Szkolenie: Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-aml-oficer---poziom-2-69686

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany AML Oficer - poziom 2


  ID szkolenia: 69686
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Mamaison Hotel Le Regina*****
  ul. Kościelna 12
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 4-5.12.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  -
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PROGRAM DZIEŃ 1
CZĘŚĆ 1. ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE

1. IV i V Dyrektywa AML - działania UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
2. Risk Based Approach - międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy
3. Customer Due Diligence
jak wdrożyć efektywny KYC w organizacji ?
onboarding klienta - czym jest i jak go realizować?
nawiązanie relacji z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem – na co zwrócić uwagę?
4. Beneficjent rzeczywisty w ujęciu międzynarodowym
aspekt międzynarodowy – FATF, ICA
beneficjent rzeczywisty – największe wyzwanie naszych działów AML/CTF
identyfikacja struktury własnościowej podmiotów typu -trust, LLP, funds
aspekt technologiczny i praktyczne - case study
5. Waluty cyfrowe - problemy regulacyjne
kryptowaluty a klasyfikacja pieniądza cyfrowego Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
kryminologiczne aspekty wykorzystania walut cyfrowych przez zorganizowaną przestępczość
waluty cyfrowe a pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu z perspektywy instytucji finansowych
regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
6. Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
wyzwania stojące przed zespołami AML i Compliance
obowiązki AML w modelu III linii obrony, w tym nowej funkcji kontroli i komórek Compliance
CZĘŚĆ 2. WDROŻENIE EFEKTYWNEGO AML W ORGANIZACJI
1. Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej
najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami
jak przygotować organizację do nowej wdrożenia nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML
3. Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych
sankcje w aspekcie międzynarodowy, regulacyjny, operacyjnym
nowe rozwiązania dotyczące monitoringu transakcji
PROGRAM DZIEŃ 2
CZEŚĆ 1. NOWE WYZWANIA DLA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH – PRAKTYCZNY ASPEKT WDROŻENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY UE DO KRAJOWEGO USTAWODAWSTWA
1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami?
2. Nowe podejście do oceny ryzyka prania pieniędzy
zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej - zakres i sposób realizacji zadania
wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej
3. Środki bezpieczeństwa finansowego – zmiany w zakresie ich stosowania
czynniki wpływające na ryzyko prania pieniędzy
uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta
outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego
relacje instytucji z klientami i podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z ustawy
4. Zmiana podejścia w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego
obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego – jak w praktyce sobie z tym radzić?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji obowiązanych
5. Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska
definicja osób zajmujących eksponowanie stanowiska
obowiązki instytucji obowiązanej w stosunku do osób o statusie PEP
praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP
6. Istotne zmiany w zakresie w zakresie gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF
zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF i innych organów ścigania
zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
blokada rachunku a wstrzymanie transakcji (transakcje podejrzane, podejrzenie wykorzystania instytucji w działania zawiązanych z przestępstwem)
7. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy
kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF
sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy
CZEŚĆ 2. TYPOLOGIA (SPOSOBY I METODY) IDENTYFIKACJI PRZESTĘPSTW BAZOWYCH M.IN. KARUZELI VATOWSKIEJ
1. Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy (case study)
2. Jak identyfikować pranie pieniędzy w organizacji?
3. Szara strefa a pranie pieniędzy

Szkolenie skierowane jest do:

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności:
banki oraz domy maklerskie
zakłady ubezpieczeń
towarzystwa funduszy inwestycyjnych
instytucje płatnicze
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i
Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:
działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
działu compliance
działu prawnego
działu audytu i kontroli wewnętrznej
działu nadzoru
monitoringu zgodności

Program szkolenia:

PROGRAM DZIEŃ 1
CZĘŚĆ 1. ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE

1. IV i V Dyrektywa AML - działania UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
2. Risk Based Approach - międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy
3. Customer Due Diligence
jak wdrożyć efektywny KYC w organizacji ?
onboarding klienta - czym jest i jak go realizować?
nawiązanie relacji z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem – na co zwrócić uwagę?
4. Beneficjent rzeczywisty w ujęciu międzynarodowym
aspekt międzynarodowy – FATF, ICA
beneficjent rzeczywisty – największe wyzwanie naszych działów AML/CTF
identyfikacja struktury własnościowej podmiotów typu -trust, LLP, funds
aspekt technologiczny i praktyczne - case study
5. Waluty cyfrowe - problemy regulacyjne
kryptowaluty a klasyfikacja pieniądza cyfrowego Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
kryminologiczne aspekty wykorzystania walut cyfrowych przez zorganizowaną przestępczość
waluty cyfrowe a pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu z perspektywy instytucji finansowych
regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
6. Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
wyzwania stojące przed zespołami AML i Compliance
obowiązki AML w modelu III linii obrony, w tym nowej funkcji kontroli i komórek Compliance
CZĘŚĆ 2. WDROŻENIE EFEKTYWNEGO AML W ORGANIZACJI
1. Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej
najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami
jak przygotować organizację do nowej wdrożenia nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML
3. Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych
sankcje w aspekcie międzynarodowy, regulacyjny, operacyjnym
nowe rozwiązania dotyczące monitoringu transakcji
PROGRAM DZIEŃ 2
CZEŚĆ 1. NOWE WYZWANIA DLA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH – PRAKTYCZNY ASPEKT WDROŻENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY UE DO KRAJOWEGO USTAWODAWSTWA
1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami?
2. Nowe podejście do oceny ryzyka prania pieniędzy
zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej - zakres i sposób realizacji zadania
wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej
3. Środki bezpieczeństwa finansowego – zmiany w zakresie ich stosowania
czynniki wpływające na ryzyko prania pieniędzy
uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta
outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego
relacje instytucji z klientami i podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z ustawy
4. Zmiana podejścia w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego
obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego – jak w praktyce sobie z tym radzić?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji obowiązanych
5. Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska
definicja osób zajmujących eksponowanie stanowiska
obowiązki instytucji obowiązanej w stosunku do osób o statusie PEP
praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP
6. Istotne zmiany w zakresie w zakresie gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF
zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF i innych organów ścigania
zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
blokada rachunku a wstrzymanie transakcji (transakcje podejrzane, podejrzenie wykorzystania instytucji w działania zawiązanych z przestępstwem)
7. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy
kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF
sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy
CZEŚĆ 2. TYPOLOGIA (SPOSOBY I METODY) IDENTYFIKACJI PRZESTĘPSTW BAZOWYCH M.IN. KARUZELI VATOWSKIEJ
1. Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy (case study)
2. Jak identyfikować pranie pieniędzy w organizacji?
3. Szara strefa a pranie pieniędzy

Informacje o prelegentach:

Paweł Kuskowski
zef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1970 - zgłoszenie do 14.11.2017 - 1 970 PLN zgłoszenie od 15.11.2017 - 2 270 PLN

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw egzamin końcowy cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zapraszamy do rezerwacji miejsc

Szkolenie, kurs: Certyfikowany AML Oficer - poziom 2