Szkolenie

Certyfikowany kurs na Kierownika Projektów Unijnych 2014-2020 ©

O szkoleniu

Czy wiesz, że...
... w latach 2014-2020 w większości projektów wymagany będzie wkład własny Beneficjenta? Warto wiedzieć jak stworzyć montaż finansowy projektu, aby wymagany wkład własny nie wiązał się z dodatkową inwestycją finansową Beneficjenta.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników i uczestniczek do skutecznego aplikowania o środki unijne w latach 2014-2020 i efektywnego zarządzaniem projektami unijnymi.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia
Kierownicy, specjaliści i inni pracownicy merytoryczni posiadający doświadczenie w realizacji projektów unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, którzy będą pełnić funkcję kierowników projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (EFS, EFRR i FS).

Program szkolenia

Program


Nowa filozofia i układ programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – czyli na co są środki?

Programy operacyjne w pigułce - POIR, POPC, POIŚ, POPW, POWER i RPO
Przykłady projektów

Zasady finansowania projektów

Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
Montaż finansowy - poziom dofinansowania, pomoc publiczna
Wymagany wkład własny pieniężny i niepieniężny
System zaliczek dla beneficjentów

System wyboru projektów

Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
Tryby wyboru projektów
Kryteria oceny i wyboru projektów
Procedura odwoławcza

Przygotowanie projektu – czyli droga od pomysłu do wniosku o dofinansowanie

Pomysł a źródło finansowania
Sami czy w partnerstwie – za i przeciw
Jakie dokumenty będą wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – część opisowa – gra w punkty

Opis projektu – cele – działania - efekty
Wskaźniki produktu i rezultatu
Metodyka zarządzania projektem
Budowanie Zespołu projektowego
Analiza ryzyka
Realizacja polityk wspólnotowych
Zapewnienie trwałości projektu
Koncepcja promocji projektu

Wybór wykonawców w ramach projektu unijnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Kwalifikowalność wydatków w ramach nowej perspektywy 2014-2020

Matryca logiczna kwalifikowalnościKwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
Nowe zasady kwalifikowalności wydatków (w tym m.in. wynagrodzenia, zarządzanie projektem, zakup środków trwałych, amortyzacja, zakup nieruchomości, VAT itp.)
Projekty generujące dochód
Uproszczone formy rozliczania wydatków
Koszty niekwalifikowane
Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?

Wniosek o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – część finansowa – budżet projektu

Zarządzanie projektem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu w czasie
Planowanie finansowe w projekcie a płynność finansowa projektu
Wniosek o płatność i sprawozdawczość w projektach

Kontrola projektu:

Kto ma prawo nas kontrolować?
Rodzaje kontroli w nowej perspektywie
Jak przygotować się do kontroli?
BHP postępowania w trakcie kontroli

Główne obszary zainteresowania kontroli – na co zwrócić szczególną uwagę realizując projekt unijny, aby nie narazić się na zarzut nieprawidłowości:

Prawo krajowe i wspólnotowe
Rachunkowość projektu
Kwalifikowalność wydatków
Postęp rzeczowy a postęp finansowy
Wskaźniki produktu i rezultatu
Informacja i promocja
Polityki horyzontalne

Kontrola trwałości – zmiana podejścia

Zamknięcie projektu

Dokumenty i procesy zarządcze ułatwiające zamykanie projektu
Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji

Czas trwania

Szkolenie trwa łącznie 4 dni i składa się z dwóch części
I CZ. 20-21 kwietnia
II CZ. 14-15 maja

Prelegenci

Cytat
Ingrid Szrajer

Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 kwietnia - 15 maja 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
1890 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!