Szkolenie: Certyfikowany AML Oficer - poziom 1

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-aml-oficer-poziom-1-71327-id608

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany AML Oficer - poziom 1


  ID szkolenia: 71327
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat:
 • Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 23-24.09.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-17.00
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze środowiska AML i compliance przygotowaliśmy unikatowy program edukacyjny – „Certyfikowany AML Oficer”, który został stworzony przez praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Zakres szkolenia został zatwierdzony przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska.

W trakcie szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zaprezentujemy najnowsze metody prania pieniędzy na podstawie przykładów. Ponadto przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i ich wpływu na zadania krajowych instytucji obowiązanych.

W drugim dniu szkolenia omówimy zadania i obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto przedstawimy zasady praktycznego przeciwdziałania praniu pieniędzy, m.in.: monitorowanie klienta i jego transakcji, typologie transakcji podejrzanych oraz aktualne trendy w krajowej praktyce prania pieniędzy. Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji obowiązanych do nowych przepisów zachęcamy Państwa do udział w praktycznym szkoleniu, które pozwoli Państwu na sprawne poruszanie się w gąszczu regulacji, definicji i wymagań oraz regulatorów.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
Szefów Departamentów Compliance
Pracowników Departamentów Compliance
Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia:

ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE

[Ekspert: Paweł Dudojc]

1. NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

co to jest pranie pieniędzy ?
definicja
etapy prania pieniędzy
przyczyny występowania procederu prania pieniędzy
jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy? jaki mają cel?
Czym jest finansowanie terroryzmu
Przeciwdziałanie terroryzmowi
Sankcje międzynarodowe
Cele modułu:

przedstawienie międzynarodowych regulacji wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
określenie wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy na system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe
2. PODMIOTY WYZNACZAJĄCE STANDARDY AML/CFT

Bank Światowy
Financial Action Task Force
MoneyVal
Komitet Bazylejski
Komisja Europejska
Grupa Egmont
Grupa Wolfsberg
OFAC, Kingpin Act
FATCA / CRS
Cele modułu – wskazanie międzynarodowych regulacji i dobrych praktyk w zakresie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

3. NOWE METODY PRANIA PIENIĘDZY - PRZYKŁADY Z MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYKI

kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?
crowdfunding
karty przedpłacone
płatności mobilne
organizacje non profit
usługi w zakresie nieformalnego transferu wartości
Cele modułu - omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy.

4. WYTYCZNE W SPRAWIE PODEJŚCIA OPARTEGO NA ANALIZIE RYZYKA ORAZ NADZORU NA BAZIE OCENY RYZYKA

Wdrożenie modelu RBS
Określenie czynników ryzyka ML/TF
Ocen ryzyka
Nadzór
Działania monitorujące i działania następcze
Cele modułu – przedstawienie charakterystyki podejścia opartego na analizie ryzyka w odniesieniu do AML/CFT oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka, które powinny stosować organy nadzorcze.

5. WTYCZNE W SPRAWIE STOSOWANIA UPROSZCZONYCH I WZMOŻONYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO ORAZ CZYNNIKI RYZYKA

Wprowadzenie do oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
Metodologia oraz czynniki ryzyka
Ocena ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Zarządzanie ryzykiem – uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
Monitorowanie i przegląd
Cele modułu – zaprezentowanie najnowszych wymagań międzynarodowych w zakresie stosowania uproszczonych oraz wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, a także oceny ryzyka.

DZIEŃ 2, ZAGADNIENIA KRAJOWE
Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

[Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk]

1. PRANIE PIENIĘDZY – ZAGROŻENIEM DLA SYSTEMU FINANSOWEGO I INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nowe definicje, przepisy generalne, przepisy przejściowe)
krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących
Cele modułu:

identyfikacja zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy
poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
zdobycie wiedzy nt. nowych pojęć i definicji zawartych w ustawie
2. WEWNĘTRZNE PROCEDURY INSTYTUCJI ORAZ WYZNACZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA AML

procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?
kiedy i jak poprawnie przygotować procedurę grupową i procedurę whistleblowing
wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie
Cele modułu:

poznanie zakresu wewnętrznych regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
jak praktycznie podejść do zadania przy opracowaniu regulacji
kogo należy wskazać jako osoby odpowiedzialne za wdrożenie i wykonywanie obowiązków określonych w ustawie w organizacji
3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

środki bezpieczeństwa finansowego – jaki jest ich cel?
program „Poznaj Swojego Klienta”
ustalenie beneficjenta rzeczywistego - jak poprawnie zrealizować obowiązek ?
centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?
Cele modułu:

poznanie katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a
poznanie zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania
4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ (GIIF)

zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF w świetle nowych przepisów
zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?
blokada rachunku a wstrzymanie transakcji
Cele modułu:

poznanie zasad przekazywania informacji o transakcjach do GIIF oraz procesu wstrzymania transakcji / blokady rachunku w związku z przestępstwem prania pieniędzy, jak również w przypadku innych przestępstw finansowych
zrozumienie różnic pomiędzy mechanizmem blokady rachunku, a wstrzymaniem transakcji
5. MONITOROWANIE TRANSAKCJI ELEMENTEM PODEJŚCIA OPARTEGO NA RYZYKU

analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje – jak zidentyfikować proceder prania pieniędzy
analiza transakcji podejrzanych - studium przypadku
Cele modułu:

rozpoznawanie transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy
przygotowanie zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych
6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM

procedura zamrożenia wartości majątkowych
listy sankcyjne - kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
Cele modułu - zrozumienie i opanowanie procedury zamrożenia wartości majątkowych

7. KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE

kary administracyjne – tryb nałożenia kary i wysokość kary pieniężnej
odpowiedzialność karna
najczęściej popełniane błędy i uchybienia w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez instytucje obowiązane
informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF w roku 2017
Cele modułu:

poznanie typów sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach
przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych

Informacje o prelegentach:

Paweł Kuskowski


Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.
Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.
Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju.
Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoina), w szczególności w aspekcie Compliance i AML. Współpracuje z najbardziej innowacyjnymi firmami w tym zakresie.
Jest twórcą prestiżowych programów szkoleniowych i certyfikujących w zakresie compliance i AML. Od czterech lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszającego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracującego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy International Compliance Association.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Bankowość i Finanse na Uniwersytecie w Udine we Włoszech.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2170 - 23% VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

CENA REGULARNA: Szkolenie + egzamin

Zgłoszenie do 09.09.2019 2170 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie od 10.09.2019 2470 PLN + 23% VAT
CENA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE:
Szkolenie + egzamin

Zgłoszenie do 09.09.2019 1670 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie od 10.09.2019 1970 PLN + 23% VAT
Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Wydarzenie: Certyfikowany AML Oficer - poziom 1