Szkolenie: Certyfikowany AML Oficer - poziom 1

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-aml-oficer-poziom-1-70858

Informacje o szkoleniu

Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

zanowni Państwo!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu „Certyfikowany AML Oficer".
Instytucje coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Natomiast liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi i zadania dla podmiotów obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane do:

Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
Szefów Departamentów Compliance
Pracowników Departamentów Compliance
Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia:

DZIEŃ 1 - ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o regulacje i standardy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowana terroryzmu

1. NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY, FINANSOWANIE TERRORYZMU I SANKCJE – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

definicja i etapy prania pieniędzy
co to jest pranie pieniędzy
jak pieniądze są prane, przykłady z praktyki międzynarodowej
finansowanie terroryzmu
sankcje międzynarodowe - jak to działa, listy sanacyjne
Celem modułu jest poznanie:

międzynarodowych regulacjami wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na, system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe
2. ZADANIA REGULATORÓW I ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH W PROCESIE AML

Międzynarodowi regulatory i organizacje działające w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Bank Światowy
Financial Action Task Force
MoneyVal
Komitet Bazylejski
Komisja Europejska
Grupa Egmont
Grupa Wolfsberg
GIIF, KNF, NBP,
ZBP, PIU, izby….
Stowarzyszenie Compliance Polska
zadania krajowych regulatorów – GIIF, KNF, NBP
prace regulatorów i ich znaczenie dla praktyki AML:
ocena ryzyka prania pieniędzy UE a krajowa ocena ryzyka
czynniki wpływające na ryzyko
typologie
Regulacje:

rekomendacje FATF
IV Dyrektywa AML
US Patriot Act, Banking Secrecy Act, Kingpin Act
FATCA / CRS
Wytyczne EBA, Banku Światowego
Inne
Cele modułu - zapoznanie uczestników i dogłębna analiza międzynarodowych przepisów i dobrych praktyk oraz odniesienie ich do wymagań krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

3. NOWE METODY PRANIA PIENIĘDZY - PRZYKŁADY Z MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYKI

kryptowaluty – jakie niosą ryzyka ?
waluty wirtualne
karty przedpłacone
płatności mobilne
Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
Cele modułu jest omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy oraz wskazanie sposobu przeciwdziałania procederowi

4. PROCES ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY W INSTYTUCJI FINANSOWEJ

Jak poznać i zrozumieć klienta i jego potrzeby – zadania pracowników front-office
Skuteczne metody identyfikacji i weryfikacja klienta
kto jest klientem na potrzeby AML?
identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak radzić sobie ze złożonymi strukturami własnościowymi?
Cele modułu - poznanie najnowszych sposobów realizacji programu Know Your Customer.

5. OCENA KLIENTA NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYRODOWYCH INSTYTUCJI

ocena początkowa klienta
bieżąca ocena klient
monitorowanie i testowanie
zapobieganie ryzyku sankcji
Cele modułu - jest pokazanie aspektu międzynarodowego i najnowsze wymagania w zakresie oceny klienta.

6. KLASYFIKACJA KLIENTA I CZYNNIKI PODWYŻSZONEGO RYZYKA

czynniki podwyższonego ryzyka
Zasady oceny klienta
Uproszczone środki należytej staranności
Standardowe środki należytej staranności
Wzmocnione środki należytej staranności
Cele modułu - zdobycie umiejętności jak identyfikować i oceniać ryzyko związane z klientem oraz kiedy i jakie środki zapobiegawcze stosować

DZIEŃ 2, ZAGADNIENIA KRAJOWE

Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

[Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk]

MODUŁ 1. KLUCZOWE ZAGADNIENIA

pranie pieniędzy – zagrożenie dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
katalog instytucji obowiązanych i ich zadania
centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych
procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości
Celem modułu jest poznanie:

zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy
zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
nowych pojęć i definicji zawartych w projekcie ustawy
MODUŁ 2. ZARZĄDZANIE NA BAZIE OCENY RYZYKA

podejście oparte na ocenie ryzyka
zasady oceny ryzyka klienta
czynniki wpływające na ryzyko instytucji obowiązanej, klienta
outsourcing stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
Celem modułu jest poznanie:

praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem
czynników wpływających na ryzyko instytucji obowiązanej i klienta
zasad wyznaczenia oceny ryzyka klienta
MODUŁ 3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

środki bezpieczeństwa finansowego
identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
kto to jest PEP’s ? – nowe podejście
program „Poznaj Swojego Klienta”
Celem modułu jest poznanie:

katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz zmian w zakresie ich stosowania
zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania
praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a w oparciu o studium przypadku
MODUŁ 4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O TRANSAKCJACH DO GIIF

zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach
rejestr transakcji - co dalej?
zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
Celem modułu jest poznanie i zrozumienie:

zasad przekazywania informacji o transakcjach do GIIF, w tym transakcjach podejrzanych
różnic pomiędzy mechanizmem blokady rachunku, a wstrzymaniem transakcji
zagadnień związanych z prowadzeniem rejestru transakcji
MODUŁ 5. ANALIZA TRANSAKCJI

analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
karuzele podatkowe - przestępstwa dotyczące wyłudzeń VAT
analiza transakcji podejrzanych - studium przypadku
Celem modułu jest zrozumienie i opanowanie umiejętności:

rozpoznawania transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy
przygotowania zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych w oparciu o studium przypadku
MODUŁ 6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM

procedura zamrożenia wartości majątkowych
listy sankcyjne
Celem modułu jest zrozumienie i opanowanie umiejętności związanych z procedurą zamrożenia wartości majątkowych

MODUŁ 7. KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE

kto podlega karze?
jaka może być wysokość kary?
Celem modułu jest poznanie sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach oraz projekcie ustawy

MODUŁ 8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROCESIE AML/CFT

zidentyfikowane nieprawidłowości w procesie przeciwdziałania praniu
informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF w roku 2016
Celem modułu jest przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych

Informacje o prelegentach:

Paweł Kuskowski Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.
Tomasz Wojtaszczyk Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).
Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance;ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1970 - 23% VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiady, poczęstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Wydarzenie: Certyfikowany AML Oficer - poziom 1