Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-compliance-oficer-program-cco-poziom-1-71105-id608

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Compliance Oficer program CCO - poziom 1


  ID szkolenia: 71105
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  .
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!

Compliance stało się w ostatnich latach hasłem do sukcesu. Każda instytucja finansowa zdaje sobie sprawę jak ważny jest to obszar działalności w organizacji. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do kompetencji osób zajmujących te stanowiska. Compliance Oficer to niezależna osoba, która w skuteczny sposób musi połączyć znajomość prawa, biznesu w którym pracuje oraz elementów etyki. Compliance Oficer to też osoba, która musi umieć utrzymać kręgosłup moralny często w spotkaniu z konfliktującymi interesami Zarządu. W tym kontekście chcemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na Certyfikowanego Comliance Oficera. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, z radą programową w skład której wchodzą szefowie działów Compliance największych instytucji finansowych, pod auspicjami stowarzyszenia które skupia środowisko Compliance w Polsce. Wychodzą naprzeciw środowisku Compliance, członkom Stowarzyszenia Compliance Polska oraz osobom zainteresowanym, przygotowaliśmy ten unikatowy program, którego do tej pory nie było w Polsce. Pragniemy stworzyć cykl szkoleń, które pozwolą członkom działów Compliance osiągać sukcesy zarówno w Polsce jak i zagranicą. Jesteśmy przekonani, że udział w programie Certyfikowanego Compliance Oficera dostarczy państwu niezbędnej wiedzy, teoretycznej jak i praktycznej, co przełoży się na sprawne poruszanie w świecie Compliance. A zdobyty po zdaniu egzaminu Certyfikat, umocni Państwa pozycję zawodową.

Szkolenie skierowane jest do:

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

Szefów Departamentów Compliance
Pracowników Departamentów Compliance
Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
Szefów działów ryzyka, prawników, doradców
Członków Zarządu
Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia:

PROGRAM

ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM
Założenia dotyczące Funkcji Compliance

Compliance w organizacji
Modele funkcji Compliance w organizacji
Zasada proporcjonalności
Różnice wynikające z charakteru działalności.
Kto jest odpowiedzialny za Compliance?

Rola zarządu i rady nadzorczej
Rola menadżerów wyższego stopnia oraz innych działów biznesu
Odpowiedzialność działu Compliance
Compliance poza działem Compliance
Model 3 lini obrony
Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance
FUNKCJA COMPLIANCE
Miejsce i misja Compliance w organizacji

Niezależność funkcji Compliance
Formalny status
Zapobieganie konfliktom interesów
Dostęp do informacji i personelu
Odpowiednie zasoby i szkolenia
ZADANIA COMPLIANCE
Zakres regularnych zadań Compliance

Etyka i postępowanie
Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i procedur
Dostarczanie odpowiednich treningów
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
Wewnętrzne akty normatywne oraz program działu Compliance

Polityki
Procedury wewnętrzne
Program działu Compliance

Mapowanie świata Compliance
Mapowanie regulacji
Regulacje a Twoja firma
Mapowanie struktury firmy
Firmy i inne podmioty
Jednostki biznesu
Zewnętrzni dostawcy usług
Doradzanie i edukacja
Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance
Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi
KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
Nadzór nad podmiotami sektora finansowego

KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW
Inne podmioty Nadzoru
PRAWO I REGULACJE POLSKIE
Regulacje w Compliance

Główne regulacje polskie
Hierarchia aktów prawnych i regulacji
Uchwała i rekomendacja KNF
Dobre praktyki
REGULACJE UNIJNE
Wspólny rynek oraz Europejski system nadzoru nad rynkiem finansowym

ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB
System prawny Unii Europejskiej

Dyrektywy,
Rozporządzenia
Rekomendacje
REGULACJE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
Sfery regulacji w instytucji finansowej

Kredyty i działalność kredytowa
AML, produkty inwestycyjne
Bank Assurance
Ład Korporacyjny
Ochrona informacji, ochrona konkurencji i konsumentów

II ETAP: EGZAMIN

Egzamin trwa 180 minut. Każdy z uczestników, po zdanym egzaminie, otrzyma Certyfikat Compliance Oficer CCO1 potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe. Certyfikat wystawiany jest przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się na udziału w egzaminie, otrzymują Dyplom ukończenia szkolenia. Egzamin odbywa się ok. 2 miesiące po szkoleniu.

Informacje o prelegentach:

Paweł Kuskowski
Łukasz Cichy

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1570 23% VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 06.08.2019 - 1 570 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 07.08.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Certyfikowany Compliance Oficer program CCO - poziom 1