Szkolenie: Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-kadry-i-place-dla-zaawansowanych-kod-zawodu-242310-242307-68588

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)


  ID szkolenia: 68588
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Kadry, Human Resources
 • Adres szkolenia:

  Tax Consilium
  al. Z. Krasińskiego 9/4
  31-111 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 18.03.-2.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  18-19.03.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  25-26.03.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  01-02.04.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  Egzamin odbędzie się: 2 kwietnia 2017 r. o godz. 09.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zyskaj specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności samodzielnego prowadzenia kadr i płac.
Zdobądź CERTYFIKAT NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM Z KODEM ZAWODU 242310, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS oraz ZAŚWIADCZENIE MEN


DZIĘKI SZKOLENIU: ZWIĘKSZYSZ

- Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
- PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
- UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)
- Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu


DZIĘKI SZKOLENIU: ZYSKASZ

- CERTYFIKAT NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM z kodami zawodów 242310, 242307 według klasyfikacji MPiPS*
- ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Kadry i Płace dla zaawansowanych
- Możliwość spłaty w ratach 0%
- Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
- 30 DNI opieki poszkoleniowej
- PAKIET SZKOLENIOWY: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatnik, długopis, ołówek, torbę
- Atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach


DZIĘKI SZKOLENIU: OTRZYMASZ

- PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ rozwiązywania problemów napotykanych w codziennej pracy w obszarze kadr i płac
- SPECJALISTYCZNĄ wiedzę cenioną na rynku pracy
- OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)
- Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium


CO W PRAKTYCE DA CI KURS?

- INFORMACJE na temat najkorzystniejszych rozwiązań kadrowo-płacowych
- WSKAZÓWKI, dzięki którym będziesz potrafił samodzielnie kierować obszarem kadr i płac w firmach i instytucjach
- PRZYGOTOWANIE do kontroli – dowiedz się, jak reprezentować firmę przez organami administracji publicznej (Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy, ZUS, GUS, PFRON)
- MOŻLIWOŚCI optymalizacji wynagrodzeń i rozliczenia czasu pracy
- UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania problematycznych przepisów
- DOŚWIADCZENIE na podstawie case study opracowanych przez praktyków kierujących działami kadrowo-płacowymi dużych firm
- WIEDZĘ I SAMODZIELNOŚĆ w prowadzeniu kadr i płac.
- KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które wykorzystasz w codziennej pracy
- OPIEKĘ POSZKOLENIOWĄ – przez 30 dni po zakończeniu Kursu będziemy e-mailowo odpowiadać na Twoje pytania
- ZAWODOWE KONTAKTY dzięki szerokim możliwościom networkingowym
- INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
- Po każdym z modułów otrzymasz podsumowania zajęć, DODATKOWE MATERIAŁY I ZADANIA.
- BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.


JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

W Tax Consilium przez 70% Kursu będziesz wykonywał praktyczne ćwiczenia. Będziesz liczył ZADANIA, analizował CASE STUDY, rozpatrywał przypadki, brał udział w DYSKUSJACH i mierzył się z AUTENTYCZNYMI PRZYKŁADAMI i sytuacjami napotykanymi w codziennej pracy w obszarze kadr i płac. Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu praktycznej obsługi kadrowo-płacowej firm i instytucji. Przygotowaliśmy dla Ciebie KOMPLEKSOWY i bardzo szczegółowy PROGRAM KURSU. Zapoznaj się z nim i zobacz, jakie aspekty będziemy omawiać na zajęciach.


JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ EGZAMIN?

Dzięki zajęciom z praktykami biznesu zdobędziesz umiejętności potrzebne do samodzielnej pracy.
Gdy zdasz egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium, zdobędziesz CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR z kodami zawodu 242310, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Egzamin ma formę praktycznych zadań oraz pytań testowych. Aby go zaliczyć, powinieneś zdobyć min. 50% punktów. Nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego kilka razy). Możesz również z niego zrezygnować. W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Kadry i Płace dla zaawansowanych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych .Jeśli zdasz egzamin, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.
ZOSTAŃ SAMODZIELNYM SPECJALISTĄ

- Kurs ma formę PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zagadnień płacowych oraz podatkowych (48h)
- Na zajęciach poznasz najnowsze zmiany w KODEKSIE PRACY w 2017 r.
- Zyskasz wiedzę dot. zasad ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW w firmach polskich i zagranicznych
- Dowiesz się, jak PRAKTYCZNIE planować i rozliczać CZAS PRACY, unikać pułapek na liście płac, poprawnie dokonywać POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ, rozliczać NIEOBECNOŚCI pracowników w pracy, urlopy, zasiłki, korekty.
- Nauczysz się sporządzać DOKUMENTACJĘ PRACOWNICZĄ i AKTA OSOBOWE, poznasz wymogi GIODO.
- Nauczysz się dokonywania rozliczeń z PFRON i ZFŚS.
- W praktyce poznasz zasad współpracy i odpowiedniego reprezentowania firmy przed organami ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ (Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy i ZUS, GUS)
- Zajęcia odbędziesz się w MAŁEJ GRUPIE (od 6 do 16 osób)
- Po Kursie zyskasz 30 DNI e-mailowej OPIEKI POSZKOLENIOWEJ.

Szkolenie skierowane jest do:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE CIEBIE

- Chcesz podnieść swoje kwalifikacje
- Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy
- Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw (to nie jest wymóg)
- Pracujesz w dziale kadrowo-płacowym, księgowym, HR, firmie outsourcingowej lub biurze rachunkowym
- Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

Sprawdź pełny program kursu na naszej stronie internetowej: www.taxconsilium.com

- MODUŁ I. KODEKS PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2016 i 2017 roku.
I. Zmiany od 01 stycznia 2017 r.:
II. Zmiany wprowadzone do Kodeksu Pracy w 2016 roku , nadal obowiązujące.
III. Zatrudnienie cudzoziemców w polskich firmach
IV. Zatrudnienie obywateli polskich w zagranicznych firmach:
V. Orzeczenia i interpretacje w zakresie Kodeksu Pracy.
- MODUŁ II. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA, AKTA OSOBOWE, GIODO, PFRON, ZFŚS
I. Zasady dotyczące gromadzenia danych osobowych pracowników na podstawie wybranych zagadnień
II. Akta osobowe - wybrane zagadnienia w zakresie dokumentów umieszczanych w aktach osobowych pracowników
III.Pozostałe czynności związane z zakresem zatrudniania i zwalniania osób.
IV. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej
V. GIODO - Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w szczególności, obowiązki pracodawcy jako administratora danych wobec pracowników przetwarzających dane innych osób
VI. PFRON
VII. ZFŚS
VIII. Regulamin pracy/ Regulamin wynagradzania
- MODUŁ III. PŁACE - WYNAGRODZENIA
I. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień
II. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień
III. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień
- MODUŁ IV. POTRĄCENIA I ZASIŁKI
I. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków i umów cywilnoprawnych
II. Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia i umów o świadczenie usług
III. Zasady korygowania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego
IV. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień

Informacje o prelegentach:

TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
Kierują działami kadrowo-płacowymi polskich firm

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1279 zł netto - 1279 zł brutto

Cena zawiera:

CERTYFIKAT NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM z kodami zawodów 242310, 242307, ZAŚWIADCZENIE MEN, Możliwość spłaty w ratach 0%, Możliwość odrobienia zajęć, 30 DNI opieki poszkoleniowej, PAKIET SZKOLENIOWY, zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach

Dostępne zniżki:

 • 10% - zniżki dla studentów
 • 5% - zniżki przy zapisie 2 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Wydarzenie: Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)