Szkolenie: Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-na-specjaliste-projektow-unijnych-2014-2020-58941-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020


  ID szkolenia: 58941
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  APEXnet Centrum Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  4 dni
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Kurs trwa 4 dni.
I część: 25-26 września 2014
II część: 23-24 października 2014

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników podmiotów i organizacji korzystających lub zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w obecnej i nowej perspektywie 2014-2020 (EFS, EFRR i FS).

Program szkolenia:

1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system, cele i zasady realizacji projektów
• Cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020
• Programy krajowe i regionalne
• Nowe Programy Operacyjne 2014-2020 – przykłady projektów możliwych do zrealizowania w ramach:
o PO Polska Cyfrowa
o PO Inteligentny Rozwój
o PO Infrastruktura i Środowisko
o PO Polska Wschodnia
o PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
o Regionalnych Programów Operacyjnych
2. Zasady finansowania projektów
• Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
• Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
• Wkład własny niepieniężny
• System zaliczek dla beneficjentów
3. System wyboru projektów
• Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
• Tryby wyboru projektów
• Kryteria oceny i wyboru projektów
• Procedura odwoławcza
4. Przygotowanie projektu – czyli droga od pomysłu do wniosku o dofinansowanie
• Pomysł a źródło finansowania
• Kilka prostych pytań drogą do dobrego projektu
• Sami czy w partnerstwie – za i przeciw
5. Zawartość wniosku o dofinansowanie - część warsztatowa
• Logika projektowa – problem, działania, cele,
• Produkty, rezultaty – wskaźniki kluczowe ogniwa układanki
• Analiza ryzyka
• Zarządzanie projektem – budowanie Zespołu projektowego
• Realizacja polityk wspólnotowych
6. Wybór wykonawców w ramach projektu unijnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

7. Kwalifikowalność wydatków w ramach nowej perspektywy 2014-2020:
• Matryca logiczna kwalifikowalności
• Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
• Nowe zasady kwalifikowalności wydatków (w tym m.in. wynagrodzenia, zarządzanie projektem, zakup środków trwałych, amortyzacja, zakup nieruchomości, VAT itp.)
• Projekty generujące dochód
• Uproszczone formy rozliczania wydatków
• Koszty niekwalifikowane
• Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?
8. Budżet i harmonogram realizacji projektu - warsztat praktyczny

9. Kwalifikowalność a prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu
• Zasady rachunkowości projektów unijnych
• Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
• Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków
10. Zarządzanie projektem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
• Monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu w czasie
• Planowanie finansowe w projekcie a płynność finansowa projektu
• Wniosek o płatność i sprawozdawczość w projektach
11. Kontrola projektu
• Kto ma prawo nas kontrolować?
• Rodzaje kontroli
• Jak przygotować się do kontroli?
• BHP postępowania w trakcie kontroli
12. Główne obszary zainteresowania kontroli – na co zwrócić szczególną uwagę realizując projekt unijny, aby nie narazić się na zarzut nieprawidłowości
• Prawo krajowe i wspólnotowe
• Rachunkowość projektu
• Kwalifikowalność wydatków
• Postęp rzeczowy a postęp finansowy
• Wskaźniki produktu i rezultatu
• Informacja i promocja
• Polityki horyzontalne
13. Kontrola trwałości – zmiana podejścia

14. Zamknięcie projektu – jak przygotować dokumentację projektową do archiwizacji

Informacje o prelegentach:

Ingrid Szrajer

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1890 - W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020