Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik ISO 22301:2019

O szkoleniu

W ramach szkolenia uczestnicy poznają wymagania normy, ich interpretacje oraz sposoby realizacji. Poznają rolę i zadania funkcji pełnomocnika na etapie wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania. Omawiane są etapy i sposoby skutecznego wdrożenia systemu. Zajęcia prowadzone na bazie studium przypadku pozwalają samodzielnie prześledzić i przeanalizować przykładowe wdrożenie systemu.

Podczas warsztatów uczestnicy aktywnie przygotowują się do przeprowadzenia audytu, opracowują pytania audytowe, biorą udział w audytach szkoleniowych. Ćwiczą interpretację wymagań normy, identyfikację niezgodności, wyznaczanie działań korygujących i zapobiegawczych. Dodatkowo są prezentowane podstawy komunikacji niewerbalnej oraz elementy socjotechniki audytowej.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania wg normy ISO 22301:2019 (BS 25999), w tym samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania ustaleń audytu wewnętrznego.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

Kandydaci na Pełnomocników ds. systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301:2019 (BS 25999) oraz na audytorów wewnętrznych systemu.

Program szkolenia

Blok 1 – Zasady działania systemu, wymagania

 • Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
 • Zasady systemu zarządzania.
 • Podejście procesowe.
 • Omówienie wymagań normy ISO 22301:2019 (BS 25999).
 • Praca z normą.
 • Analiza BIA (Business Impact Analysis).
 • Analiza ryzyka.
 • Zasady dokumentowania procesów.
 • Strategia i ciągłość działania.
 • Dokumentacja systemu.
 • Plany ciągłości działania.
 • Warsztaty

Audytor wewnętrzny nie ocenia, nie wydaje wyroków, ale sprawdza zgodność systemu i wspólnie z audytowanym poszukuje jego usprawnień. W bloku kandydaci na audytorów poznają swoje uprawnienia i odpowiedzialności, praktycznie przechodzą procedurę przygotowania się do audytu, wyboru właściwych punktów normy, układają listy pytań zależne od stanowiska osoby audytowanej.

Prezentowane scenki audytowe analizowane są pod kątem ich poprawności, przyczyn wystąpienia problemów oraz sposobów ich zapobiegania.
Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli audytora, ale również osoby audytowanej.
Omawiany jest sposób zachowania oraz komunikaty wydawane przez stronę pytaną i pytającą. Po przeprowadzonych audytach wypełniane i omawiane są raporty z audytu, do przykładowych niezgodności przypisywane są punkty normy oraz omawiane możliwe działania korygujące.

Blok 2 – Działania audytowe

 • Plan i program audytu – warsztaty
 • Przygotowanie do audytu
 • Zasady układania pytań – warsztat: opracowanie listy pytań audytowych
 • Przeprowadzenie audytu
 • Przebieg audytu
 • Metody zbierania informacji
 • Podstawy komunikacji
 • Relacja audytor – audytowany, zachowania audytowanych i audytorów
 • Zniekształcenia komunikacji
 • Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 • Warsztat: Przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.
 • Zakończenie audytu
 • Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.
 • Działanie korygujące a zapobiegawcze.
 • Najczęściej popełniane błędy

Blok 3 – Pełnomocnik ds. Ciągłości działania

 • Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. Ciągłości działania, odpowiedzialności i zadań do realizacji.
 • Proces doskonalenia,
 • Działania korygujące i zapobiegawcze,
 • Przegląd zarządzania,
 • Rola pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania ciągłością działania,
 • Omówienie sposobów oceny dokonywanej w trakcie auditu certyfikującego.
 • Wybór jednostki certyfikującej.
 • Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Trener Centrum Doskonalenia

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 9-10 czerwiec 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 100
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.
03-890 Warszawa
Zamkowa 2/5
woj. mazowieckie
Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Projekty wdrożeniowe: * System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000, * System zarządzania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.
03-890 Warszawa Zamkowa 2/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!