Szkolenie

Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020

O szkoleniu

Kurs trwa 4 dni.
I część: 25-26 września 2014
II część: 23-24 października 2014
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone dla pracowników podmiotów i organizacji korzystających lub zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w obecnej i nowej perspektywie 2014-2020 (EFS, EFRR i FS).

Program szkolenia

1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system, cele i zasady realizacji projektów
• Cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020
• Programy krajowe i regionalne
• Nowe Programy Operacyjne 2014-2020 – przykłady projektów możliwych do zrealizowania w ramach:
o PO Polska Cyfrowa
o PO Inteligentny Rozwój
o PO Infrastruktura i Środowisko
o PO Polska Wschodnia
o PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
o Regionalnych Programów Operacyjnych
2. Zasady finansowania projektów
• Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
• Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
• Wkład własny niepieniężny
• System zaliczek dla beneficjentów
3. System wyboru projektów
• Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
• Tryby wyboru projektów
• Kryteria oceny i wyboru projektów
• Procedura odwoławcza
4. Przygotowanie projektu – czyli droga od pomysłu do wniosku o dofinansowanie
• Pomysł a źródło finansowania
• Kilka prostych pytań drogą do dobrego projektu
• Sami czy w partnerstwie – za i przeciw
5. Zawartość wniosku o dofinansowanie - część warsztatowa
• Logika projektowa – problem, działania, cele,
• Produkty, rezultaty – wskaźniki kluczowe ogniwa układanki
• Analiza ryzyka
• Zarządzanie projektem – budowanie Zespołu projektowego
• Realizacja polityk wspólnotowych
6. Wybór wykonawców w ramach projektu unijnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

7. Kwalifikowalność wydatków w ramach nowej perspektywy 2014-2020:
• Matryca logiczna kwalifikowalności
• Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
• Nowe zasady kwalifikowalności wydatków (w tym m.in. wynagrodzenia, zarządzanie projektem, zakup środków trwałych, amortyzacja, zakup nieruchomości, VAT itp.)
• Projekty generujące dochód
• Uproszczone formy rozliczania wydatków
• Koszty niekwalifikowane
• Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?
8. Budżet i harmonogram realizacji projektu - warsztat praktyczny

9. Kwalifikowalność a prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu
• Zasady rachunkowości projektów unijnych
• Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
• Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków
10. Zarządzanie projektem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
• Monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu w czasie
• Planowanie finansowe w projekcie a płynność finansowa projektu
• Wniosek o płatność i sprawozdawczość w projektach
11. Kontrola projektu
• Kto ma prawo nas kontrolować?
• Rodzaje kontroli
• Jak przygotować się do kontroli?
• BHP postępowania w trakcie kontroli
12. Główne obszary zainteresowania kontroli – na co zwrócić szczególną uwagę realizując projekt unijny, aby nie narazić się na zarzut nieprawidłowości
• Prawo krajowe i wspólnotowe
• Rachunkowość projektu
• Kwalifikowalność wydatków
• Postęp rzeczowy a postęp finansowy
• Wskaźniki produktu i rezultatu
• Informacja i promocja
• Polityki horyzontalne
13. Kontrola trwałości – zmiana podejścia

14. Zamknięcie projektu – jak przygotować dokumentację projektową do archiwizacji

Czas trwania

4 dni

Prelegenci

Cytat
Ingrid Szrajer

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 września - 24 października 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
1890 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!