Szkolenie: Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-aml-oficer---poziom-2-70290

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer – CAO lvl 2”. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających bogate doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych.

W pierwszym dniu szkolenia przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta w procesie nawiązywania relacji. Omówione zostaną zasady poprawnego wykonania sankcji gospodarczych i monitoring transakcji międzynarodowych. Ponadto, przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące kryptowalut (m.in. Bitcoin) i omówimy jakie generują ryzyka dla systemu finansowego.

W drugim dniu omówione zostaną kluczowe wyzwania dla instytucji obowiązanych wynikających z przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementujących przepisy Dyrektywy 2015/849 (tzw. IV Dyrektywa AML) oraz zalecenia Financial Action Task Force (FATF). Omówiony zostanie obowiązek wykonania oceny ryzyka instytucji obowiązanej z uwzględnieniem krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Przedstawione zostaną nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Omówimy nowe zadania w stosunku do osób na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP) oraz zasady weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz zmiany w zakresie gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF. Ponadto, przedstawimy najnowsze sposoby i metody identyfikacji przestępstw prania pieniędzy bazowych, w tym karuzeli vatowskiej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Compliance i AML przygotowaliśmy unikatowe szkolenie. Jesteśmy przekonani, że udział w programie Zaawansowany Certyfikowany AML Oficera - CAO lvl2 dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a zdobyty po pozytywnym zdaniu egzaminu certyfikat umocni Państwa pozycję zawodową.

Korzyści z udziału w szkoleniu
Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną cetyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.

Program został stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to czego potrzebuje praktyk.
Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

jakie działania podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
jakie są międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji?
jak identyfikować beneficjenta rzeczywistego w ujęciu międzynarodowym i nowej ustawy AML ?
jaki jest wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych?
jakie są zmiany w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy w kontekście nowej ustawy AML?
o nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego
jaki wpływ na zadania instytucji obowiązanej ma rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)?
o istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
o nowych zasadach raportowania transakcji przez instytucje obowiązane do GIIF, w tym informowanie o transakcjach podejrzanych
czym są waluty cyfrowe i jakie generują ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej?
jakie wyzwania stoją przed zespołami AML i Compliance - III linii obrony, w tym nowa funkcja kontroli i komórek Compliance?
O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu.

Gorąco polecam i zapraszam,

Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

Szkolenie skierowane jest do:

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności:
banki oraz domy maklerskie
zakłady ubezpieczeń
towarzystwa funduszy inwestycyjnych
instytucje płatnicze
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:
działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
działu compliance
działu prawnego
działu audytu i kontroli wewnętrznej
działu nadzoru
monitoringu zgodności

Program szkolenia:

PROGRAM DZIEŃ 1

CZĘŚĆ 1. ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE

1. IV i V Dyrektywa AML - działania UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
2. Risk Based Approach - międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy
3. Customer Due Diligence

jak wdrożyć efektywny KYC w organizacji ?
onboarding klienta - czym jest i jak go realizować?
nawiązanie relacji z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem – na co zwrócić uwagę?
4. Beneficjent rzeczywisty w ujęciu międzynarodowym

aspekt międzynarodowy – FATF, ICA
beneficjent rzeczywisty – największe wyzwanie naszych działów AML/CTF
identyfikacja struktury własnościowej podmiotów typu -trust, LLP, funds
aspekt technologiczny i praktyczne - case study
5. Waluty cyfrowe - problemy regulacyjne

kryptowaluty a klasyfikacja pieniądza cyfrowego Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
kryminologiczne aspekty wykorzystania walut cyfrowych przez zorganizowaną przestępczość
waluty cyfrowe a pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu z perspektywy instytucji finansowych
regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
6. Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

wyzwania stojące przed zespołami AML i Compliance
obowiązki AML w modelu III linii obrony, w tym nowej funkcji kontroli i komórek Compliance
CZĘŚĆ 2. WDROŻENIE EFEKTYWNEGO AML W ORGANIZACJI

1. Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej

najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami

jak przygotować organizację do nowej wdrożenia nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML
3. Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych

sankcje w aspekcie międzynarodowy, regulacyjny, operacyjnym
nowe rozwiązania dotyczące monitoringu transakcji
PROGRAM DZIEŃ 2

CZEŚĆ 1. NOWE WYZWANIA DLA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH – PRAKTYCZNY ASPEKT WDROŻENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY UE DO KRAJOWEGO USTAWODAWSTWA

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami?
2. Nowe podejście do oceny ryzyka prania pieniędzy

zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej - zakres i sposób realizacji zadania
wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej
3. Środki bezpieczeństwa finansowego – zmiany w zakresie ich stosowania

czynniki wpływające na ryzyko prania pieniędzy
uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta
outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego
relacje instytucji z klientami i podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z ustawy
4. Zmiana podejścia w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego – jak w praktyce sobie z tym radzić?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji obowiązanych
5. Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska

definicja osób zajmujących eksponowanie stanowiska
obowiązki instytucji obowiązanej w stosunku do osób o statusie PEP
praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP
6. Istotne zmiany w zakresie w zakresie gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF

zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF i innych organów ścigania
zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
blokada rachunku a wstrzymanie transakcji (transakcje podejrzane, podejrzenie wykorzystania instytucji w działania zawiązanych z przestępstwem)
7. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy

kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF
sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy
CZEŚĆ 2. TYPOLOGIA (SPOSOBY I METODY) IDENTYFIKACJI PRZESTĘPSTW BAZOWYCH M.IN. KARUZELI VATOWSKIEJ

1. Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy (case study)
2. Jak identyfikować pranie pieniędzy w organizacji?
3. Szara strefa a pranie pieniędzy

Informacje o prelegentach:

Paweł Kuskowski

Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.
Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.
Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju.
Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoina), w szczególności w aspekcie Compliance i AML. Współpracuje z najbardziej innowacyjnymi firmami w tym zakresie.
Jest twórcą prestiżowych programów szkoleniowych i certyfikujących w zakresie compliance i AML. Od czterech lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszającego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracującego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy International Compliance Association.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Bankowość i Finanse na Uniwersytecie w Udine we Włoszech.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1970 zł - zgłoszenie do 23.05.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 24.05.2018 - 2 270 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw egzamin końcowy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zapraszamy do rezerwacji miejsc

Wydarzenie: Certyfikowany AML Oficer - poziom 2