Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-aml-oficer-poziom-1-71424-id608

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany AML Oficer - poziom 1


  ID szkolenia: 71424
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Bankowość, ubezpieczenia, finanse
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-17
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu „Certyfikowany AML Oficer". Instytucje coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Natomiast liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi i zadania dla podmiotów obowiązanych.

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do realizacji obowiązków, w tym m.in.: wdrożenia nowych procedur wewnętrznych, przygotowania oceny instytucji oraz zmiany podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze środowiska AML i compliance przygotowaliśmy unikatowy program edukacyjny – „Certyfikowany AML Oficer”, który został stworzony przez praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Zakres szkolenia został zatwierdzony przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
Szefów Departamentów Compliance
Pracowników Departamentów Compliance
Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia:

ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE

[Ekspert: Paweł Dudojc]

1. NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

co to jest pranie pieniędzy ?
definicja
etapy prania pieniędzy
przyczyny występowania procederu prania pieniędzy
jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy? jaki mają cel?
Czym jest finansowanie terroryzmu
Przeciwdziałanie terroryzmowi
Sankcje międzynarodowe
Cele modułu:

przedstawienie międzynarodowych regulacji wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
określenie wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy na system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe
2. PODMIOTY WYZNACZAJĄCE STANDARDY AML/CFT

Bank Światowy
Financial Action Task Force
MoneyVal
Komitet Bazylejski
Komisja Europejska
Grupa Egmont
Grupa Wolfsberg
OFAC, Kingpin Act
FATCA / CRS
Cele modułu – wskazanie międzynarodowych regulacji i dobrych praktyk w zakresie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

3. NOWE METODY PRANIA PIENIĘDZY - PRZYKŁADY Z MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYKI

kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?
crowdfunding
karty przedpłacone
płatności mobilne
organizacje non profit
usługi w zakresie nieformalnego transferu wartości
Cele modułu - omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy.

4. WYTYCZNE W SPRAWIE PODEJŚCIA OPARTEGO NA ANALIZIE RYZYKA ORAZ NADZORU NA BAZIE OCENY RYZYKA

Wdrożenie modelu RBS
Określenie czynników ryzyka ML/TF
Ocen ryzyka
Nadzór
Działania monitorujące i działania następcze
Cele modułu – przedstawienie charakterystyki podejścia opartego na analizie ryzyka w odniesieniu do AML/CFT oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka, które powinny stosować organy nadzorcze.

5. WTYCZNE W SPRAWIE STOSOWANIA UPROSZCZONYCH I WZMOŻONYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO ORAZ CZYNNIKI RYZYKA

Wprowadzenie do oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
Metodologia oraz czynniki ryzyka
Ocena ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Zarządzanie ryzykiem – uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
Monitorowanie i przegląd
Cele modułu – zaprezentowanie najnowszych wymagań międzynarodowych w zakresie stosowania uproszczonych oraz wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, a także oceny ryzyka.

DZIEŃ 2, ZAGADNIENIA KRAJOWE
Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

[Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk]

1. PRANIE PIENIĘDZY – ZAGROŻENIEM DLA SYSTEMU FINANSOWEGO I INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nowe definicje, przepisy generalne, przepisy przejściowe)
krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących
Cele modułu:

identyfikacja zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy
poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
zdobycie wiedzy nt. nowych pojęć i definicji zawartych w ustawie
2. WEWNĘTRZNE PROCEDURY INSTYTUCJI ORAZ WYZNACZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA AML

procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?
kiedy i jak poprawnie przygotować procedurę grupową i procedurę whistleblowing
wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie
Cele modułu:

poznanie zakresu wewnętrznych regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
jak praktycznie podejść do zadania przy opracowaniu regulacji
kogo należy wskazać jako osoby odpowiedzialne za wdrożenie i wykonywanie obowiązków określonych w ustawie w organizacji
3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

środki bezpieczeństwa finansowego – jaki jest ich cel?
program „Poznaj Swojego Klienta”
ustalenie beneficjenta rzeczywistego - jak poprawnie zrealizować obowiązek ?
centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?
Cele modułu:

poznanie katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a
poznanie zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania
4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ (GIIF)

zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF w świetle nowych przepisów
zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?
blokada rachunku a wstrzymanie transakcji
Cele modułu:

poznanie zasad przekazywania informacji o transakcjach do GIIF oraz procesu wstrzymania transakcji / blokady rachunku w związku z przestępstwem prania pieniędzy, jak również w przypadku innych przestępstw finansowych
zrozumienie różnic pomiędzy mechanizmem blokady rachunku, a wstrzymaniem transakcji
5. MONITOROWANIE TRANSAKCJI ELEMENTEM PODEJŚCIA OPARTEGO NA RYZYKU

analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje – jak zidentyfikować proceder prania pieniędzy
analiza transakcji podejrzanych - studium przypadku
Cele modułu:

rozpoznawanie transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy
przygotowanie zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych
6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM

procedura zamrożenia wartości majątkowych
listy sankcyjne - kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
Cele modułu - zrozumienie i opanowanie procedury zamrożenia wartości majątkowych

7. KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE

kary administracyjne – tryb nałożenia kary i wysokość kary pieniężnej
odpowiedzialność karna
najczęściej popełniane błędy i uchybienia w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez instytucje obowiązane
informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF w roku 2017
Cele modułu:

poznanie typów sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach
przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych

Informacje o prelegentach:

Tomasz Wojtaszczyk


Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).
Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance;ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości,
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu przestępczości gospodarczej (pranie pieniędzy, oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.
Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.
Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT (uzyskałcertyfikat PRINCE 2 Foundation).
Posiada doświadczenie trenerskie - ukończył certyfikowane szkolenie „Train the trainer”.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2170 zł + 23% VAT cena za osobę

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

wysłanie formularza poprzez stronę internetową

Wydarzenie: Certyfikowany AML Oficer - poziom 1