Szkolenie: Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-kadry-i-place-dla-zaawansowanych-kod-zawodu-242310-242307-71144

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)

  ID szkolenia: 71144
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Kadry, HR
 • Adres szkolenia:

  Sale szkoleniowe w Centrum Krakowa
  Rynek Główny 30/37
  Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-30.06.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  15-16.06.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  22-23.06.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  29-30.06.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  Egzamin odbędzie się: 30.06.2019 r. o godz. 09.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
  ul. Rynek Główny 30/37
  31-010 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POSTAW NA SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ!
WEŹ UDZIAŁ W NAJBLIŻSZEJ 20. EDYCJI KURSU
i zyskaj CERTYFIKAT NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM Z KODEM ZAWODU 242310, 242307
według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS oraz ZAŚWIADCZENIE MEN


W 2018 r. według autentycznych ocen Uczestników
Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych
został oceniony na: 5,14 /6


ZYSKAJ ZAWODOWĄ SAMODZIELNOŚĆ!
Kurs ma formę PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zagadnień płacowych oraz podatkowych (48h). Zajęcia prowadzi dla Ciebie 3 trenerów-praktyków.

Na zajęciach pogłębisz i zaktualizujesz swoją wiedzę (pokażemy CI NAJNOWSZE ZMIANY prawne)

Zyskasz umiejętność ZAAWANSOWANEGO NALICZANIA WYNAGRODZEŃ, tj. dokonywania POTRĄCEŃ, rozliczania wynagrodzeń ZA CZĘŚĆ MIESIĄCA, naliczania premii, dodatków i rozliczania korekt. Poznasz też sposoby, jak unikać PUŁAPEK NA LIŚCIE PŁAC.

Naucz się rozliczania wynagrodzeń i świadczeń CUDZOZIEMCÓW wykonujących pracę w Polsce oraz pracowników oddelegowanych do państw UE.

Dowiesz się, jak PRAKTYCZNIE planować, organizować i rozliczać CZAS PRACY (poznasz różne systemy i rozkłady czasu pracy; nauczysz się zasad ustalania pracy w godzinach nadliczbowych oraz pracy w niedziele, święta, dni wolne, porze nocnej, podczas podróży służbowych, dyżurów i szkoleń).

Poznasz praktyczne ROZLICZENIA PODATKOWE podatku PIT i ZFŚS. Nauczysz się rozliczania ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH i poznasz możliwości obniżenia KUP.

Zyskasz umiejętność dokonywania rozliczeń z PFRON i poznasz zasady zatrudniania PRACOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

W praktyce przygotujesz się do KONTROLI PIP, UP i ZUS.

Po Kursie przez 30 DNI otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.

Zapisując się, dokonujesz PEWNEGO WYBORU.
Posiadamy certyfikat ISO 29990:2010 oraz setki zadowolonych uczestników
(to opinie naszych klientów są najlepszym dowodem wiarygodności).


CO W PRAKTYCE DA CI KURS?
- INFORMACJE na temat najkorzystniejszych rzwiązań kadrowo-płacowych
- WSKAZÓWKI, dzięki którym będziesz potrafił samodzielnie kierować obszarem kadr i płac w firmach i instytucjach
- PRZYGOTOWANIE do kontroli – dowiedz się, jak reprezentować firmę przez organami administracji publicznej
(Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy, ZUS)
- MOŻLIWOŚCI optymalizacji wynagrodzeń, efektywnego organizowania i rozliczenia czasu pracy, a także rozliczania wynagrodzeń i świadczeń cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce oraz pracowników oddelegowanych do pracy na terenie UE
- UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania problematycznych przepisów
- DOŚWIADCZENIE na podstawie case study opracowanych przez praktyków kierujących działami kadrowo-płacowymi dużych firm
- WIEDZĘ I SAMODZIELNOŚĆ w prowadzeniu kadr i płac.
- KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które wykorzystasz w codziennej pracy
OPIEKĘ POSZKOLENIOWĄ – przez 30 dni po zakończeniu Kursu będziemy e-mailowo
odpowiadać na Twoje pytania
- ZAWODOWE KONTAKTY dzięki szerokim możliwościom networkingowym
- INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
Po każdym z modułów otrzymasz podsumowania zajęć, DODATKOWE MATERIAŁY I ZADANIA.
- BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

70% PRAKTYKI

W Tax Consilium przez 70% Kursu będziesz wykonywał praktyczne ćwiczenia. Będziesz analizował CASE STUDY, rozpatrywał przypadki, rozwiązywał zadania, brał udział w DYSKUSJACH i mierzył się z AUTENTYCZNYMI PRZYKŁADAMI i sytuacjami napotykanymi w codziennej pracy w obszarze kadr i płac.

ANALIZA AUTENTYCZNYCH PRZYKŁADÓW

W trakcie zajęć będziesz pracował na AUTENTYCZNYCH PRZYKŁADACH KADROWO-PŁACOWYCH. Przez cały Kurs trenerzy będą do TWOJEJ DYSPOZYCJI - będą udzielali porad i odwoływałli się do swojego doświadczenia. Pokażą Ci rozwiązania, które będziesz mógł zastosować w swojej pracy.


SKORZYSTASZ Z DOŚWIADCZENIA PRAKTYKÓW

Na Kursie otrzymasz PRAKTYCZNĄ wiedzę i umiejętności, z których faktycznie skorzystasz NATYCHMIAST po zajęciach.
Dodatkowo przez 30 DNI od zakończenia szkolenia otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać

Szkolenie skierowane jest do:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!
- Jeśli chcesz realnie podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę.
- Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy.
- Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw (to nie jest wymóg).
- Pracujesz w dziale kadrowo-płacowym, księgowym, HR, firmie outsourcingowej, biurze rachunkowym
lub samodzielnie rozliczasz swoich pracowników.
- Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.

Program szkolenia:

MODUŁ: 1. POTRĄCENIA, PREMIE, DODATKI, PUŁAPKI NA LIŚCIE PŁAC, KOREKTY, PŁACE - 16 H
1. Zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów prawa cywilnego po zmianach od 01 stycznia 2019 r.
2. Praktyczne obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
3. Pułapki na liście płac - niestandardowe przypadki
4. Zasady rozliczania korekt w związku z błędnym lub nadpłaconym naliczeniem wynagrodzenia na liście płac:

MODUŁ II. ROZLICZENIA PODATKOWE, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH, ZFŚS - 8 H
1. Koszty uzyskania przychodu i zaliczki na podatek dochodowy:
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – najnowsze regulacje.
3. Zaprzestanie stosowania przez pracodawców kwoty zmniejszającej podatek (na wniosek i bez wniosku pracownika).
4. Oświadczenia pracowników o zamiarze wspólnego rozliczania się z małżonkiem i możliwość jego odwołania.
5. Podwyższone koszty uzyskania przychodów i limity dla twórców.
6. Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek i kup po ustaniu stosunku pracy.
7. Kwota wolna od podatku.
8. Opodatkowanie zapomóg losowych i świadczeń.
9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
10. Opodatkowanie i składkowanie świadczeń finansowanych z ZFŚS i innych źródeł:
11. Rozliczenie świadczeń pracowniczych wyłączonych ze składek na ubezpieczenia społeczne i podatku według najnowszych regulacji:
12. Praktyczne przygotowanie do kontroli PIP, Urzędu Pracy i ZUS – zakres i zasady, procedury, obowiązki pracodawcy, skutki i możliwość odwołań.
MODUŁ III: ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ROZLICZENIA Z PFRON - 8 H
1. Podstawowe pojęcia
2. Zatrudnianie pracownika z niepełnosprawnością
3. Powstawanie obowiązku wpłat na PFRON
4. Pomoc publiczna dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
5. Pytania uczestników

MODUŁ IV: EFEKTYWNE USTALANIE ORGANIZACJI CZASU PRACY I JEGO ROZLICZENIE - 8 H
1. Praktyczny przegląd systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych:
2. Rozkłady czasu pracy pracowników:
3. Rozkłady cząstkowe czasu pracy i ewidencje czasu pracy w praktyce:
4. Praca w godzinach nadliczbowych oraz niedziele i święta
5. Praktyczne rozliczanie czasu pracy - zasady, obowiązki, rozliczanie i rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych, czasu pracy kadry kierowniczej.
6. Praca w dni wolne oraz w porze nocnej:
7. Dyżury, podróże służbowe, czas pracy a szkolenia pracowników – zasady rozliczania:

MODUŁ V: ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i świadczeń pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP - 8 H
I. Podleganie ubezpieczeniom społecznym - Pracownicy oddelegowani do państw UE
1. Podleganie ubezpieczeniom obywateli państw trzecich (osoby niebędące obywatelami UE, EOG, Szwajcarii) legalnie mieszkający w Polsce
2. Delegowanie pracowników poza granice Polski – gdzie będą ubezpieczeni?
II. Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika - zmiany od 01 stycznia 2019 r.
III. Dodatkowe świadczenia dla pracowników oddelegowanych
IV. Ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika oddelegowanego
V. Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego
VI. Rozliczenie roczne pracownika oddelegowanego - pit-11
VII. Opodatkowanie przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych

Informacje o prelegentach:

NASI TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU!

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1479 - za osobę

Cena zawiera:

CERTYFIKAT NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM z kodami zawodów 242310, 242307 według klasyfikacji MPiPS ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Kadry i Płace dla zaawansowanych Możliwość spłaty w ratach 0% Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu 30 DNI opieki poszkoleniowej PAKIET SZKOLENIOWY: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatnik, długopis, ołówek, torbę Atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

aby uzyskać więcej informacji wejdź na naszą stronę www.taxconsilium.com

Tytuł wydarzenia: Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)