Szkolenie

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW WIECZOROWO

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowiskach związanych z działami kadr
i płac oraz umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami kadrowo-płacowymi.

Korzyści dla uczestników:

szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik
umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych
praktyczną wiedzę na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS
poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej
zapoznanie się z komputerowymi programami do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych
Kto powinien wziąć udział?
osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr i płac
osoby pracujące w działach innych, niż kadry i płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem
osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
osoby pracujące w działach finansowo – księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę
z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników

Program szkolenia

1. Zasady rekrutacji pracowników

-jak właściwie zorganizować rozmowę kwalifikacyjną?
-w jaki sposób wybrać odpowiedniego dla nas pracownika?
-różne rodzaje testów (przydatności, osobowości, osiągnięć, inteligencji)


2. Prawo pracy w praktyce - czyli jak zrozumieć Kodeks Pracy, umieć zinterpretować
i zastosować tę wiedzę w praktyce


-hierarchia źródeł prawa pracy oraz analiza podstawowych pojęć prawa pracy
-charakterystyka pracowników i pracodawców
-stosunek pracy - charakterystyka i sposoby nawiązywania
-co pracodawca powinien wiedzieć i zrobić zanim dojdzie do nawiązania stosunku pracy
z pracownikiem
-dokładna analiza umów o pracę
-obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników
-jak napisać regulamin pracy i regulamin wynagrodzenia
-akta osobowe - budowa i funkcjonowanie
-umowa o zakazie konkurencji


3. Wynagrodzenie ze stosunku pracy


-istota i ogólna charakterystyka różnych form wynagrodzeń
-analiza poszczególnych składników wynagrodzeń
-wynagrodzenie minimalne
-praca w godzinach nadliczbowych: wynagrodzenie normalne + dodatki
-dodatki za pracę w szczególnych warunkach
-zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

4. Wynagrodzenie za czas niewykonania pracy

-urlop wypoczynkowy - nabycie prawa, wymiar i zasady udzielania
-wynagrodzenie za czas urlopu oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop
-wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz zasiłki chorobowe - zasady i tryb przyznawania oraz sposób obliczania

5. Rozliczenia publicznoprawne i pozostałe obowiązki pracodawcy z tytułu:

-ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
-podatku dochodowego od osób fizycznych - rozliczenia z Urzędem Skarbowym
-pozostałe potrącenia z wynagrodzenia

6. Czas pracy i jego ewidencja

-normy i wymiar czasu pracy
-systemy czasu pracy
-praca w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i święta
-czas wolny od pracy
-praca w porze nocnej i w szczególnych warunkach

7. Umowy cywilnoprawne

-charakterystyka umów cywilnoprawnych
-rodzaje umów cywilnoprawnych
-umowa cywilna z własnym pracownikiem
-zasady podlegania umów cywilnych ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
-rozliczanie umów cywilnych z tytułu podatku dochodowego

8. Rozwiązywanie stosunku pracy

-możliwości prawne i formy ustania stosunku pracy
-obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem stosunku pracy
-świadczenia należne pracownikowi z tytułu rozwiązania stosunku pracy

9. Pozapłacowe świadczenia pracownicze - warunki przyznawania, sposób obliczania oraz ujęcie składkowe i podatkowe

-należności z tytułu podróży służbowych
-należności z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych
-świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
-świadczenia z zakresu BHP


10. Obsługa Programu Płatnik

-program Płatnik - podstawowe funkcje i parametry programu, ustawienia przekazu elektronicznego
-wprowadzenie Płatnika do rejestru, generowanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika
-uzupełnienie kartoteki ubezpieczonych, generowanie dokumentów zgłoszeniowych
-dokumenty rozliczeniowe ubezpieczonych
-wyrejestrowanie ubezpieczonych i płatnika

11. Obsługa Programu Symfonia Kadry-Płace

-wprowadzenie do programu, omówienie podstawowych funkcji
-wprowadzenie danych firmy, definiowanie parametrów pracy, użytkowników oraz ich praw dostępu
-inicjalizacja kalendarza firmy, definiowanie struktury organizacyjnej, uzupełnianie kartotek stanowisk, działów itp.
-otwieranie okresów płacowych
-wprowadzenie pracowników, definiowanie składników wynagrodzeń
-generowanie kwestionariuszy, umowy o pracę, karty szkolenia bhp itp. dla zatrudnionych pracowników
-naliczanie wynagrodzeń
-wprowadzanie zdarzeń do kalendarza
-zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
-sporządzanie raportów kadrowo-płacowo
-zamykanie okresów płacowych
-eksport dokumentów ZUS do programu Płatnik
-ćwiczenia utrwalające - od aplikacji pracownika do jego zwolnienia.
-wprowadzenie Płatnika do rejestru, generowanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika
-uzupełnienie kartoteki ubezpieczonych, generowanie dokumentów zgłoszeniowych
-dokumenty rozliczeniowe ubezpieczonych
-wyrejestrowanie ubezpieczonych i płatnika

Dodatkowe atuty szkolenia:

-do każdego omawianego tematu przygotowany jest zestaw ćwiczeń problematycznych rozwiązywanych na zajęciach z wykładowcą
-poza materiałami szkoleniowymi do każdego tematu przygotowany jest zestaw oryginalnych dokumentów kadrowych, płacowych i ZUS-owskich.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu:
Specjalista ds. Kadr – kod zawodu 242307

Specjalista ds. Wynagrodzeń - kod zawodu 242310

Czas trwania

16:30 - 21:00 - 66 GODZIN

Prelegenci

Cytat
PRAKTYK

Gdzie i kiedy

Katowice 27 kwietnia - 27 maja 2015
Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł brutto
1090 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, dostęp do laptopów, serwis kawowy, catering, opiekę merytoryczną wykłądowcy
Weź udział

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie na podstawie formularza, który można pobrać ze strony:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/148/certyfikowany-kurs-kadry-i-place-od-podstaw-wieczorowo-kod-zawodu-242307242310

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!