Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-compliance-oficer-poziom-1-72094-id608

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Compliance Oficer poziom 1


  ID szkolenia: 72094
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Bankowość, ubezpieczenia, finanse
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-17.30
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

COMPLIANCE, AML

Compliance stało się w ostatnich latach hasłem do sukcesu. Każda instytucja finansowa zdaje sobie sprawę jak ważny jest to obszar działalności w organizacji. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do kompetencji osób zajmujących te stanowiska.

Compliance Oficer to niezależna osoba, która w skuteczny sposób musi połączyć znajomość prawa, biznesu w którym pracuje oraz elementów etyki.

To także osoba, która musi umieć utrzymać kręgosłup moralny często w spotkaniu z konfliktującymi interesami Zarządu.

Zapraszamy do udziału w programie certyfikacji kwalifikacji obszaru Compliance i AML.

Pierwsze ze szkoleń składających się na system obejmuje zestaw kwalifikacji Certyfikowanego Compliance Oficera 1.

Szkolenie skierowane jest do:

Managerowie i pracownicy Departamentów Compliance
Managerowie i pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML i compliance
Managerowie działów ryzyka,
prawnicy
doradcy
Członkowie Zarządu
osoby wiążące swoją ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia:

Program:
8 CZERWCA 2020

ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM
ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE FUNKCJI COMPLIANCE
Compliance w organizacji
Modele funkcji Compliance w organizacji
Zasada proporcjonalności
Różnice wynikające z charakteru działalności.
KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA COMPLIANCE?
Rola zarządu i rady nadzorczej
Rola menadżerów wyższego stopnia oraz innych działów biznesu
Odpowiedzialność działu Compliance
Compliance poza działem Compliance
Model 3 lini obrony
Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance
FUNKCJA COMPLIANCE
MIEJSCE I MISJA COMPLIANCE W ORGANIZACJI
Niezależność funkcji Compliance
Formalny status
Zapobieganie konfliktom interesów
Dostęp do informacji i personelu
Odpowiednie zasoby i szkolenia
ZADANIA COMPLIANCE
ZAKRES REGULARNYCH ZADAŃ COMPLIANCE
Etyka i postępowanie
Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i procedur
Dostarczanie odpowiednich treningów
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE ORAZ PROGRAM DZIAŁU COMPLIANCE
Polityki
Procedury wewnętrzne
Program działu Compliance
MAPOWANIE ŚWIATA COMPLIANCE
Mapowanie regulacji
Regulacje a Twoja firma
Mapowanie struktury firmy
Firmy i inne podmioty
Jednostki biznesu
Zewnętrzni dostawcy usług
Doradzanie i edukacja
Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance
Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi
KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
NADZÓR NAD PODMIOTAMI SEKTORA FINANSOWEGO
KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW
Inne podmioty Nadzoru
PRAWO I REGULACJE POLSKIE
REGULACJE W COMPLIANCE
Główne regulacje polskie
Hierarchia aktów prawnych i regulacji
Uchwała i rekomendacja KNF
Dobre praktyki
REGULACJE UNIJNE
WSPÓLNY RYNEK ORAZ EUROPEJSKI SYSTEM NADZORU NAD RYNKIEM FINANSOWYM
ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB
SYSTEM PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ
Dyrektywy,
Rozporządzenia
Rekomendacje
REGULACJE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
SFERY REGULACJI W INSTYTUCJI FINANSOWEJ
Kredyty i działalność kredytowa
AML, produkty inwestycyjne
Bank Assurance
Ład Korporacyjny
Ochrona informacji, ochrona konkurencji i konsumentów

Informacje o prelegentach:

Dr Łukasz Cichy jest doktorem nauk prawnych i ekspertem GRC (Governance Risk Compliance), specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

Doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania , w szczególności odnośnie compliance i kontroli wewnętrznej, w tym modelach COSO, Rekomendacji H KNF, Rekomendacji Z KNF, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń.

Jest autorem wielu artykułów i opracowań, a także jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.

Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1170 +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Certyfikowany Compliance Oficer poziom 1