Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-asystent-zarzadu-i-rady-nadzorczej-70885-id608

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej


  ID szkolenia: 70885
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  otel Novotel Centrum****
  powstańców śląskich 7
  wroclaw
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Certyfikowane warsztaty dla Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej to zbiór najistotniejszej wiedzy prawno-organizacyjnej w obsłudze organów spółki. Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy poznają nie tylko interpretacje zapisów, najnowsze orzecznictwo, ale prześledzą metody postępowania i stosowania skutecznych rozwiązań w zakresie organizacji i wsparcia organów spółki. Szczegółowa analiza dokumentacji pojawiającej się w obsłudze zarządu oraz rady nadzorczej ma stanowić wsparcie dla tworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego wsparcia dla organów spółki.

Podczas szkolenia dowiesz się:

Jak stosować i interpretować najnowsze regulacje prawne dla spółek
Jak funkcjonuje zarząd i rada nadzorcza
Jakie uprawnienia mają wspólnicy i akcjonariusze
Jak przygotować i koordynować przebieg posiedzeń
Jak prowadzić zapis przebiegu posiedzenia
Jak analizować zapisy umowne i koordynować proces kontraktowania
Jak postępować z różnego rodzaju dokumentacją pojawiającą się w biurze obsługi organów
Jak organizować sprawny system obiegu dokumentów występujących w firmie
Jak wprowadzane są zmiany do umów/statutów i jakie ma to konsekwencje dla funkcjonowania spółki
Jak stosować bezpieczne rozwiązania w zakresie przechowywania dokumentów spółki
Jak budować własny rytm dobowy w oparciu o zasoby własne w codziennej pracy?
Mindfulness a stres - różnice w radzeniu sobie w obliczu wyzwań zawodowych
Jak stres zwiększa nasze możliwości, a jak staje się wrogiem naszej wydajności?

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:

Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika Biura Zarządu
Specjaliści ds. obsługi władz spółki
Specjaliści ds. organizacyjnych
Referenci w biurach zarządu

Program szkolenia:

DZIEŃ I

09.30-10.00 rejestracja uczestników
10.00- rozpoczęcie zajęć


Ekspert: mec. Romana Pietruk


ASYSTENCKI ZESTAW PRZEPISÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH FUNKCJONOWANIE FIRMY
Jak stosować najnowsze regulacje i kluczowe przepisy w sprawniejszej obsłudze organów spółki?

Wrażliwe punkty obsługi zarządu – regulacje KSH, KC oraz innych ustaw – interpretacje, orzecznictwo
Praktyki prawno-formalne pozakodeksowe – jak usprawniać obsługę zarządu?
Obowiązki informacyjne spółki – czego należy przestrzegać, a co grozi w przypadku uchybień?
Informacje o spółce ujawniane na stronie internetowej
Zmiany w kapitale zakładowym
Case study: najnowsze orzecznictwo

ORIENTACJA W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ I PRAWNEJ FIRMY ORAZ ZNAJOMOŚĆ UPRAWNIEŃ ORGANÓW SPÓŁKI
Jaka wiedza o funkcjonowaniu spółki usprawni realizację asystenckich zadań?

Jak zorganizowane są władze w różnych formach prawnych spółek?
Jakie są możliwe formy organizacji zarządów?
W jaki sposób powoływany jest zarząd?
W jakich sprawach zarząd podejmuje decyzje i jak przebiega ich realizacja?
W jakich sprawach zarząd reprezentuje interesy spółki?
Jak powoływani są pełnomocnicy zarządu?
Wygasanie mandatów, a odwołanie członka zarząd – procedury, pisma, uregulowania wewnętrzne
Rola rady nadzorczej
Uprawnienia rady nadzorczej oraz jej członkowie
Jakimi sprawami zajmuje się rada nadzorcza?
Jak przebiega proces powołania i odwołania członka rady nadzorczej?
Case study: Zarząd, a pełnomocnik zarządu
Case study: Uprawnienia, a działania rady nadzorczej w praktyce
Case study: Wyjątkowe formy funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej

ASYSTENT W BIURZE OBSŁUGI ORGANÓW W KONTAKCIE ZE WSPÓLNIKAMI/AKCJONARIUSZAMI
Jak z poziomu biura obsługi organów współpracować ze wspólnikami/akcjonariuszami?

Wspólnicy spółki z o.o., akcjonariusze mniejszościowi vs większościowy w spółce akcyjnej
Jakie uprawnienia mają wspólnicy/akcjonariusze?
Czego mogą żądać ze strony biura obsługi organów?
Prawo indywidualnej kontroli spraw spółki przez wspólników/udziałowców, udział pośredników, a udostępnianie dokumentacji
W jakich sprawach spółki decyduje Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników?
Case study: Żądanie informacji i wyjaśnień przez Wspólników/Akcjonariuszy

PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA POSIEDZEŃ ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ
Jak zorganizować posiedzenia zgodnie z przepisami oraz wewnętrznymi uregulowaniami?

W jakich sprawach zwoływane są posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników?
Jak wygląda proces organizacji posiedzenia?
Co należy przygotować do posiedzenia?
Jak przygotować projekt uchwały?
Jakie są różne zasady zwoływania posiedzeń? Jakie są pułapki tego procesu? Jakie są najlepsze rozwiązana w zakresie powiadamiania o posiedzeniu?
Porządek obrad – w jaki sposób powinno przebiegać posiedzenie?
Możliwe rodzaje głosowań oraz ich skutki
Case study: projekt uchwały
Case study: procedury przygotowania posiedzeń

ORGANIZACJA PROCESU PROTOKOŁOWANIA OBRAD ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ
Jak prowadzić zapis przebiegu posiedzenia?

Obligatoryjne elementy protokołu
Tworzenie protokołów
Udostępnianie protokółu, kto podpisuje i przechowuje protokół?
Przechowywanie protokołów w księdze protokołów
Udostępnianie protokołów
Case study: Protokoły z posiedzeń

KOORDYNACJA POSTĘPOWANIE KONTRAKTOWEGO
Jak analizować zapisy umowne i koordynować proces kontraktowania?

Reprezentacja spółki, a powoływanie pełnomocników handlowych?
Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia
Do czego może zostać uprawniony pełnomocnik w umowach handlowych?
Specyfika umów handlowych z udziałem członków zarządów i pełnomocników zarządów; kluczowe zapisy
Jakie zapisy zabezpieczają umowę i jak wyłapać niekorzystne dla spółki zapisy?
Case study: Odpowiedzialność pełnomocników, a przekroczenie uprawnień
Case study: Skutki błędów w umowach handlowych

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II

08.30-09.00 rejestracja uczestników
09.00- rozpoczęcie zajęć

STANDARDY OBSŁUGI, PRZYGOTOWYWANIE SPOTKAŃ, BUDOWANIE KOMPETENCJI DORADCZYCH, WSPARCIE WŁADZ SPÓŁKI

Ekspert: Arkadiusz Żurek

BUDOWANIE WYSOKICH STANDARDÓW OBSŁUGI WŁADZ SPÓŁKI
Profesjonalne kierowanie procesem zarządzania biurem

Oczekiwania zarządu/rady nadzorczej wobec jakości obsługi biura
Myślenie procesowe w obsłudze biura zarządu spółki
Zasady, normy, wartości w organizacji, a jej postrzeganie
Obsługa zarządu/rady nadzorczej, jako wsparcie kluczowego klienta wewnętrznego
Rozpoznawanie i zaspokajanie oczekiwań władz spółki
DOSKONALENIE STANDARDÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE
Efektywna obsługa organów pod kątem kilku projektów

Oczekiwania organów spółki wobec multizadaniowości asystenta
Efektywne ułożenie struktury i wykorzystanie czasu pracy
Techniki pracy pod presją czasu
KOMPETENCJE DORADCZE ASYSTENT WOBEC NAJWYŻSZYCH WŁADZ SPÓŁKI
Asystent zarządu jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji strategicznych

Zrozumienie perspektywy drugiej strony
Tworzenie zaangażowania
Tworzenie nowego punktu widzenia i wizji stanu docelowego
Technika zobowiązania – ustalenie dalszych działań wobec danej sytuacji, problemu
PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI NA WYSTĄPIENIE PRZEŁOŻONEGO
Techniki tworzenia efektywnej, ciekawej i realizującej cele wystąpienia profesjonalnej prezentacji?

Jak zbudować efektywną prezentację?
Jakie informacje i w jaki sposób zebrać, aby przygotować prezentację?
Założenia merytoryczne prezentacji – czyli jakie są cele ogólne i szczegółowe?
Praktyczne przygotowanie planu. Charakterystyka elementów składowych – czas, układ merytoryczny
Przygotowanie i konstrukcja materiałów sprzyjających realizacji celów
Przygotowanie miejsca prezentacji
Prezentacja w ostatniej chwili (praktyczne rady)
PRZYGOTOWANIE SPOTKAŃ I ZEBRAŃ - ZAAWANSOWANE TECHNIKI KOMUNIKACYJNE
Zarządzanie procesem przygotowania, prowadzenia i zamykania spotkań, zebrań, narad

Przygotowanie spotkania na zlecenie przełożonego
Ustalenie porządku obrad
Komunikacja celów spotkania i rezultatów
Rozpoczęcie spotkania i komunikacja oczekiwań
Stawianie konstruktywnych pytań
Prezentowanie możliwy rozwiązań – język otwartości i budowania przestrzeni dla drugiej strony
Przedstawianie rekomendacji
Techniki odpowiadania na zastrzeżenia
Zamknięcie zebrania, podsumowanie wyników i rozwiązań oraz ustalenie planu działania
Działania zamykające i inicjujące pracę po spotkaniu.
15.30 zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Arkadiusz Żurek Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 20.03.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 21.03.2019 - 2 070 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej