Certyfikowany Compliance Oficer CCO1

O szkoleniu

COMPLIANCE, AML

Compliance stało się w ostatnich latach hasłem do sukcesu. Każda instytucja finansowa zdaje sobie sprawę jak ważny jest to obszar działalności w organizacji. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do kompetencji osób zajmujących te stanowiska.

Compliance Oficer to niezależna osoba, która w skuteczny sposób musi połączyć znajomość prawa, biznesu w którym pracuje oraz elementów etyki.

To także osoba, która musi umieć utrzymać kręgosłup moralny często w spotkaniu z konfliktującymi interesami Zarządu.

Zapraszamy do udziału w programie certyfikacji kwalifikacji obszaru Compliance i AML.

Pierwsze ze szkoleń składających się na system obejmuje zestaw kwalifikacji Certyfikowanego Compliance Oficera 1.
Dlaczego warto wziąć udział?

Program naszego szkolenia powstawał pod okiem doświadczonych praktyków, a w skład jego rady programowej weszli szefowie działów Compliance największych polskich instytucji finansowych. Dlatego możemy zagwarantować najwyższą jakość zajęć, o którą było trudno do tej pory na polskim rynku szkoleń i kursów dotyczących zapewnienia zgodności. Przygotowany przez nas program szkoleń i egzaminów walidacyjnych, pozwala pracownikom obszaru compliance i AML osiągać sukcesy zawodowe zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Udział w szkoleniu Certyfikowany Compliance Oficer pozwala na zdobycie wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, któa pozwala sprawnie poruszać się w tematyce Compliance. Certyfikat, który mogą Panśtwo uzyskać po skończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu umocni Państwa pozycję zawodową.

Szkolenie składa się z dwóch etapów:

 1. szkolenie
 2. egzamin walidacyjny
Kto powinien wziąć udział?
 • Managerowie i pracownicy Departamentów Compliance (zapewnienia zgodności)
 • Managerowie i pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy - AML
 • Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
 • Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML i Compliance
 • Managerowie działów ryzyka, a także prawnicy, doradcy i Członkowie Zarządu
 • osoby wiążące swoją ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia

Dzień I:

ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM
ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE FUNKCJI COMPLIANCE

 • Compliance w organizacji
 • Modele funkcji Compliance w organizacji
 • Zasada proporcjonalności
 • Różnice wynikające z charakteru działalności.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA COMPLIANCE?

 • Rola zarządu i rady nadzorczej
 • Rola menadżerów wyższego stopnia oraz innych działów biznesu
 • Odpowiedzialność działu Compliance
 • Compliance poza działem Compliance
 • Model 3 lini obrony
 • Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance

FUNKCJA COMPLIANCE
MIEJSCE I MISJA COMPLIANCE W ORGANIZACJI

 • Niezależność funkcji Compliance
 • Formalny status
 • Zapobieganie konfliktom interesów
 • Dostęp do informacji i personelu
 • Odpowiednie zasoby i szkolenia

ZADANIA COMPLIANCE
ZAKRES REGULARNYCH ZADAŃ COMPLIANCE

 • Etyka i postępowanie
 • Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i procedur
 • Dostarczanie odpowiednich treningów

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE ORAZ PROGRAM DZIAŁU COMPLIANCE

 • Polityki
 • Procedury wewnętrzne
 • Program działu Compliance

MAPOWANIE ŚWIATA COMPLIANCE

 • Mapowanie regulacji
 • Regulacje a Twoja firma
 • Mapowanie struktury firmy
 • Firmy i inne podmioty
 • Jednostki biznesu
 • Zewnętrzni dostawcy usług
 • Doradzanie i edukacja
 • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance
 • Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
 • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi

KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
NADZÓR NAD PODMIOTAMI SEKTORA FINANSOWEGO

 • KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW
 • Inne podmioty Nadzoru

PRAWO I REGULACJE POLSKIE
REGULACJE W COMPLIANCE

 • Główne regulacje polskie
 • Hierarchia aktów prawnych i regulacji
 • Uchwała i rekomendacja KNF
 • Dobre praktyki

REGULACJE UNIJNE
WSPÓLNY RYNEK ORAZ EUROPEJSKI SYSTEM NADZORU NAD RYNKIEM FINANSOWYM
ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB
SYSTEM PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ

 • Dyrektywy,
 • Rozporządzenia
 • Rekomendacje

REGULACJE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
SFERY REGULACJI W INSTYTUCJI FINANSOWEJ

 • Kredyty i działalność kredytowa
 • AML, produkty inwestycyjne
 • Bank Assurance
 • Ład Korporacyjny
 • Ochrona informacji, ochrona konkurencji i konsumentów

Czas trwania

10-17.30

Prelegenci

Dr Łukasz Cichy jest doktorem nauk prawnych i ekspertem GRC (Governance Risk Compliance), specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

Doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania , w szczególności odnośnie compliance i kontroli wewnętrznej, w tym modelach COSO, Rekomendacji H KNF, Rekomendacji Z KNF, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń.

Jest autorem wielu artykułów i opracowań, a także jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.

Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance.

Gdzie i kiedy

Online 10 czerwiec 2021

Gdzie i kiedy

Online 14 kwiecień 2021

Gdzie i kiedy

Online 10 luty 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 czerwiec 2020
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena przy wczesnym zgłoszeniu
cena obowiązuje przy zgłoszeniu na min. 14 dni przed terminem szkolenia
1 870
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • możliwość wzięcia udziału w egzaminie walidacyjnym i otrzymanie certyfikatu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji CCO1
Zapisz się
Cena standardowa
obowiązuje przy zgłoszeniu na 14 i mniej dni przed szkoleniem
2 170
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • możliwość wzięcia udziału w egzaminie walidacyjnym i otrzymanie certyfikatu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji CCO1
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na tej stronie. Po jego otrzymaniu niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia rejestracji i przekazania wszelkich szczegółów organizacyjnych.

Komputer z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!