Certyfikowany AML Oficer - poziom 1

O szkoleniu

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu „Certyfikowany AML Oficer". Instytucje coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Natomiast liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi i zadania dla podmiotów obowiązanych.

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do realizacji obowiązków, w tym m.in.: wdrożenia nowych procedur wewnętrznych, przygotowania oceny instytucji oraz zmiany podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze środowiska AML i compliance przygotowaliśmy unikatowy program edukacyjny – „Certyfikowany AML Oficer”, który został stworzony przez praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Zakres szkolenia został zatwierdzony przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska.
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
 • Szefów Departamentów Compliance
 • Pracowników Departamentów Compliance
 • Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
 • Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
 • Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia

ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE

[Ekspert: Paweł Dudojc]

1. NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

co to jest pranie pieniędzy ?
definicja
etapy prania pieniędzy
przyczyny występowania procederu prania pieniędzy
jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy? jaki mają cel?
Czym jest finansowanie terroryzmu
Przeciwdziałanie terroryzmowi
Sankcje międzynarodowe
Cele modułu:

przedstawienie międzynarodowych regulacji wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
określenie wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy na system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe
2. PODMIOTY WYZNACZAJĄCE STANDARDY AML/CFT

Bank Światowy
Financial Action Task Force
MoneyVal
Komitet Bazylejski
Komisja Europejska
Grupa Egmont
Grupa Wolfsberg
OFAC, Kingpin Act
FATCA / CRS
Cele modułu – wskazanie międzynarodowych regulacji i dobrych praktyk w zakresie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

3. NOWE METODY PRANIA PIENIĘDZY - PRZYKŁADY Z MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYKI

kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?
crowdfunding
karty przedpłacone
płatności mobilne
organizacje non profit
usługi w zakresie nieformalnego transferu wartości
Cele modułu - omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy.

4. WYTYCZNE W SPRAWIE PODEJŚCIA OPARTEGO NA ANALIZIE RYZYKA ORAZ NADZORU NA BAZIE OCENY RYZYKA

Wdrożenie modelu RBS
Określenie czynników ryzyka ML/TF
Ocen ryzyka
Nadzór
Działania monitorujące i działania następcze
Cele modułu – przedstawienie charakterystyki podejścia opartego na analizie ryzyka w odniesieniu do AML/CFT oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka, które powinny stosować organy nadzorcze.

5. WTYCZNE W SPRAWIE STOSOWANIA UPROSZCZONYCH I WZMOŻONYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO ORAZ CZYNNIKI RYZYKA

Wprowadzenie do oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
Metodologia oraz czynniki ryzyka
Ocena ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Zarządzanie ryzykiem – uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
Monitorowanie i przegląd
Cele modułu – zaprezentowanie najnowszych wymagań międzynarodowych w zakresie stosowania uproszczonych oraz wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, a także oceny ryzyka.

DZIEŃ 2, ZAGADNIENIA KRAJOWE
Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

[Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk]

1. PRANIE PIENIĘDZY – ZAGROŻENIEM DLA SYSTEMU FINANSOWEGO I INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nowe definicje, przepisy generalne, przepisy przejściowe)
krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących
Cele modułu:

identyfikacja zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy
poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
zdobycie wiedzy nt. nowych pojęć i definicji zawartych w ustawie
2. WEWNĘTRZNE PROCEDURY INSTYTUCJI ORAZ WYZNACZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA AML

procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?
kiedy i jak poprawnie przygotować procedurę grupową i procedurę whistleblowing
wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie
Cele modułu:

poznanie zakresu wewnętrznych regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
jak praktycznie podejść do zadania przy opracowaniu regulacji
kogo należy wskazać jako osoby odpowiedzialne za wdrożenie i wykonywanie obowiązków określonych w ustawie w organizacji
3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

środki bezpieczeństwa finansowego – jaki jest ich cel?
program „Poznaj Swojego Klienta”
ustalenie beneficjenta rzeczywistego - jak poprawnie zrealizować obowiązek ?
centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?
Cele modułu:

poznanie katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a
poznanie zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania
4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ (GIIF)

zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF w świetle nowych przepisów
zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?
blokada rachunku a wstrzymanie transakcji
Cele modułu:

poznanie zasad przekazywania informacji o transakcjach do GIIF oraz procesu wstrzymania transakcji / blokady rachunku w związku z przestępstwem prania pieniędzy, jak również w przypadku innych przestępstw finansowych
zrozumienie różnic pomiędzy mechanizmem blokady rachunku, a wstrzymaniem transakcji
5. MONITOROWANIE TRANSAKCJI ELEMENTEM PODEJŚCIA OPARTEGO NA RYZYKU

analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje – jak zidentyfikować proceder prania pieniędzy
analiza transakcji podejrzanych - studium przypadku
Cele modułu:

rozpoznawanie transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy
przygotowanie zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych
6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM

procedura zamrożenia wartości majątkowych
listy sankcyjne - kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
Cele modułu - zrozumienie i opanowanie procedury zamrożenia wartości majątkowych

7. KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE

kary administracyjne – tryb nałożenia kary i wysokość kary pieniężnej
odpowiedzialność karna
najczęściej popełniane błędy i uchybienia w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez instytucje obowiązane
informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF w roku 2017
Cele modułu:

poznanie typów sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach
przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych

Czas trwania

10-17

Prelegenci

Tomasz Wojtaszczyk


Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).
Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance;ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości,
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu przestępczości gospodarczej (pranie pieniędzy, oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.
Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.
Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT (uzyskałcertyfikat PRINCE 2 Foundation).
Posiada doświadczenie trenerskie - ukończył certyfikowane szkolenie „Train the trainer”.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 23-24 listopad 2021
Online 23-24 wrzesień 2021
Online 13-14 lipiec 2021
Online 11-12 maj 2021
Online 9-10 marzec 2021

Rejestracja

Cena Early Bird
cena za osobę przy zgłoszeniu na min. 15 dni przed szkoleniem
2 170
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • egzamin
Zapisz się
Cena standardowa
cena za osobę
2 470
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • egzamin
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o rejestrację przez formularz dostępny na tej stronie. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem i przekażemy wszelkie informacje. W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez formularz rejestracji bądź telefonicznie.

Komputer z mikrofonem, kamerą i dostępem do Internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!