Szkolenie

Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 ©

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 1890 netto

cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
1701 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 28 maja 2015

Czy wiesz, że...
... wymagany w projekcie wkład własny nie musi stanowić dodatkowego obciążenia finansowego dla Beneficjenta?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom zasad realizacji projektów unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Udział w szkoleniu zwiększy szanse na skuteczne aplikowanie i realizację projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

Osoby zaczynające pracę w funduszach unijnych
Pracownicy merytoryczni, którzy w ramach swoich obowiązków będą zajmować się także projektami unijnymi
Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni

Po szkoleniu...
Nabędziesz umiejętność znajdywania właściwego źródła finansowania projektu i doboru wskaźników bezpiecznych dla realizacji projektu.

Program szkolenia

Program


Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system, cele i zasady realizacji projektów

Cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020
Programy krajowe i regionalne
Nowe Programy Operacyjne 2014-2020 – przykłady projektów możliwych do zrealizowania w ramach:
PO Polska Cyfrowa
PO Inteligentny Rozwój
PO Infrastruktura i Środowisko
PO Polska Wschodnia
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
Regionalnych Programów Operacyjnych
Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?

Zasady finansowania projektów

Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
Wkład własny niepieniężny

System wyboru projektów

Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
Typy Beneficjentów
Tryby wyboru projektów
Kryteria oceny i wyboru projektów
Procedura odwoławcza

Przygotowanie projektu – czyli droga od pomysłu do wniosku o dofinansowanie

Pomysł a źródło finansowania
Kilka prostych pytań drogą do dobrego projektu
Sami czy w partnerstwie – za i przeciw

Zawartość wniosku o dofinansowanie - część warsztatowa

Logika projektowa
Cel projektu i uzasadnienie - czyli zacznijmy od początku
Działania
Produkty, rezultaty – wskaźniki kluczowe ogniwa układanki
Analiza ryzyka
Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
Realizacja polityk wspólnotowychWybór wykonawców w ramach projektu unijnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020


Kwalifikowalność wydatków w ramach nowej perspektywy 2014-2020

Matryca logiczna kwalifikowalności
Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
Nowe zasady kwalifikowalności wydatków (w tym m.in. wynagrodzenia, zarządzanie projektem, zakup środków trwałych, amortyzacja, zakup nieruchomości, VAT itp.)
Projekty generujące dochód
Uproszczone formy rozliczania wydatków
Koszty niekwalifikowane
Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?

Budżet i harmonogram realizacji projektu - warsztat praktyczny

Kwalifikowalność a prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu

Zasady rachunkowości projektów unijnych
Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków

Zarządzanie projektem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu w czasie
Planowanie finansowe w projekcie a płynność finansowa projektu
Wniosek o płatność i sprawozdawczość w projektach

Kontrola projektu

Kto ma prawo nas kontrolować?
Rodzaje kontroli
Obowiązek Projektodawcy poddania się kontroli
Jak przygotować się do kontroli?
Główne obszary zainteresowania kontroli – na co zwrócić szczególną uwagę realizując projekt unijny, aby nie narazić się na zarzut nieprawidłowości
Kontrola trwałości – zmiana podejścia

Zamknięcie projektu – jak przygotować dokumentację projektową do archiwizacji

Czas trwania

Kurs trwa łącznie 4 dni
Jest podzielony na 2 części:
I część: 11- 12. 06
II cześć: 22-23.06

Prelegenci

Cytat
Ingrid Szrajer

Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 - 23 czerwca 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 - 3 lutego 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 123a

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
1890 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!