Szkolenie: Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-aml-oficer---poziom-2-71103

Informacje o szkoleniu

Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu otwartym „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer", które jest kolejnym poziomem na drodze zdobywania wiedzy eksperckiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance.

W pierwszym dniu szkolenia przedstawimy najlepsze standardy związane z zarządzaniem na bazie ryzyka i due diligence klienta w procesie nawiązywania relacji (on-boarding). Omówimy zasady poprawnego wykonania sankcji gospodarczych oraz monitoringu transakcji międzynarodowych. Ponadto, przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące kryptowalut (m.in. Bitcoin) i omówimy jakie generują ryzyka dla systemu finansowego i gospodarki.

W drugim dniu omówimy wybrane zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przedstawimy jak przeprowadzić ocenę ryzyka instytucji obowiązanej z uwzględnieniem krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Omówimy nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i zadania w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska politycznie (PEP), w tym jak poprawnie ustalić źródło pochodzenia środków oraz wartości majątkowych należących do PEP-a. Ponadto, w trakcie szkolenia przedstawimy najnowsze sposoby i metody identyfikacji przestępstw bazowych (przestępstw finansowych) będących podstawą prania pieniędzy.

Jesteśmy przekonani, że udział w programie Zaawansowany Certyfikowany AML Oficera - CAO lvl2 dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a zdobyty po pozytywnym zdaniu egzaminu certyfikat umocni Państwa pozycję zawodową.

Szkolenie skierowane jest do:

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności:

banki oraz domy maklerskie
zakłady ubezpieczeń
towarzystwa funduszy inwestycyjnych
instytucje płatnicze
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i
Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:

działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
działu compliance
działu prawnego
działu audytu i kontroli wewnętrznej
działu nadzoru
monitoringu zgodności

Program szkolenia:

I DZIEŃ

CZĘŚĆ 1. Aspekty międzynarodowe w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

1. Risk Based Approach - międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

zarządzanie relacją z klientem, w tym Customer Due Diligence
nawiązanie współpracy z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem
zarządzanie procesami w zakresie monitorowania transakcji klienta, w szczególności PEP
2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających – zarządzanie transakcjami podejrzanymi

poziomy i metody inwestygacji
zarządzanie procesem przepływu danych i informacji, w tym akceptacja podejrzanych transakcji (case study)
3. Waluty cyfrowe - problemy regulacyjne

Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
przypadki prania za pośrednictwem kryptowalut
fazy prania pieniędzy przy użyciu wirtualnych walut
jak zapobiegać praniu pieniędzy w kryptowalutach
regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
ICO – sposób dofinansowania firmy czy nowy scenariusz scamu?
jak przygotować KYC dla giełd oferujących wymianę kryptowalut oraz dla ICO
analiza transakcji na blockchain
CZĘŚĆ 2. Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w organizacji

Ekspert: Stefan Bryndza

1. Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej

najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami

wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML
3. Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych

sankcje w aspekcie międzynarodowym, regulacyjnym, operacyjnym
nowe rozwiązania dotyczące monitoringu transakcji
II DZIEŃ

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

CZĘŚĆ 1. Najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami ?
2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - ważny element wdrożenia nowych przepisów ustawy

zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej
tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej
3. Customer Due Diligence – jak dobrze zrozumieć zmiany wynikające z nowej ustawy

środki bezpieczeństwa finansowego - podejscie oparte na ryzyku?
outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego - kiedy jest możliwy?
relacje instytucji z podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z nowych przepisów
4. Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)

jak spełnić wymagania ustawy w stosunku do osób o statusie PEP
ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP
praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP
5. Istotne zmiany w zakresie blokady rachunku i wstrzymania transakcji

wpływ nowych przepisów na proces blokady rachunku / wstrzymania transakcji
zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach – kiedy i jak wykonać?
odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku
6. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy

kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF
zakres i tryb kontroli
sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
CZĘŚĆ 2. Szara strefa a proceder prania pieniędzy

1. Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy


2. Przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy (case study)?


3. Identyfikacja przestępstw bazowych – w tym prania pieniędzy (case study)

4. "Karuzela podatkowa” - mechanizm wyłudzenia podatku VAT:

jak funkcjonują "karuzele podatkowe",
kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,
możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”.

Informacje o prelegentach:

Paweł Kuskowski
Tomasz Wojtaszczyk
Stefan Bryndza

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1970 - 23% VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw egzamin końcowy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 06.08.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 07.08.2019 - 2 270 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Certyfikowany AML Oficer - poziom 2