Szkolenie: Certyfikowany AML Oficer - poziom 1

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-aml-oficer---poziom-1-70383

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany AML Oficer - poziom 1


  ID szkolenia: 70383
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid
  ul. Wioślarska 8
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 17-18.07.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  7
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu „Certyfikowany AML Oficer".
Instytucje coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Natomiast liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi i zadania dla podmiotów obowiązanych.

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do realizacji obowiązków, w tym m.in.: wdrożenia nowych procedur wewnętrznych, przygotowania oceny instytucji oraz zmiany podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze środowiska AML i compliance przygotowaliśmy unikatowy program edukacyjny – „Certyfikowany AML Oficer”, który został stworzony przez praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Zakres szkolenia został zatwierdzony przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska.

W trakcie szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zaprezentujemy najnowsze metody prania pieniędzy na podstawie przykładów. Ponadto przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i ich wpływu na zadania krajowych instytucji obowiązanych.

W drugim dniu szkolenia omówimy zadania i obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto przedstawimy zasady praktycznego przeciwdziałania praniu pieniędzy, m.in.: monitorowanie klienta i jego transakcji, typologie transakcji podejrzanych oraz aktualne trendy w krajowej praktyce prania pieniędzy.

Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji obowiązanych do nowych przepisów zachęcamy Państwa do udział w praktycznym szkoleniu, które pozwoli Państwu na sprawne poruszanie się w gąszczu regulacji, definicji i wymagań oraz regulatorów.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
Szefów Departamentów Compliance
Pracowników Departamentów Compliance
Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia:

NOWY PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1 - ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE
Program szkolenia został przygotowany w oparciu o regulacje i standardy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowana terroryzmu

Ekspert: Beata Wiśnicka

1. NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY, FINANSOWANIE TERRORYZMU I SANKCJE – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

co to jest pranie pieniędzy ?
- definicja
- etapy prania pieniędzy
- przyczyny występowania procederu prania pieniędzy
jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy? jaki mają cel?
finansowanie terroryzmu:
- źródła finansowania organizacji terrorystycznych
- dystrybucja dochodów
sankcje międzynarodowe - jak to działa w praktyce?,
- listy sanacyjne
- regulacje międzynarodowe (UE, OFAC, OECD)
- najciekawsze przypadki w zakresie finansowania terroryzmu
- Narodowy Program Antyterrorystyczny – zakres i zadania
Cele modułu:

przedstawienie międzynarodowych regulacji wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
określenie wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe
2. ZADANIA REGULATORÓW I ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH W PROCESIE AML

Międzynarodowi regulatory i organizacje działające w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Bank Światowy
Financial Action Task Force
MoneyVal
Komitet Bazylejski
Komisja Europejska
Grupa Egmont
Grupa Wolfsberg
GIIF, KNF, NBP,
ZBP, PIU, izby….
Stowarzyszenie Compliance Polska
Regulacje:

rekomendacje FATF
IV Dyrektywa AML
US Patriot Act, Banking Secrecy Act, Kingpin Act
FATCA / CRS
Wytyczne EBA, Banku Światowego
Inne
Cele modułu - zapoznanie uczestników i dogłębna analiza międzynarodowych przepisów i dobrych praktyk oraz odniesienie ich do wymagań krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

3. NOWE METODY PRANIA PIENIĘDZY - PRZYKŁADY Z MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYKI

kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?
waluty wirtualne
karty przedpłacone
płatności mobilne
crowdfunding
organizacje non profit
system Hawala
usługi w zakresie nieformalnego transferu wartości
Cele modułu - omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy oraz wskazanie sposobu przeciwdziałania procederowi.

4. PROCES ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY W INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

Jak poznać i zrozumieć klienta i jego potrzeby – zadania pracowników front-office
Skuteczne metody identyfikacji i weryfikacja klienta
kto jest klientem na potrzeby AML?
identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak radzić sobie ze złożonymi strukturami własnościowymi?
Cele modułu - poznanie najnowszych sposobów realizacji programu Know Your Customer.

5. OCENA KLIENTA NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYRODOWYCH INSTYTUCJI

ocena początkowa i bieżąca klienta – jak praktycznie podejść do tematu?
monitorowanie i testowanie
zapobieganie ryzyku sankcji
badanie transakcji PEP’a – jak zdobyć właściwe informacje?
Cele modułu - pokazanie aspektu międzynarodowego i najnowsze wymagania w zakresie oceny klienta.

6. KLASYFIKACJA KLIENTA I CZYNNIKI PODWYŻSZONEGO RYZYKA

czynniki podwyższonego ryzyka
zasady oceny klienta – podstawowe modele scoringowe
środki należytej staranności (uproszczone, standardowe, wzmocnione)
zarządzanie procesem oceny ryzyka w międzynarodowej organizacji
Cele modułu - zdobycie umiejętności jak identyfikować i oceniać ryzyko związane z klientem oraz kiedy i jakie środki zapobiegawcze stosować.

DZIEŃ 2, ZAGADNIENIA KRAJOWE
Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

1. PRANIE PIENIĘDZY – ZAGROŻENIEM DLA SYSTEMU FINANSOWEGO I INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(nowe definicje, przepisy generalne, przepisy przejściowe)
krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących
- fakty i mity w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
ocena ryzyka prania pieniędzy (ponadnarodowa, krajowa, instytucji obowiązanej)
Cele modułu:

identyfikacja zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy
poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
zdobycie wiedzy nt. nowych pojęć i definicji zawartych w ustawie
2. WEWNĘTRZNE PROCEDURY INSTYTUCJI ORAZ WYZNACZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA AML

procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?
kiedy i jak poprawnie przygotować procedurę grupową i procedurę whistleblowing
wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie
Cele modułu:

poznanie zakresu wewnętrznych regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
jak praktycznie podejść do zadania przy opracowaniu regulacji
kogo należy wskazać jako osoby odpowiedzialne za wdrożenie i wykonywanie obowiązków określonych w ustawie w organizacji
3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

środki bezpieczeństwa finansowego – jaki jest ich cel?
zasady oceny ryzyka klienta
identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?
kto to jest PEP’s ? – nowe podejście
program „Poznaj Swojego Klienta”
Cele modułu:

poznanie katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a
poznanie zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania
4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ (GIIF)

zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF w świetle nowych przepisów
zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?
blokada rachunku a wstrzymanie transakcji
Cele modułu:

poznanie zasad przekazywania informacji o transakcjach do GIIF oraz procesu wstrzymania transakcji / blokady rachunku w związku z przestępstwem prania pieniędzy, jak również w przypadku innych przestępstw finansowych
zrozumienie różnic pomiędzy mechanizmem blokady rachunku, a wstrzymaniem transakcji
5. MONITOROWANIE TRANSAKCJI ELEMENTEM PODEJŚCIA OPARTEGO NA RYZYKU

analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje – jak zidentyfikować proceder prania pieniędzy
analiza transakcji podejrzanych - studium przypadku
Cele modułu:

rozpoznawanie transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy
przygotowanie zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych
6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM

procedura zamrożenia wartości majątkowych
listy sankcyjne - kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
Cele modułu - zrozumienie i opanowanie procedury zamrożenia wartości majątkowych.

7. KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE

kto podlega karze?
kary administracyjne – tryb nałożenia kary i wysokość kary pieniężnej
Cele modułu – poznanie typów sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach oraz projekcie ustawy.

8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROCESIE AML/CFT

najczęściej popełniane błędy i uchybienia p w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez instytucje obowiązane
informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF w roku 2017
Cele modułu - przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych.

Informacje o prelegentach:

Tomasz Wojtaszczyk

Beata Wiśnicka

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1970 - 2270

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiady, poczęstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 30.06.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.07.2018 - 2 270 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Certyfikowany AML Oficer - poziom 1