowania uproszczonych oraz wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, a także oceny ryzyka.

DZIEŃ 2 / 13 MAJA 2020

ZAGADNIENIA KRAJOWE
Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

[Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk]

1. PRANIE PIENIĘDZY – ZAGROŻENIEM DLA SYSTEMU FINANSOWEGO I INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nowe definicje, przepisy generalne, przepisy przejściowe)
krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących
Cele modułu:

identyfikacja zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy
poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
zdobycie wiedzy nt. nowych pojęć i definicji zawartych w ustawie
2. WEWNĘTRZNE PROCEDURY INSTYTUCJI ORAZ WYZNACZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA AML

procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?
kiedy i jak poprawnie przygotować procedurę grupową i procedurę whistleblowing
wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie
Cele modułu:

poznanie zakresu wewnętrznych regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
jak praktycznie podejść do zadania przy opracowaniu regulacji
kogo należy wskazać jako osoby odpowiedzialne za wdrożenie i wykonywanie obowiązków określonych w ustawie w organizacji
3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

środki bezpieczeństwa finansowego – jaki jest ich cel?
program „Poznaj Swojego Klienta”
ustalenie beneficjenta rzeczywistego – jak poprawnie zrealizować obowiązek ?
centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?
Cele modułu:

poznanie katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a
poznanie zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania
4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ (GIIF)

zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF w świetle nowych przepisów
zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?
blokada rachunku a wstrzymanie transakcji
Cele modułu:

poznanie zasad przekazywania informacji o transakcjach do GIIF oraz procesu wstrzymania transakcji / blokady rachunku w związku z przestępstwem prania pieniędzy, jak również w przypadku innych przestępstw finansowych
zrozumienie różnic pomiędzy mechanizmem blokady rachunku, a wstrzymaniem transakcji
5. MONITOROWANIE TRANSAKCJI ELEMENTEM PODEJŚCIA OPARTEGO NA RYZYKU

analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje – jak zidentyfikować proceder prania pieniędzy
analiza transakcji podejrzanych – studium przypadku
Cele modułu:

rozpoznawanie transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy
przygotowanie zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych
6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM

procedura zamrożenia wartości majątkowych
listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
Cele modułu – zrozumienie i opanowanie procedury zamrożenia wartości majątkowych

7. KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE

kary administracyjne – tryb nałożenia kary i wysokość kary pieniężnej
odpowiedzialność karna
najczęściej popełniane błędy i uchybienia w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez instytucje obowiązane
informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF w roku 2017
Cele modułu:

poznanie typów sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach
przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych
Metody:
ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE:

wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
case study
ćwiczeń w grupach
dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień
SPRAWDŹ, ZA CO UCZESTNICY CENIĄ TO SZKOLENIE:

Fantastyczna atmosfera. Doskonała lokalizacja na konferencję Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy

Lech Wilczyński
OPENGRID

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss
DOM MAKLERSKI BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska
GŁÓWNY SPECJALISTA, INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - PIB

ZDOBĄDŹ KNOW-HOW, KTÓRE POZNAŁO JUŻ XX FIRM:

trust-logo-5
trust-logo-4
trust-logo-6
trust-logo-8
trust-logo-7
trust-logo-1
Cena, termin, miejsce:
TERMIN:
12-13 maja, 2020

MIEJSCE SZKOLENIA:
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Zobacz centrum konferencyjne
CENA:
Zgłoszenie do 28/04/2020: 2170 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
obiady, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

Uwagi:
CENA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE Zgłoszenie do 28.04.2020 1670 PLN + 23% VAT Zgłoszenie od 29.04.2020 1970 PLN + 23% VAT EGZAMIN TRWA 3.5 H I ODBĘDZIE SIĘ DWA MIESIĄCE PO ZAKOŃCZONYM SZKOLENIU.

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!

Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.
PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska
MASZ PYTANIA?
Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
MASZ PYTANIA?
Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

Aktualna cena udziału:
2170 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 68 dni
Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ
PODOBNE SZKOLENIA:
COMPLIANCE, AML
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2 więcej
COMPLIANCE, AML
Certyfikowany Compliance Officer CCO 1
Certyfikowany Compliance Officer CCO 1 więcej
COMPLIANCE, AML
Certyfikowany AML Officer poziom 1
Certyfikowany AML Officer poziom 1 więcej
COMPLIANCE, AML
Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta
Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta więcej
COMPLIANCE, AML
Certyfikowany Compliance Officer CCO 1
Certyfikowany Compliance Officer CCO 1

Informacje o prelegentach:

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizacja:
przestępczość gospodarcza (pranie pieniędzy, oszustwa),
FATCA/CRS,
bezpieczeństwo informacji,
ochrony danych osobowych.

Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZ WBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance; ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości.

Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.

Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT.

Zakres prowadzonych szkoleń:
Compliance
Zarządzanie ryzykiem
Audyt
AML

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2170 +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Certyfikowany AML Officer poziom 1