Szkolenie

Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

O szkoleniu

Czy wiesz, że...
... w prawie połowie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kontrolowanych przez Prezesa UZP w 2013 r. stwierdzono uchybienia.

Cel szkolenia
Zbudowanie solidnego fundamentu (podstaw wiedzy z zakresu zamówień publicznych), jako punktu wyjścia do prawidłowego rozwoju zawodowego na stanowisku Specjalisty ds. Zamówień Publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

osoby chcące zostać Specjalistami ds. Zamówień Publicznych
kontrolujący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pracownicy zamówień publicznych pragnący uporządkować i odświeżyć swoją wiedzę

Po szkoleniu...
Nabędziesz umiejętność rozpoznawania naruszenia zasady uczciwej konkurencji, zdasz egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę i otrzymasz Certyfikat Specjalisty.

Program szkolenia

Program


Zagadnienia wstępne:

Cechy wyróżniające pracownika ds. zamówień publicznych
Odpowiedzialność dyscyplinarna osób zajmujących się zamówieniami publicznymi
Specjalista ds. zamówień publicznych jako nowa kategoria zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r.

Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi:

Co to jest zamówienie publiczne?
Kiedy ustawa nie ma zastosowania?
Zasady udzielania zamówień publicznych

Udzielanie zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy Pzp - zmiany w zakresie podniesienia progu zamówień zwolnionych z ustawy

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne:

Opis przedmiotu zamówienia
Ustalenie wartości zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść i publikacja ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych /Dzienniku Publikacji UE
Optymalny dobór trybu udzielania zamówień publicznych (Przesłanki wyboru trybów nie podstawowych, przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu udzielenia zamówienia, czynności obligatoryjne w postępowaniach prowadzonych w procedurze „krajowej” i „europejskiej”)
Wyjaśnianie treści SIWZ oraz dokonywanie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPraca z ofertami:

Procedura publicznego otwarcia ofert
Zasady uzupełniania na wezwanie zamawiającego oświadczeń lub dokumentów po terminie składania ofert / wniosków
Co to znaczy „treść oferty nie odpowiada treści SIWZ”
Obowiązek poprawiania omyłek w ofertach Wykonawców
Błędy w obliczeniu ceny i rażąco niska cena w stosunku do przedmiotu zamówienia – zasady ustalania
Przedłużenie terminu związania ofertą

Dokumentowanie postępowania:

Zawartość i termin sporządzenia protokołu z postępowania o zamówienie publiczne w zależności od wybranego trybu
Wypełnianie druków ZP i najczęściej popełniane przy tym błędy

Umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Wymagane elementy umowy w zakresie ochrony podwykonawców – obowiązki zamawiającego po nowelizacji ustawy z 8.11.2013 r.
Zasady wprowadzania zmian do treści zawartej umowy
Odstąpienie od umowy

Pytania i zagadnienia zgłaszane przez uczestników

Test wiedzy z zakresu zamówień publicznych

Czas trwania

3 DNI

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

Warszawa 25-27 maj 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 2-4 luty 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9-11 lipiec 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 5 listopad-4 grudzień 2013
Hotel Ikar

Poznań

Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 10 maj-15 czerwiec 2013
Hotel Scandic

Wrocław

Piłsudskiego 49/57

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
N
1 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!